Nástenné kondenzačné kotly – zdroje tepelnej energie pre byty a rodinné domy aj na Slovensku

Aj na Slovenku sa približujme celosvetovému trendu v oblasti používania nástenných kondenzačných kotlov. V západnej Európe sa v súčasnej dobe nainštaluje viac kondenzačných ako nekondenzačných kotlov. Dôvodov je viac, no medzi hlavné patria úspora nákladov na vykurovanie, ochrana životného prostredia a daňové zvýhodnenia. Hoci nie ešte v takomto meradle ale zo značným nárastom oproti predchádzajúcim rokom sa tento fakt prejavuje aj u nás.

BUDERUS Vykurovacia technika je najväčším predajcom kondenzačných kotlov malých výkonov v Slovenskej republike. Je to spôsobené kombináciou dlhoročnej výroby vykurovacích zariadení, vysokej kvality ponúkaných produktov ako aj ich prijateľnej ceny. O to viac nás teší, ak tieto naše slová potvrdia aj iní. Na jeseň roku 2000 uskutočňovala medzinárodná agentúra STIFTUNG WARENTEST test kondenzačných kotlov od popredných výrobcov kondenzačnej techniky. Vyhodnotenie testu určilo ako najlepší kotol práve kondenzačný kotol Buderus Logamax plus GB112.

Kondenzačné kotly sú ideálne najmä pre podlahové vykurovanie. Toto je dané nízkymi teplotami na ktoré musí kotol zohrievať vykurovaciu vodu vo vykurovacom i prechodnom období. Pri tomto spôsobe vykurovania sú garantované extrémne nízke spotreby zemného plynu v porovnaní s bežnými nekondenzačnými kotlami. Značné úspory zemného plynu sú aj v prípadoch kedy nie je v dome inštalované podlahové vykurovanie ale systém vykurovania s klasickými vykurovacími telesami. Pri správnom nadimenzovaní vykurovacích telies je úspora spotrebovaného plynu v rozsahu od 20 až 25%

Príklad vykurovania rodinného domu

  • dvojpodlažný rodinný dom s rozlohou 185 m2, obývaný trojčlennou rodinou
  • systém vykurovacích telies s teplotným spádom 75/55 °C
  • použité vykurovacie zariadenie: kondenzačný kotol Logamax plus GB112, výkon 24 kW
  • príprava teplej vody zásobníkom Logalux HT, objem 75 litrov

Spotreba plynu za 1 rok Cena plynu* Zaplatená čiastka Úspora
Pôvodné vykurovacie zariadenie4200 m39,80 Sk/m341 160,- Sk
10 780,- Sk (predstavuje 26,2 %)
Kondenzačný kotol Logamax plus GB1123100 m39,80 Sk/m330 380 ,-Sk

Príklad vykurovania bytového domu

Technológia kondenzačných kotlov sa dá použiť aj pre samostatné kotolne bytových domov. V Bratislave na Žitnej ulici boli dva bytové domy po 48 bytových jednotkách zásobované teplom z centrálnej kotolne. Nakoľko kotolňa bola v zlom technickom stave a tepelné straty vo vedení v zemi boli veľmi veľké, rozhodol sa správca bytových domov v polovici roku 1998 pre realizáciu dvoch samostatných kotolní. Do každej bolo inštalovaných sedem nástenných kondenzačných kotlov Buderus Logamax plus GB112, ktoré zabezpečovali výrobu tepla a teplej úžitkovej vody pre každý z bytových domov. Meranie a reguláciu zabezpečoval regulačný systém BUDERUS.

  • dva panelové bytové domy, každý po 48 bytových jednotkách
  • samostatná plynová kotolňa pre každý bytový dom
  • systém vykurovacích telies s teplotným spádom 75/55 °C
  • použité vykurovacie zariadenie: kondenzačné kotly Logamax plus GB112 s menovitým výkonom 43 kW, sedem kotlov pre každú kotolňu
  • príprava teplej vody v dvoch zásobníkových ohrievačoch teplej vody Logalux ST 500, objem 500 litrov

Pôvodné vykurovacie obdobie Kotoloa s kondenzačnými kotlami Logamax plus GB112
Vykurovacie obdobierok 1997od 1. 11. 1998 do 31. 12. 1999
Spotreba plynu za vykurovacie obdobie180 000 m3137 000 m3
Cena plynu*3,80 Sk/m3
Zaplatená čiastka684 000,- Sk520 000,- Sk
Úspora163 400,- Sk (predstavuje 24,9 %)

* stav v roku 1999

Keďže kotolne boli spustené do prevádzky v novembri 1998 do celkovej spotreby plynu roku 1999 boli zarátané aj posledné dva mesiace roku 1998. Preto reálna úspora je ešte väčšia ako deklarovaných 23,9 %.