Logamatic 5000

Logamatic 5311

Logamatic 5311

 • Vienpakāpes, divpakāpju, modulējoša vai 2 x vienpakāpes degļa vadība
 • Dūmgāzu noslēgvārsta pieslēgums
 • Āra temperatūras un katla ūdens temperatūras sensori, kā arī divpakāpju degļa vadības kabelis
FM-AM

FM-AM

 • Automātiska darbības turpināšana iekārtām ar dažādu kurināmo
 • “Automātisko” alternatīvo siltuma ražotāju, piem., siltumsūkņa, vadība ar bezpotenciāla kontaktu
 • Atsevišķas laika pārslēgšanas programmas "automātiska"
 • Tieša komunikācija ar Buderus koģenerācijas iekārtu (abpusēja komunikācija)
FM-CM

FM-CM

 • Tieša, iekšēja komunikācija ar siltuma ražotāja regulatoru
 • Līdz 4 siltuma ražotāju brīva kombinācija
 • Galvenās akumulācijas tvertnes piesaiste sistēmai ar iesl./izsl.sensoru
 • Slodzes ierobežošana pēc - āra temperatūras vai- ārējā kontakta
FM-MM

FM-MM

 • 1-2 apkures loku ar/bez izpildmehānisma un apkures loka sūkņa vadība
 • tālvadības pieslēgšanas iespēja
 • ārējs dienas/nakts pārslēdzējkontakts ar papildu laika intervālu
 • Brīvdienu režīms ar ieregulējamām ekonomiskajā funkcijām
FM-MW

FM-MW

 • Apkures loka ar/bez izpildmehānisma un apkures loka sūkņa vadība - tālvadības pieslēgšanas iespēja
 • Karstā ūdens loka (ar tvertnes uzsildīšanas sūkni un cirkulācijas sūkni) vadība
 • Iespējama karstā ūdens ikdienas termiskā dezinfekcija
 • Manuālais režīms karstā ūdens sagatavošanai ar pārslēgšanas iespēju
FM-SI

FM-SI

 • Viena kopēja 4. kontaktu ieeja ar individuālu nosaukumu piešķiršanu
 • Četras papildu 2. kontaktu programmējamas ieejas ar individuālu nosaukumu piešķiršanu
 • Kļūmju novērtējums ar regulatoru vai attālinātu piekļuvi
 • Ārējo drošības iekārtu piesaiste, piem.: - ūdens līmeņa drošinātājs - spiediena ierobežotājs

Servisa partnerfirmas jūsu tuvumā

Vai jūs meklējat tuvumā esošu speciālistu? Izmantojot speciālistu meklēšanas rīku, jūs ātri atradīsit meklēto.