Slnečná energia - energia budúcnosti

Slnko je náš najväčší dodávateľ energie, dodávky tepla nám však neúčtuje. Nielen v zahraničí, ale aj u nás sa stále viac kladie dôraz na ochranu prírody a ekologické vykurovanie bez emisií. Inými slovami, využívanie slnka ako zdroja energie sa stalo bežnou záležitosťou.

Dostatok teplej vody a tepla je už dnes považovaný za všeobecný štandard bývania. Komfort, mať v každej dennej aj nočnej hodine dostatok tepla a teplej vody je vykúpený znečisťovaním životného prostredia a zvyšujúcimi sa cenami energie.

Kúpa solárnej zostavy je dlhodobá investícia. Ak chceme solárnu energiu optimálne využívať, musia byt všetky komponenty správne zvolené a nainštalované. Spoločnosť BUDERUS, známa na trhu vykurovacej techniky vysokou kvalitou modernej technológie a inovatívnosťou, pre vás pripravila cele spektrum možností a tzv. projektov na kľuč.

Solárna technológia BUDERUS sa vyznačuje špičkovou kvalitou, efektívnosťou a rafinovanými detailmi. Zariadenia možno použiť jednak na ohrev teplej vody vášho domu čí bazénu, rovnako aj na celoročnú podporu vykurovania. Obzvlášť efektívne sú solárne systémy pre hotely, rôzne prevádzky alebo bytové domy, teda tam, kde je teplá voda potrebná celý deň. V týchto prípadoch je, pri správnom výbere zostavy, návratnosť investície až prekvapivo rýchla (8 rokov). Od požiadavky využitia závisí aj optimálny výber solárneho zásobníka zo širokého sortimentu BUDERUS, zahrňujúci konštrukčné varianty 300-1500 l.

Výrazné úspory už za relatívne krátky čas môžete dosiahnuť kombináciou vykurovacieho kotla a solárnej techniky. Solárne zariadenie vám v jarných a letných mesiacoch zabezpečí dostatok TÚV. V zimnom období bez slnka sa o ohrev vody postará vykurovací kotol.

Správnym výberom všetkých komponentov systému BUDERUS dosiahnete optimálny výkon, ktorý Vám prinesie aj žiadaný finančný efekt: so solárnou technológiou BUDERUS môžete ušetriť až 60% nákladov za energiu pri príprave TÚV, pri podpore vykurovania je to až 30% celoročných nákladov za energiu na teplú vodu a kúrenie.
Pekný pocit - každý deň. Pijete a sprchujete sa s vodou, ktorú pre váš ohrialo slnko.

Ak chcete začať šetriť energiu a efektívne vykurovať už teraz, informujte o najbližšej pobočke firmy BUDERUS na www.buderus.sk alebo na telefónnom čísle 02 4445 6960.