Informácie o spoločnosti

Robert Bosch, spol. s r. o.
Ambrušova 4
821 04 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 31355579

Mená osôb oprávnených k zastupovaniu: Ing. Milan Šlachta, Ing. Karol Ondruš. Zápis v obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, Vložka číslo: 5514/B

Kontakty:
Tel. +421 2 48 703 200
Email: buderus.slovakia@sk.bosch.com

Povaha uverejňovaných informácií na webových stránkach Bosch Group
Táto webová stránka má len informatívny charakter. Na základe informácií obsiahnutých na týchto webových stránkach nie je možné uplatňovať žiadne právne nároky.