Upozornenie na nákup výrobkov v zahraničí

Vážení zákazníci,

plynové spotrebiče sú vyhradené plynové zariadenia. Pre Slovenskú republiku sú povolené na predaj, inštaláciu a prevádzku iba tie spotrebiče, ktoré sú pre SR schválené notifikovanou inšpekčnou a certifikačnou organizáciou v Slovenskej republike a sú dodávané s príslušným Prehlásením o zhode - EU. S tým je spojená aj naša zákonom stanovená povinnosť pri uplatnení zodpovednosti za vady výrobku.

Výrobky Buderus zakúpené mimo územia Slovenskej republiky tu nie sú schválené pre prevádzku.


Pokiaľ vám hociktorá servisná či montážna firma v zahraničí zakúpené výrobky uvedie do prevádzky, koná nezákonne a je vystavená riziku právneho postihu v prípade akejkoľvek nehody spojenej s prevádzkou výrobku.

Firme Robert Bosch, spol. s r.o.v takých prípadoch zaniká zákonná povinnosť v súvislosti s uplatnením zodpovednosti za vady výrobku.

Ďakujeme za porozumenie!