Eiropas Ekodizaina direktīva (ar. ErP kalkulatoru)

Eiropas Ekodizaina direktīva

ES Ekodizaina direktīva paredz, ka ražotājiem, kuru izgatavotie izstrādājumi ir saistīti ar enerģijas patēriņu, ir jāmarķē savi produkti ar energoefektivitātes uzlīmi.

No 2015. gada 26. septembra ar enerģiju saistītu siltuma ģeneratoru un uzglabāšanas sistēmu ražotājiem ir noteiktas prasības marķēt katru izstrādājumu ar ErP produkta uzlīmi (ErP nozīmē “ar enerģijas patēriņu saistīti izstrādājumi”).

ES direktīva par energoefektivitāti nosaka, ka telpu sildītāji un kombinētie sildītāji (gāzes un šķidrā kurināmā katli, cietā kurināmā katli un siltumsūkņi), gaisa kondicionēšanas sistēmas, ventilācijas iekārtas, kombinētie siltuma un energobloki un akumulatori (līdz noteiktai jaudai vai kapacitātei) jāmarķē ar ErP bultām.

Uzlīmju diapazons ir no A+++ līdz G, un tās ir marķētas dažādās krāsās. A+++ nozīmē pašu energoefektīvāko klasi, bet G – pašu neefektīvāko.

Kopumā vadlīnijas izšķir produktus un integrētās sistēmas: Termins “sistēma” jau attiecas uz telpu apkures sistēmu, kas ir kombinēta ar citu komponentu, piemēram, apkures sistēmu ar vadību. Līdzīgi arī saules kolektors ar akumulācijas tvertni jau veido sistēmu.

Sistēmas energoefektivitātes klase var būt augstāka par atsevišķa produkta efektivitāti, piemēram, kondensācijas apkures katls (A klase) var būt daļa no efektīvākas sistēmas (A + klase), ja to apvieno ar vadības bloku, akumulācijas tvertni un saules kolektoriem.

Produkta un sistēmas uzlīmes un ErP bultas var lejupielādēt šeit:

Skatiet ErP kalkulatoru