Taal


Alles over warmtepompen.

Warmtepompen van Buderus vormen de ideale oplossing voor uw verwarming en de productie van warm water. Net als een airco, kunnen ze in de zomer ook voor verkoeling zorgen. Onze specialisten leggen u graag uit hoe ze werken en wat de verschillende mogelijkheden binnen ons gamma zijn. Kom ook alles te weten over hun kostprijs en de overheidssubsidies waarmee u de aankoop van dergelijke toestellen kan financieren. Dankzij een verwarmingssysteem waarop een warmtepomp werd aangesloten, bespaart u niet alleen energie. U beschermt ook het leefmilieu, omdat u minder CO2 uitstoot. In sommige gevallen is uw uitstoot zelfs nihil.

Vraag vrijblijvend een offerte

Wat is een warmtepomp?

Een warmtepomp (WP) is ideaal om warmte op te wekken. In tegenstelling tot andere systemen, heeft een WP daarvoor geen fossiele brandstof nodig. Ze haalt immers energie uit de onmiddellijke omgeving: de bodem, het grondwater of de omgevingslucht kunnen voldoende energie voor de werking van een WP aanleveren. Alles hangt af van het model. Aangezien u op die manier heel wat brandstof bespaart, zijn WP heel efficiënt en ecologisch. Ze stoten immers geen broeikasgassen uit. Meer nog: aangedreven door groene energie uit hernieuwbare bronnen, wordt een WP quasi klimaatneutraal. Goed om weten: de overheid subsidieert warmtepompen in het kader van de wet op hernieuwbare energiebronnen.

Ontdek onze warmtepompen

Voor- en nadelen van een warmtepomp.

Een van de belangrijkste voordelen van WP: ze zijn milieuvriendelijk. Ze stoten amper – of zelfs geen – CO2 uit en hebben evenmin een afvoersysteem nodig. Ze vergen weinig onderhoud, wat financieel én voor uw gemoedsrust bijzonder interessant is.

Warmtepompen zijn het verwarmingssysteem van de toekomst. Zowel de Europese Unie als België overwegen om fossiele brandstoffen (zoals stookolie en aardgas) zwaar te belasten. In die optiek worden WP op middellange en lange termijn heel interessant qua energieverbruik. Aangezien ze geen enkele bron van energie verbranden, hebben ze ook geen afvoersystemen (zoals een schoorsteen) nodig.

De EPB-wetgeving wordt steeds strikter en maakt de installatie van een dergelijk verwarmingssysteem haast noodzakelijk. Het doet uw energieverbruik immers effectief dalen. Bovendien is het – dankzij de technologische vooruitgang en de steeds beter geïsoleerde gebouwen – tegenwoordig mogelijk om zich uitsluitend met een warmtepomp te verwarmen.

Kortom, dergelijke toestellen zijn efficiënt en rendabel. Sommige modellen geven u bovendien de mogelijkheid om uw woning af te koelen, waardoor airco overbodig wordt.

Het belangrijkste nadeel van een dergelijke installatie is de vrij hoge aankoopprijs. Dat geldt zeker voor geothermische pompen – bodem/water WP – en pompen die warmte uit het grondwater halen. Die laatste vereist ingrijpende werken, waarvoor u een specifieke vergunning moet krijgen van de bevoegde instanties. In functie van het isolatieniveau in een gebouw, moeten lucht/water WP soms aan een tweede warmtegenerator worden gekoppeld om de totale behoefte in het gebouw te dekken.

Types warmtepompen

Er bestaan verschillende types warmtepompen die echter allemaal volgens hetzelfde principe werken. De verschillen schuilen in de warmtebron. De meest gebruikelijke warmtepompen zijn:

Type warmtepomp Warmtebron Meer info
Geothermische WP (bodem/water) Geothermische warmte
  • De temperatuur van de bodem blijft het hele jaar door stabiel, zeker op grotere diepte. De seizoenen hebben daarop geen invloed. Dergelijke WP laten dan ook de hoogste seizoensprestatiecoëfficiënt optekenen.
Water/water WP Grondwater
  • Kleine seizoensgebonden temperatuurverschillen
  • Installatie enkel mogelijk op locaties waar het gebruik van grondwater wordt toegestaan.
Lucht/water WP Omgevingslucht
  • Bestaat als monobloc en in splitversie.
  • Het meest gebruikelijke model in België en in Europa.
  • In de winter wordt er minder warmte opgewekt dan in de zomer omwille van de schommelingen in de buitentemperatuur.
Lucht/lucht WP Omgevingslucht
  • Kan worden gekoppeld aan een ventilatiesysteem in passiefhuizen of in woningen met een laag energieverbruik.
Warmtepomp voor warm water Restwarmte
  • Maakt gebruik van de warmte in de lucht of van warmte die via het verwarmingssysteem verloren gaat.
  • De kelder wordt ontvochtigd.
  • Leefruimten kunnen ook worden afgekoeld.

