Energetická trieda a jej vplyv na spôsob vykurovania

Energetická trieda a jej vplyv na spôsob vykurovania

Dnešný trend znižovania energetickej náročnosti sa nevyhol ani stavebníctvu, ktorého súčasťou je aj značka Buderus so svojimi produktami určenými na vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody. Zabezpečiť zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie má zmena zákona o hospodárnosti budov, podľa ktorej musia všetky stavebné povolenia na novostavby od 1. januára 2021 spadať do energetickej triedy A0. To vyžaduje splnenie prísnych noriem už pri samotnom projektovaní stavebnej časti budov, a následné použitie vhodnej kombinácie systémov vykurovania, prípravy teplej vody, chladenia, vetrania a osvetlenia. Do popredia sa dostávajú vysokoúčinné zdroje tepla a obnoviteľné zdroje energií. Značka Buderus je svojím portfóliom produktov na túto zmenu pripravená.

Rodinné domy a energetická trieda A0

Energetická trieda charakterizuje dom podľa jedného globálneho ukazovateľa - primárnej energie. Záleží nie len na tom, aké množstvo tejto primárnej energie bolo dodanej, ale aj z akého zdroja pochádza a vypočítava sa podľa jeho výroby v národnom hospodárstve až po jeho premenu napríklad na teplo, svetlo v domácnosti. V podstate možno hrnúť, že cieľom výpočtu energetickej triedy je energetické hodnotenie domu vzhľadom na životné prostredie.

Logatherm wpls.2

Rodinné domy spravidla využívajú viacero zdrojov energie. Energetická trieda je preto súčtom čiastkových energetických tried jednotlivých miest a spôsobov spotreby energie v budove (napr. osvetlenie, vykurovanie atď). Vyjadruje sa číselným rozpätím A až G, pričom trieda A je energeticky najúspornejšia a trieda G je najmenej úsporná. Podľa súčasnej legislatívy (zákon č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov, novelizovaný zákonom č. 300/2012 Z. z. a vyhláškou č. 364/2012 Z. z.) musia všetky rodinné domy postavené po 31.12.2020 spadať do energetickej triedy A0 – domy s takmer nulovou spotrebou energie. Toto kritérium musia spĺňať nielen nové budovy, ale aj existujúce budovy po uskutočnení ich významnej obnovy.

Postupné znižovania energetickej náročnosti budov:

  • od 2013 nízkoenergetická úroveň výstavby pre nové a obnovované budovy, trieda B (109 – 216 kWh/m2.a)
  • od 2015 ultranízkoenergetická úroveň výstavby pre všetky nové budovy, trieda A1 (55 – 108 kWh/m2.a)
  • od 2021 energetická úroveň budov s takmer nulovou potrebou energie pre nové budovy, trieda A0 (≤ 54 kWh/m2.a)

Vykurovanie a energetická hospodárnosť

Súčasťou výpočtu energetickej triedy budovy je jej hodnotenie podľa potreby energie na vykurovanie. Vyjadruje sa množstvom tepla v kWh/m2, ktoré potrebuje stavba na vykúrenie 1 m2. Dôležitým faktorom je typ použitého zdroja tepla, druh paliva a využitie obnoviteľných zdrojov energie.

erp label

Najlepší koeficient má:

  • fotovoltaika - 0,0
  • kotol spaľujúci drevo - 0,1
  • kotol na drevnú štiepku - 0,15
  • kotol na drevné pelety - 0,2
  • plyn - 1,1
  • elektrina - 2,2

Pre výpočet energetických tried sa nezohľadňuje len koeficient primárnej energie, ale aj účinnosť použitého zariadenia potrebného na vykurovanie a prípravu teplej vody. Potreba energie na vykurovanie a ohrev teplej vody sa dá znížiť použitím správnych stavebných materiálov, ale aj modernými technológiami na vykurovanie a rekuperáciu.

Logatherm WLW196i AR

Tepelné čerpadlo aj napriek vysokému koeficientu primárnej energie patrí k zariadeniam s najvyššou účinnosťou. Medzi produkty, ktoré zastupujú tieto riešenia patria aj tepelné čerpadlá Buderus, napríklad Logatherm WLW196i AR , ktorých vysoká technická úroveň zabezpečuje nielen dostatočnú účinnosť potrebnú pre dosiahnutie najvyššej energetickej triedy, ale aj komfort pre koncových spotrebiteľov. Napríklad ovládanie zariadenia pomocou smartfónu je pri nových zariadeniach od značky Buderus samozrejmosťou.

Systém rekuperácie nám pomáha zabrániť úniku tepla z budovy v dôsledku vetrania. Pri rekuperačnej jednotke s účinnosťou viac ako 80%, akou je aj Logavent HRV2 od značky Buderus, je toto percento tepla odovzdané späť čerstvému vzduchu a dokáže tak znížiť tepelnú stratu o viac než 30%. V praxi sa tieto primárne zdroje väčšinou kombinujú. Napríklad rekuperácia alebo kotol na drevo a plynový kotol. Energetická trieda sa potom počíta v zmysle pomeru jednotlivých zdrojov. Vďaka tomu vieme použiť na vykurovanie a ohrev vody kondenzačný kotol s epidermickou reguláciou Logamax plus GB192i v kombinácii s rekuperáciu Logavent HRV2.

Tieto technológie si vyžadujú vyššiu investíciu, no domácnostiam sa odmenia oveľa nižšími prevádzkovými nákladmi. Ďalšou výhodou je to, že mnohé z nich dokážu fungovať ako multifunkčný zdroj tepla, chladu alebo vetrania v jednom zariadení, ktoré v konečnom dôsledku zaberie menšiu inštalačnú plochu a čas na montáž, prípadne uvedenie do prevádzky a servis. Typickým príkladom sú tepelné čerpadlá, ktoré sú schopné vykurovacej aj chladiacej prevádzky. V neposlednom rade sú ohľaduplné k životnému prostrediu, čo je koniec koncov cieľom znižovania energetickej hospodárnosti budov.

Samozrejme, prvkov, ktoré vplývajú na celkovú bilanciu domu je oveľa viac (napr. tvar stavby, použitý stavebný materiál, izolácia, orientácia na svetové strany atď.), a pri rozmanitosti súčasnej výstavby neexistuje paušálne pravidlo, ktoré by povedalo, že pri jednom type stavebných objektov a použití jedného typu vykurovacieho systému budú splnené požiadavky energetickej hospodárnosti budov. Každý objekt sa musí posudzovať samostatne. Preto je dnes nevyhnutné, aby boli k plánovaniu novostavby alebo významnej rekonštrukcie domu prizvaní odborníci.