Kontaktné informácie

Kontaktné informácie

Robert Bosch, spol. s r.o.

Divízia Termotechnika – Buderus
Ambrušova 4
821 04 Bratislava

V blizkosti NC AVION Shopping Park, vedľa hotela GATE ONE

Call-centrum pre zákazníkov : 02/32284889
pondelok - piatok: od 8.00 do 19.00 hod.
sobota – nedeľa: od 9.00 do 14.00 hod.

Recepcia : 02/48703 200
Objednávky, faktúry : 02/48703 409, 410, 412

Fax: 02/48703 666 E-mail

Obchod a predpredajná podpora

Kontaktujte obchodných zástupcov divízie Termotechnika – Buderus; osobné stretnutie v kanceláriách Žilina (Vojtecha Tvrdého 12) a Košice (Južná trieda 74) si prosím dopredu telefonicky dohodnite.

Oblasť pôsobenia Obchodno-technickí zástupcovia Telefón E-mail
Predpredajná a projektová podpora Martin Fábry +421 903 602 171 martin.fabry@bosch.com
Business developer pre regeneratívne zdroje Marek Baboľ +421 903 780 705 marek.babol@bosch.com
Okresy: BA, PK, SC Pavol Králik +421 903 601 707 pavol.kralik@bosch.com
Okresy: BA, MA, DS Mário Bajtoš +421 908 673 507 mario.bajtos@bosch.com
Okresy: TT, SE, SI, MY, NM, PN, TO, HC, GA, SA, NR Martin Svitek +421 903 262 855 martin.svitek@bosch.com
Okresy: TN, BN, PE, PD, IL, PU, PB, BY, ZA, MT, TR, RK, DK, TS, NO, KM, CA Miloslav Kodaj
Štefan Harušinec
+421 903 776 557
+421 911 010 918
miloslav.kodaj@bosch.com
stefan.harusinec@bosch.com
Okresy: KN, NZ, LV, BS, ZH, BB, BR, ZV, KA, VK, DT, LC, PT, RS, RA Tichomír Šántha +421 908 471 307 tichomir.santha@bosch.com
Okresy: LM, PP, KK, SL, LE, PO, SB, BJ, SK, SP, VT, ML, HE, SV, SO, MI, TV, KE, KS, GL, SN, RV Ladislav Čontoš
Marcel Vojtilla
+421 903 262 951
+421 905 998 554
ladislav.contos@bosch.com
marcel.vojtilla@bosch.com