Prečo kondenzačný kotol Buderus

Spojenie vysokej kvality a nízkej ceny predstavujú v sortimente Buderus práve kondenzačné kotly. Tieto produkty patria už roky medzi najobľúbenejšie zariadenia našich zákazníkov a to nielen pre ich vysoko ekonomickú prevádzku a prijateľné cenové relácie. Medzi najdôležitejšie prednosti kondenzačných kotlov Buderus patria:

  • Regulátor - žiadne iné regulátory nie sú šité na mieru tak ako regulátory od firmy Buderus. Ku kondenzačným kotlom sú dodávané regulátory, ktoré sú výsledkom dlhoročného vývoja a umožňujú najekonomickejšie využitie kondenzačného režimu prevádzky. Vyznačujú sa ľahkou obsluhou a sú schopné regulovať aj nadštandardné hydraulické systémy podľa nárokov zákazníka resp. stavby.
  • Výmenník - materiál výmenníka tepla sa dá ideálne tvarovať odlievaním do formy. Nie je ľahké nahradiť odliatok zváranou oceľovou (nerezovou) konštrukciou. Práve ideálnym tvarom tepelného výmenníka kotla je možné dosiahnuť optimálnu prevádzku. Nespornou výhodou je, že v telese výmenníka tepla sa nenachádzajú žiadne zvary. Vieme, že zvárané materiály sú práve vo zvaroch náchylné na poškodenie.
  • Materiál - kotlové výmenníky u malých a stredných výkonov sú vyrobené zo zliatiny Al-Si. Tento materiál sa javí ako najprijateľnejší aj z dôvodu najlepšieho prestupu tepla. V poslednom čase uvedený materiál oceňuje pre jeho vlastnosti aj automobilový priemysel. Zliatina Al-Si je stabilná a kvalitná.
  • Životnosť - z praxe vieme, že životnosť výmenníka tepla zo zliatiny Al-Si, pri dodržaní prevádzkových podmienok, je minimálne 23 rokov. Prvé kotly s výmenníkmi z tohoto materiálu boli inštalované už pred 23 rokmi. To poukazuje na veľmi zaujímavú tradíciu výroby i správnosť voľby uvedeného materiálu, ktorý zaručuje toľkokrát spomínanú vysokú kvalitu. Len máloktorý výrobca na trhu s kondenzačnou technikou je schopný predložiť porovnateľný argument a tým i garanciu na materiál. Je potrebné sa rozhodnúť pre správnu značku, keďže vieme, že trh s vykurovacou technikou je nasycovaný stále väčším počtom výrobcov.
  • Kaskádové zapojenie - závesné kondenzačné kotly značky Buderus je možné ľahko zapojiť i do kaskád s výkonom až do 480 kW. O tom svedčí množstvo úspešne realizovaných kotolní na Slovensku.
  • Návratnosť - Dokonalá regulácia a rozumné riešenie odvodu spalín či prívodu vzduchu do kotolne je hlavným predpokladom k zabezpečeniu nízkych požadovaných investícií, rýchlej návratnosti či malých prevádzkových nákladov.