Vieme ako šetriť náklady na vykurovanie a teplú vodu!

Platíte veľa za dodávku tepla a teplej úžitkovej vody? Určite poznáte ten pocit, keď Vás nepríjemne prekvapia mesačné platby záloh na energie a služby. Podstatnú časť záloh spojených s bývaním tvoria platby za teplo a teplú úžitkovú vodu. V súčasnosti odporúčaná cena 1GJ tepla ÚRSO je 530 Sk/GJ a v mnohých prípadoch je táto cena aj vyššia...

Ako sa dajú znížiť náklady na teplo a teplú úžitkovú vodu? Vybudovaním vlastného zdroja tepla a tým dosiahnutie nižších výrobných nákladov na 1 GJ tepla!

Súčasnosť je charakterizovaná prudkým technickým rozvojom vo všetkých odvetviach priemyslu nevynímajúc vykurovaciu techniku. Neoddeliteľnou súčasťou technických požiadaviek na nové zariadenia je nielen ich neustále technické zdokonaľovanie, ale aj otázka hospodárnosti prevádzky, ktorá má v dnešnej ekonomicky náročnej dobe podstatný význam. V súvislosti s hospodárnosťou sa neustále viac spomínajú lokálne decentralizované zdroje tepla. Tieto sú v porovnaní s centrálnymi zdrojmi vďaka lepšej technickej úrovni jednoznačne úspornejšie v spotrebe paliva ako jestvujúce tepelno-technické zariadenia centrálnych zdrojov tepla. Mnohé z nich sú už za zenitom životnosti, technicky zastaralé, s veľkými tepelnými stratami v rozvodoch a s neefektívnym spôsobom prevádzky i údržby.

Trend decentralizácie tepelných zdrojov aj v ekonomicky vyspelých štátoch iba potvrdzuje tento fakt. I na Slovensku sa zvýšil záujem o decentralizované zdroje a viaceré zrealizované projekty dokazujú oprávnenosť predchádzajúcich tvrdení. Spoločnosť BUDERUS, ako jeden z najväčších výrobcov a predajcov vykurovacej techniky na svete, sa snaží prenášať tieto trendy do našej spoločnosti. Vďaka novým technickým možnostiam súčasnej vykurovacej techniky, hlavne možností kondenzačnej techniky, sa denne realizujú podobné projekty aj na Slovensku.

Naša spoločnosť zrealizovala v spolupráci s partnerskými organizáciami veľké množstvo projektov a ponúka tzv. riešenie na kľúč ktoré zahŕňa

  • energetický audit
  • projektový návrh
  • samotnú realizáciu
  • pomoc pri financovaní investície prostredníctvom úveru.

Ako názorný príklad uvádzame reálne ekonomické výsledky zrealizovaného projektu.

Reálne ekonomické ukazovatele hospodárnosti decentralizovaných zdrojov:

Objekt: Bytový dom - 44 bytových jednotiek, Bratislava

Realizácia: rok 2003

Inštalované zariadenia kotolne:

7×kondenzačný plynový kotol BUDERUS Logamax plus GB112-43 kW, 2×zásobníkové ohrievače TÚV Buderus Logalux SU 750 - objem 750 litrov

Tabuľka porovnania ročných nákladov na teplo a TÚV, investičné a prevádzkové náklady:

Vykurovacie obdobie rok 2003 rok 2004
Zdroj teplacentrálnyvlastná kotolňa
Investičné náklady-2.100.000,- Sk
Ročné náklady na teplo a TÚV2021 GJ×*480
Sk/GJ=970.080,-Sk *cena
účtovaná dodávateľom tepla
za 1 GJ=480 Sk
náklady na zemný plyn: 479.000,-Sk
náklady na el.energiu: 12.000,-Sk
náklady na servis:10.000,-Sk
náklady na obsluhu:36.000,-Sk
Ročná úspora:443.080,-Sk = 45,7%
Návratnosť investície - 4,7 roka