MEIBES SK s.r.o.

Moderný a dynamicky sa rozvíjajúci svetový výrobca a dodávateľ systémov vykurovacej a chladiacej techniky s viac ako 50 ročnými skúsenosťami v odbore. Súčasť priemyselnej skupiny Aalberts Industries dáva všetky predpoklady byť spoľahlivým partnerom v stavebných projektoch všetkých rozmerov a zamerania.

Našimi klientmi sú
Investori / vlastníci a užívatelia budov, bytových i nebytových priestorov. Projektanti, inštalatéri a realizačné firmy a veľkoobchodníci. Pre každú túto skupinu sú dôležité iné vlastnosti našich výrobkov. Našim cieľom je, aby si u nás všetci mohli zvoliť také služby, ktoré budú vyhovovať presne ich požiadavkám.

Čo prinášame
Neustále pracujeme na tom, aby sme všetkým svojim klientom poskytli maximálnu kvalitu služieb, ktoré sú pre nich kľúčové. Vlastníkom a užívateľom budov poskytujeme pridanú hodnotu v podobe maximálneho komfortu a úspor energie. Investorom prinášame zvyšovanie výkonnosti vykurovacích a chladiacich systémov. Veľkoobchodníci u nás nájdu stabilnú cenovú politiku, spoluprácu na riadenie skladových zásob a trvalé obojstranne prospešné obchodné vzťahy. Projektantom, inštalatérom a realizačným firmám poskytujeme priame úspory vo všetkých fázach životného cyklu projektu - od návrhu riešenia, cez dodávky technológií a montáž, až po dlhodobú údržbu a správu inštalovaných systémov.

Meibes, rovná sa:

  • Jeden partner pre kompletné riešenie projektu
  • Podpora a služby
  • Dizajnová optimalizácia
  • Optimalizácia spotreby energie
  • Efektivita prevádzky
  • Rýchla montážna technológia