Slnko ako zdroj tepla vo Vašej domácnosti

Rozhodnite sa ako chcete využiť túto bezplatnú energiu: na kúrenie, výrobu energie alebo ohrev úžitkovej a pitnej vody.

Firma BUDERUS vykurovacia technika s.r.o Vám ponúka široký sortiment solárnej technológie, od slnečných kolektorov až po komplexné riešenia obsahujúce všetky komponenty solárnej stanice.

Energia zo slnka - energia budúcnosti.

Slnečná energia je zatiaľ jediný nevyčerpateľný energetický zdroj na našej planéte. Je prameňom, od ktorého závisí každý život na našej Zemi. Slnko však môže pre nás urobiť ešte omnoho viac, a to pri pokrývaní našich každodenných potrieb energie. Moderná solárna technika BUDERUS špičkovej kvality nemeckej produkcie je toho jasným dôkazom.

Solárne kolektory BUDERUS špičkovej kvality a jednoduchého prevedenia možno použiť jednak na ohrievanie teplej vody vo Vašom dome, príp. ohrev bazénu. Rovnako je možné použiť toto zariadenie aj na prípadnú celoročnú podporu vykurovania. Od požiadavky využitia závisí aj optimálny výber solárneho zásobníka BUDERUS, kde ponúkame viac konštrukčných variantov pre objemy 300 - 1500 l. Správnym výberom všetkých komponentov systému už od začiatku dosiahnete so značkou Buderus optimálnu prevádzku, ktorá Vám navyše prinesie aj finančný efekt: so solárnou zostavou Buderus môžete ušetriť60% nákladov za energiu pri príprave TÚV, pri podpore vykurovania je to až 30% celoročných nákladov za energiu vydanú na teplú vodu a kúrenie.

Prečo použiť solárnu techniku?

Slnko vzdialené od Zeme necelých 150.000 miliónov km nám dennodenne bezplatne dodáva množstvo využiteľnej energie. Na rozdiel od fosílnych palív ako plyn, či olej, ktorých zásoba je navyše časovo obmedzená a ich cena závisí od pomerov na svetovom trhu, nás energia zo slnka nestojí nič a navyše jej využitie so sebou neprináša žiadne ekologické riziká. Aj preto Buderus zaradil do svojho výrobného programu širokú ponuku solárnych zostáv za veľmi výhodné ceny.

Výhody využívania slnečnej energie.

  • slnečná energia je energiou budúcnosti
  • solárna technika sa veľmi zdokonalila
  • úspora financií za energiu a myslenie do budúcnosti
  • ochrana životného prostredia
  • zaujímavý prvok a zvýšenie hodnoty domu
  • prirodzené využívanie prírodných zdrojov
  • väčšia nezávislosť
  • radosť z využívania modernej technológie