Ochrana spotrebiteľa

[1] Žiadajte od servisného technika predloženie preukazu servisného technika!

Budete mať istotu, že práce na Vašom vykurovacom zariadení vykonáva vyškolený servisný technik s oprávnením pre zariadenia Buderus.

Nezabudnite, že jedným z predpokladov pre uznanie prípadnej reklamácie Vášho zariadenia je jeho uvedenie do prevádzky oprávneným servisným technikom.

viď priložený vzor.