Cookies

Táto webová stránka používa cookies z dôvodu funkčnosti, pohodlia a štatistiky. Ak súhlasíte s týmto použitím cookies, kliknite prosím na „áno, súhlasím“.

Naše zásady ochrany osobných údajov

Áno, súhlasím

Ochrana spotrebiteľa

[1] Žiadajte od servisného technika predloženie preukazu servisného technika!

Budete mať istotu, že práce na Vašom vykurovacom zariadení vykonáva vyškolený servisný technik s oprávnením pre zariadenia Buderus.

Nezabudnite, že jedným z predpokladov pre uznanie prípadnej reklamácie Vášho zariadenia je jeho uvedenie do prevádzky oprávneným servisným technikom.

viď priložený vzor.