Garanti Süresi ve Şartları

Garanti Süresi ve Şartları

Garanti Belgesini İndir

Her Buderus cihazı size en yüksek kalitede hizmet ve konfor sağlamak amacı ile ileri üretim teknikleri ve yüksek kontrol süreçlerinden geçirilerek size ulaşmaktadır. Bunun sonucu olarak sahip olduğunuz Buderus markalı cihazın kılavuzunda gösterildiği şekilde kullanılması ve Buderus yetkili servis elemanları dışında bakım veya herhangi başka bir nedenle müdahale edilmemiş olması şartıyla tüm parçaları dahil olmak üzere tamamen işçilik ve üretim hatalarına karşı kılavuzda belirtilen süre ile garanti edilmiştir.

Garanti Süresi ve Şartları

Garanti Süresi : 2 Yıl (Kombi ve duvar tipi kazanlar 3 yıl garanti süresine sahiptir.)

Azami Tamir Süresi : 20 Is Günü

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi malın teslim tarihinden baslar ve 1.sayfada belirtilen süre kadardır.

2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.

3. Malın kullanım özellikleri, “Kullanma Kılavuzu”nda açıkça belirtilmistir. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dısındadır.

4. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadıgının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala iliskin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

5. Tüketiciler sikayet ve itirazları konusundaki basvurularını tüketici mahkemelerine ve tüketici hakem heyetlerine yapabilirler.

6. Malın, garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve isçilik gerekse montajdan dolayı arızalanması halinde isçilik masrafı, degistirilen parça bedeli ya da baska herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.

7. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 is günüdür. Bu süre, mala iliskin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durmun da, malın satıcısı, bayii acentesi, temsilciligi, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticiden birisine bildirim tarihinden baslar.

8. Malın ayıplı oldugunun anlasılması durumunda tüketici;

a) Satılanı geri vermeye hazır oldugunu bildirerek sözlesmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satıs bedelinden indirim isteme,
c) Asırı bir masraf gerektirmedigi takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
d) Imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile degistirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir

9. Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

a) Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin asılması,
c) Tamirinin mümkün olmadıgının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi, durumlarında; tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkan varsa malın ayıpsız misli ile degistirilmesini satıcıdan talep edebilir.

10. Malın ayıplı olması durumunda; tüketicinin sözlesmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim hakkını seçtigi durumlarda, satıcı, malın bedelinin tümünü veya bedelden yapılan indirim tutarını derhal tüketiciye iade etmek zorundadır.

11.Tüketicinin, malın ayıpsız misli ile degistirilmesi hakkını seçmesi durumunda satıcı, üretici veya ithalatçının, malın ayıpsız misli ile degistirilmesi talebinin kendilerine bildirilmesinden itibaren azami otuz is günü içerisinde, bu talebi yerine getirmesi zorunludur.

12. Garanti uygulaması sırasında degistirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan garanti süresi ile sınırlıdır.

13. Garanti kapsamı içindeki malın arızasının 10 (on) is günü içerisinde giderilememesi halinde; malın tamiri tamamlanıncaya kadar tüketiciye, benzer özelliklere sahip baska bir mal verilir.

GARANTİ İLE İLGİLİ MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR:

Lütfen asagıda belirtilen önlemleri alınız.

1. Cihazınızı montaj ve kullanma kılavuzuna göre monte edip kullanınız.
2. Arıza söz konusu oldugunda yetkili servisimizi arayınız.
3. Garanti belgesi ile beraber cihazınızın ilk çalıstırıldıgı zaman servis tarafından verilen teknik servis belgesini ve cihazın faturasının bir kopyasını saklayınız.

GARANTİ KAPSAMI DIŞINDAKİ HALLER:

1. Tüketiciye tesliminden sonra nakliyeden dogan hasarlar, harici darbeler (çarpma, kırma, çizme ve kimyasal etkenlerden olusan hasar ve arızalar)

2. Satıs sonrası müsteriler tarafından yapılan yanlıs depolama ve ortam kosulları

3. Yüksek ya da alçak gerilimden kaynaklanan veya elektrik tesisatından dolayı meydana gelen hasarlar (cihazın enerji beslemesi 220 Volttur.)

4. Cihazda kullanacagınız su içindeki kireç, çamur ya da pisliklerden meydana gelen hasarlar

5. Kullanılan yakıtın yanlıs seçilmesi veya kalitesiz ve pis yakıt olmasından kaynaklanan problemler (Gaz yakıtın likitlesmesinden dogan problemler)

6. Cihaz sıcak iken soguk su verilmesi ya da cihazın susuz çalıstırılması sonucu meydana gelen hasarlar.

7. Elektrik tesisatında sigorta kullanılmaması ve elektrik tesisatında topraklama olmamasından kaynaklanan problemler

8. Cihaz dışı etkenlerden kaynaklanan problemler (Dogal afetler, yangın, su baskını vb. felaketler)

9. Cihaz kullanılırken ortam kosullarının uygun olmamasından doğan problemler (Toz, su, pislik, nem vb.)