Ochrana spotrebiteľa

Ochrana spotrebiteľa

preukazu servisného technika

[1] Žiadajte od servisného technika predloženie preukazu servisného technika!

Budete mať istotu, že práce na vašom vykurovacom zariadení vykonáva vyškolený servisný technik s oprávnením pre zariadenia Buderus.

Nezabudnite, že jedným z predpokladov pre uznanie prípadnej reklamácie vášho zariadenia je jeho uvedenie do prevádzky oprávneným servisným technikom.

záručný list

[2] Skontrolujte si vyplnený záručný list!