Pre budúcnosť modrej planéty

Vykurovacie systémy Buderus šetria vaše náklady na vykurovanie a sú ohľaduplné k životnému prostrediu

Vykurovacie zariadenia značky Buderus sa vyznačujú vysokou efektivitou prevádzky, ktorá znamená nielen nízke náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody, ale aj nízke emisie CO2.

Naše zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie, napr. tepelné čerpadlá alebo solárne kolektory, spĺňajú podmienky na získanie finančného príspevku od národných inštitúcií.

Pre budúcnosť modrej planéty

Výroba tepla na vykurovanie a prípravu teplej vody v obytných budovách v súčasnosti tvorí približne 14% z celkového množstva emisií v ovzduší. Zásobovanie budov teplom preto predstavuje obrovský potenciál pre ochranu klímy. Modernizácia vykurovacích zariadení a využívanie obnoviteľných zdrojov energie sú aktuálnou témou.

Dobrá klíma potrebuje expertov - a efektívne technológie

Jednou z oblastí, ktorá má veľký potenciál pre ochrany klímy, je zásobovanie budov teplom a teplou vodou. Ako systémoví experti, vieme zabezpečiť kompletné systémové riešenie vykurovania pre vašu budovu, či rodinný dom. S tepelnými čerpadlami, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie a šetria CO2. S modernými, vysoko účinnými plynovými kondenzačnými kotlami s inteligentnou reguláciu, ktorá pomáha optimalizovať prevádzku vykurovacieho systému. Naše zariadenia sú mimoriadne ohľaduplné k životnému prostrediu.

Kontaktujte nás

Kontaktné údaje

Máte otázky ohľadom našich produktov alebo možnostiach finančnej podpory pre zariadenia využívajúce obnoviteľné zdroje energie?