Modrá dotácia pre zelenú energiu

Získajte dotáciu na kúpu akéhokoľvek tepelného čerpadla vzduch-voda

Získajte dotáciu na tepelné čerpadlá Buderus

Vďaka technológii tepelných čerpadiel môžete využívať obnoviteľné zdroje energie aj na vykurovanie a prípravu teplej vody. Z dlhodobého hľadiska vám výrazne šetria náklady na chod domácnosti a zároveň chránia klímu a životné prostredie. Ak plánujete investovať do zelených energií pri pripravovanej rekonštrukcii alebo novostavbe vášho domu v energetickej triede A0, značka Buderus vám pri kúpe tepelného čerpadla vzduch-voda z aktuálnej ponuky teraz prispeje Modrou dotáciou až do výšky 2 760 €!

Logatherm WLW196i AR
Logatherm WPL AR
Logatherm WPLS.2
Pravidlá podpory

  • podpora je určená pre koncových zákazníkov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky (vrátane Bratislavského kraja),
  • platí pre tepelné čerpadlá Buderus typu vzduch-voda Logatherm WLW196i AR, Logatherm WPL AR a Logatherm WPLS.2 vo všetkých výkonových variantoch, ktoré boli zakúpené na území SR v období 15.4.2021 - 31.8.2021,
  • výška dotácie sa líši v závislosti od typu a výkonového variantu tepelného čerpadla, v rozmedzí od 1 040 € do 2 760 € vrátane DPH,
  • dotáciu je možné si uplatniť na základe certifikátu vystaveného spoločnosťou Robert Bosch, spol. s r.o., Divízia Termotechnika - Buderus, u našich zmluvných partnerov. Požiadavku na vystavenie certifikátu je potrebné zaslať vopred na e-mailovú adresu buderus.slovensko@sk.bosch.com najneskôr do 31.8.2021. Dotáciu si nie je možné uplatniť spätne.

Akcia platí od 15.4.2021 do 31.8.2021.
Vyhradzujeme si právo na zmenu alebo zrušenie akcie pred jej ukončením.

Pre budúcnosť modrej planéty.

S tepelnými čerpadlami, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie a znižujú emisie CO2 v ovzduší.