Priemyselné kotly

Priemyselné kotly

Bosch Thermotechnik GmbH

Bosch Thermotechnik GmbH predstavuje obchodnú divíziu tepelnej techniky (TT) skupiny Bosch a je spolu s medzinárodnými dcérskymi spoločnosťami vedúcim európskym producentom vykurovacích zariadení a riešení pre prípravu teplej vody šetrných na energetické zdroje.

Bosch Thermotechnik disponuje silnými medzinárodnými a regionálnymi značkami a širokým spektrom produktov, ktoré sú vyrábané v celkovo 21 závodoch v 11 štátoch Európy, Severnej Ameriky a Ázie.

Tepelné veľkokapacitné zariadenia a systémové riešenia

Oblasť "Tepelné veľkokapacitné zariadenia a systémové riešenia" reprezentuje špecifické zákaznícke riešenia pre zásobovanie podnikov, priemyselných objektov a komunít energiou.

Modulárne stavebné prvky systému sú produkované v najvyššej kvalite dvomi silnými podnikmi s bohatou tradíciou Bosch Industriekessel a Bosch KWK Systeme.