Warmtepompen vormen de ideale oplossing voor al wie op lange termijn wil besparen op verwarmingskosten en zich op een meer ecologische manier wil verwarmen.

Geothermische warmtepompen en WP die gebruik maken van grondwater laten de hoogste efficiëntie optekenen, omdat ze toegang hebben tot een warmtebron waarvan de temperatuur het hele jaar door constant blijft. In functie van de geologische omstandigheden zijn echter soms boringen tot op 50-300 meter diepte nodig om die warmtebronnen te bereiken. Daarvoor moet soms een vergunning bij de mijnautoriteiten worden aangevraagd. In sommige streken is het grondwater beschermd en kan de installatie van een warmtepomp zelfs verboden zijn. Omwille van de installatiewerken – boring + installatie van vloerverwarming voor een optimale werking – wordt een dergelijk systeem aanbevolen in het kader van nieuwbouwprojecten.

Een lucht/water WP – die warmte haalt uit de omgevingslucht – haalt een lagere seizoensprestatiecoëfficiënt op jaarbasis, maar kan dan weer om het even waar worden geïnstalleerd: net zo goed in een bestaande woning (ook al hangen daar radiatoren en ligt er geen vloerverwarming) als in een flat. Er moet wel voldoende ruimte zijn om de buitenunit te kunnen installeren.

Hoe werkt een warmtepomp?

Een warmtepomp haalt warmte uit de bodem, het grondwater of de lucht en geeft die door aan een verwarmingssysteem. Afhankelijk van het model, wordt de warmte geabsorbeerd door de koelvloeistof in de collectoren (geothermische WP) of door een ventilator die de energie in de buitenlucht aanzuigt. De koelvloeistof die in het toestel zit, verdampt onder invloed van de zo aangetrokken warmte. Die damp wordt dan in een compressor samengedrukt, waardoor de temperatuur stijgt. Daarna haalt een warmtewisselaar de warmte uit de gecomprimeerde damp en stuurt die door naar een opslagsysteem. Dat laatste voedt het systeem voor verwarming of warm water.


Sommige warmtepompen kunnen dat proces ook omdraaien en warmte uit de vertrekken in huis halen. Ze fungeren dan als airco en koelen uw woning af.

Het huidige Buderus-gamma maakt gebruik van invertertechnologie. Daardoor kan de compressor het vermogen voortdurend aan de huishoudelijke behoeften aanpassen, waardoor het systeem heel wat efficiënter wordt.

Vertrouw op warmtepompen van Buderus voor meer comfort en optimale verwarmingsprestaties.

Hoeveel kost een warmtepomp?

Hoewel de grondstof – warmte uit de bodem, het water of de lucht – gratis beschikbaar is, lopen de initiële kosten van een warmtepomp vrij hoog op. Aerothermische (lucht/water) WP zijn het goedkoopst en zitten in een prijsklasse vanaf zowat € 6.500. Voor een geothermische WP moet u een budget van ongeveer 10.000 euro vrijmaken. Afhankelijk van de locatie waar u de warmtepomp wil laten installeren, moet u misschien rekening houden met bijkomende aansluitingskosten. Reken in het geval van een geothermische WP om en bij de € 10.000 voor de boring en de plaatsing van de sensoren. De installatie van een aerothermische WP kost dan weer zowat € 2.000. Tegenover de initiële investering staat dat u beschikt over een betrouwbare, permanente, schone en stabiele warmtebron. Al die voordelen maken WP tot een slimme investering!

Na hun installatie maken warmtepompen indruk door hun uiterst laag energieverbruik. Ter vergelijking: ze benutten energie gemiddeld 50 % efficiënter dan een verwarmingssysteem op fossiele brandstof.

Omwille van hun ecologische werking, vergen WP heel wat minder onderhoud dan conventionele verwarmingssystemen. Dankzij een jaarlijkse onderhoudsbeurt, kan u de levensduur van uw toestel verhogen en optimale prestaties waarborgen. De kostprijs van een dergelijke onderhoudsbeurt schommelt rond € 200. Om u te helpen, kan u die onderhoudsbeurten boeken bij Buderus Service.

Vraag een gratis offerte aan

Premies voor warmtepompen

Om de installatie van dergelijke hernieuwbare verwarmingssystemen te stimuleren, kennen de verschillende Gewesten in ons land premies toe voor warmtepompen. Die overheidssubsidies moeten particulieren ertoe aanzetten om voor hun verwarming op hernieuwbare energie over te stappen. De voorwaarden voor en de bedragen van de verschillende premies variëren naargelang het Gewest. Onze specialisten maakten voor u een overzicht van de voorwaarden en de toegekende bedragen in Vlaanderen, Brussel en Wallonië.

