Subsidies en premies in het Vlaams Gewest

Subsidies en premies in het Waals Gewest

Net als de overige gewesten, biedt het Waals Gewest premies aan indien u investeert in meer performanter energiegebruik in uw woning. De omvang van deze premie hangt af van uw inkomenscategorie. Het onderscheid wordt gemaakt in:

Inkomenscategorie Referentie-inkomen van het huishouden Vermeerdering van de basispremie
C1Lager of gelijk aan € 21.900,00Basispremie maal 3
C2Hoger dan € 21.900,01 en lager of gelijk aan € 31.100,00Basispremie maal 2
C3Hoger dan € 31.100,01 en lager of gelijk aan € 41.100 Basispremie maal 1,5
C4
Hoger dan € 41.100,01 en lager of gelijk aan € 93.000 Basispremie
De premie kan echter maximaal 70 % van de factuur (inclusief BTW) bedragen.

De basispremie bedraagt € 200,00.

De basispremie bedraagt € 400,00.

De basispremie bedraagt € 800,00.

De basispremie bedraagt € 1.500,00.