Enerģijas avoti

Enerģijas avoti

Ir pieejami fosilie, atjaunojamie un dabas enerģijas avoti. Kopumā aizvien vairāk tiek izmantoti tīras dabas enerģijas avoti, ko dēvē arī par vides enerģiju.
Malka

Malka

Koksne ir atjaunojams resurss, un tā saista CO2. Ja iespējams, jāizmanto koksne no ilgtspējīgas mežsaimniecības.

Gaiss, ūdens un augsne

Gaiss, ūdens un augsne

Gaiss, ūdens un augsne satur siltumenerģiju pat tad, kad temperatūra ir tikai 4 °C. Siltumsūkņi šo dabisko siltumu pārvērš siltumā, ko var izmantot jūsu apkures un karstā ūdens sistēmā. Siltumsūkņi izmanto elektroenerģiju, taču ļoti efektīvā veidā – trīs ceturtdaļas no to nodrošinātās enerģijas ir dabīgā atjaunojamā enerģija.

Saule

Saule

Saules enerģija ir bezgalīga un bezmaksas – tā nodrošina 8000 reižu vairāk enerģijas nekā ikdienā nepieciešams ikvienam planētas iedzīvotājam. Solārā apkures sistēma pārvērš jūsu mājas jumtu vai sienas par spēkstaciju. Saules radīto siltumu var izmantot telpu un mājsaimniecības karstā ūdens uzsildīšanai.

Fosilais kurināmais

Fosilais kurināmais

Šķidrais kurināmais, gāze un ogles veidojušās no dzīvnieku un augu atliekām, kuri dzīvoja uz planētas pirms daudziem miljoniem gadu. Šo resursu ieguve un pārstrāde kaitē apkārtējai videi un to sadedzināšana rada CO2 emisijas. Tie ir galvenie klimata pārmaiņu cēloņi.

Gāze

Gāze

Dabasgāze ir tīrākais fosilais kurināmais, turklāt tā ir lēta. Izmantojot modernos, pie sienas stiprināmos kondensācijas apkures katlus, jūs gūstat priekšrocības gan no zemākas enerģijas cenas, gan no “A klases” energoefektivitātes.

Šķidrais kurināmais

Šķidrais kurināmais

Šķidrais kurināmais ir tradicionāls apkures enerģijas avots. Modernie “A klases” energoefektivitātes kondensācijas apkures katli rada daudz mazāk CO2 nekā vecāka tehnika, vienlaikus patērējot arī daudz mazāk šķidrā kurināmā. Izmantojot Buderus modulārās sistēmas, jūs varat paplašināt apkures sistēmu un papildus izmantot atjaunojamo enerģiju, kad vien vēlaties.

Ogles

Ogles

Ogles ir lētas un uzticamas, un tās var ļoti efektīvi sadedzināt modernajos kurināmā katlos. Ar oglēm bieži tiek kurināti kamīni un keramikas krāsnis.