Meer weten.

Vaak gestelde vragen

Een warmtepomp werkt efficiënt wanneer ze op jaarbasis een prestatiefactor van minstens 3,5 of 4 haalt. Daarvoor moet uw verwarmingsbehoefte in huis zo laag mogelijk liggen, dankzij een degelijke isolatie. Bij de renovatie van oude gebouwen mag de starttemperatuur van het verwarmingssysteem niet hoger liggen dan 40°C of 50°C.

De gebruikte warmtebron moet (in de mate van het mogelijke) het hele jaar door een constante temperatuur aanleveren. Geothermische WP en water/water WP zijn voor die configuratie geschikt.

Omdat de temperatuur van lucht kan schommelen, worden lucht/water WP enkel in bijzonder goed geïsoleerde gebouwen geïnstalleerd. In die context kan ook een tweede warmtebron worden gebruikt om aan de energiebehoeften te voldoen op piekmomenten, wanneer de temperatuur onder 5°C daalt.

Vóór u een warmtepomp installeert, moet worden nagegaan of het pand goed werd geïsoleerd. Hoe minder energie er nodig is om het huis te verwarmen, hoe efficiënter de warmtepomp immers zal werken. De prestaties worden beïnvloed door het verschil tussen de uitgangstemperatuur van de warmtebron en de temperatuur die het water in het verwarmingssysteem moet bereiken. Hoe kleiner dat verschil, hoe rendabeler de warmtepomp. Een goed geïsoleerde nieuwbouw die comfortabel kan worden verwarmd met een starttemperatuur tussen 20°C en 40°C, biedt gunstige omstandigheden voor de installatie van een warmtepomp. Een slecht geïsoleerd oud pand leent zich daar niet toe.

De jaarlijkse prestatiefactor evalueert de efficiëntie van een WP in reële omstandigheden. Een warmtepomp heeft elektriciteit nodig om warmte te kunnen produceren. De prestatiecoëfficiënt van een WP duidt op de verhouding tussen de aangeleverde thermische energie en de elektriciteit die nodig was om die op te wekken. Hoe hoger de prestatiecoëfficiënt, hoe efficiënter de WP. Er bestaan verschillende labels, maar we gaan ervan uit dat de seizoensprestatiecoëfficiënt momenteel de betrouwbaarste, duidelijkste en nauwkeurigste indicatie geeft.

Een van de grote voordelen van een WP is dat ze weinig onderhoud nodig heeft. In functie van de hoeveelheid opgeladen koelvloeistof kan een jaarlijkse dichtingscontrole nodig zijn. U hoeft geen geld uit te geven aan een controle van de verbrandingsgassen en u hoeft uw schoorsteen ook niet te laten vegen: er is immers geen verbranding. We raden u wél aan uw WP jaarlijks door een installateur te laten nakijken. Bij lucht/water WP moet het circuit van de koelvloeistof geregeld worden gecontroleerd en bij lucht/lucht WP moet de filter geregeld worden ververst. Onderhoud van uw geothermische WP maakt het mogelijk om vuil uit de filters te halen en het drukniveau te controleren.

Het geluidsniveau van een WP hangt af van het type constructie en de warmtebron. Dankzij Onderzoek & Ontwikkeling bij Buderus, produceren onze toestellen niet meer dan 50 decibel. Dat komt overeen met het geluidsniveau van een doorsnee gesprek. Wanneer u een warmtepomp in de kelder installeert, zal u die in de leefruimten niet horen draaien.

Nee, dat hoeft niet, al kan het interessant zijn om daarbij stil te staan. In de meeste gevallen volstaat het om de circulatiepomp van de verwarming te vervangen door een pomp met een hoge energie-efficiëntie. Ook de hydraulische druk kan best opnieuw worden ingesteld. De bestaande radiatoren kan u probleemloos blijven gebruiken. De radiatoren aan het nieuwe verwarmingssysteem aanpassen, is niet zo moeilijk. Aangezien een warmtepomp echter efficiënter is bij lage temperatuur, wordt meestal aangeraden die aan vloerverwarming te koppelen. Vloerverwarming biedt trouwens heel wat voordelen.

De gemiddelde levensduur van een warmtepomp is 20 jaar. Er zijn heel wat installaties die al meer dan 25 jaar zonder problemen draaien. Een doordachte installatie en een geregeld onderhoud zijn daarbij doorslaggevend.

Nee, een WP is een efficiënt verwarmingssysteem dat een heel huis van de nodige verwarming en het nodige warm water kan voorzien. Sommige modellen zijn ook uitgerust met een koelingssysteem dat als airco kan werken.