Taal


Welke warmtepomp voor een nieuw huis?

Welke warmtepomp voor een nieuw huis?

Energiezuinig bouwen is de toekomst. De reglementering hierrond wordt bepaald door de EPB-wetgeving. Hierbij wordt het totaalpakket van uw woning onder de loep genomen. De mate van isolatie, luchtdichtheid, ventilatie, het type verwarmingssysteem en de kwaliteit van het binnenklimaat spelen hierin een grote rol.

Voor nieuwbouw is een verwarmingssysteem met een warmtepomp een (eco)logische keuze. De keuze van de juiste warmtepomp is afhankelijk van een aantal factoren zoals o.a. energie-efficiëntie, geluidloosheid en verbruik.

EPB = EnergiePrestatie en Binnenklimaat.

Nieuwbouwwoningen en -appartementen moeten op energetisch vlak en op gebied van binnenklimaat voldoen aan bepaalde eisen, de zogenaamde EPB-eisen . Deze eisen werden ingevoerd om de CO2-uitstoot te verminderen.

De EPB-wetgeving in Vlaanderen zorgt ervoor dat alle nieuwbouwwoningen en appartementen vanaf 2021 bijna- energieneutraal (BEN) moeten zijn en bijgevolg moeten voldoen aan een bepaald E-peil. Om bijna-energieneutraal te zijn, zullen we gebruik moeten maken van hernieuwbare energie voor de productie van verwarming en sanitair warm water.

Ontstaan van het E-peil.

In 2006 werden de energieverliezen van een referentiewoning berekend en gemeten. Deze woning kreeg de fictieve waarde E100. Wanneer we spreken over een woning met een E-peil van E30 betekent dit dat deze woning 70% minder energie nodig heeft dan de referentiewoning. M.a.w. deze woning verbruikt nog slechts 30% (E30) van de energie die de referentiewoning nodig had.

Afhankelijk van de regio ( Vlaanderen, Wallonië, Brussels Hoofdstedelijk Gewes t) zijn de eisen streng tot zeer streng. In 2020 moeten nieuwbouwwoningen in Vlaanderen voldoen aan een E-peil van maximaal E35, in 2021 aan een E-peil van maximaal E30. Als een gebouw nóg beter doet en slechts een E-peil heeft van maximaal E20, dan wordt u als eigenaar 5 jaar vrijgesteld van onroerende voorheffing.

U kunt deze E-peildoelstellingen enkel naleven als u kiest voor een verwarmingssysteem met een warmtepomp in combinatie met zonnepanelen en vloer- of wandverwarming.

Factoren bij het kiezen van de juiste warmtepomp.

COP is de verhouding tussen de afgegeven hoeveelheid warmte tegenover het elektriciteitsverbruik van de warmtepomp. Dus hoe hoger de COP-waarde , hoe minder elektriciteit er verbruikt wordt en hoe zuiniger uw warmtepomp werkt.

De COP-waarde van een warmtepomp is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Hoe efficiënt de warmtepomp warmte produceert.
 • De temperatuur van de bron (lucht of water), bv.: hoe kouder het buiten is, hoe lager de COP bij gelijke afgiftetemperaturen aangezien de warmtepomp hier harder moet ‘werken’.

Om een correct beeld te krijgen van het verbruik van een warmtepomp kijkt u beter naar de SCOP = Seasonal Coëfficiënt Of Performance = gemiddelde COP over een jaar. Bij de SCOP wordt er rekening gehouden met de seizoenen in een bepaalde regio.

In België wordt de COP bepaald door de NBN EN 14511 norm.
Belangrijke aandachtspunten: ·

 • Voor het EPB gebruiken wij de norm van 2011 of later om correcte testresultaten aan te geven. ·
 • De warmtepomp wordt getest bij een buitentemperatuur van 2°C en een afgiftetemperatuur van 35°C. ·
 • De warmtepomp draait op 40% vermogen bij een buitentemperatuur van 7°C, op 60% bij 2°C en op 100% bij -7°C. ·
 • De delta T (aanvoertemperatuur-retourtemperatuur) over de condensor = 5°C. De condensor is de warmtewisselaar waar het koelmiddel zijn warmte afgeeft aan het cv-water. Hoe kleiner de delta T, hoe minder inspanning de warmtepomp moet doen om het koelmiddel op temperatuur te houden én hoe hoger de COP.

1kWh elektriciteit = ± 2.5kWh aan fossiele brandstoffen. De COP van een warmtepomp dient dus hoger te liggen dan 2.5kWh, indien niet is onze warmtepomp minder ecologisch dan een gasketel.

Recente warmtepompen hebben een COP die hoger ligt dan 3.8 en met een bodem/water warmtepomp ligt deze zelfs hoger dan 4.5. Indien een warmtepomp ook sanitair warm water kan aanmaken moet u de COP bij hoge temperatuur gebruiken. De COP voor verwarming en sanitair warm water vindt u terug op het ErP label van de warmtepomp.

Belangrijk om weten is dat in Vlaanderen voor het EPB tegenwoordig gebruik gemaakt wordt van de energie-efficientie van een warmtepomp, ook wel SCOP-ON genoemd. Stilstandsverliezen van de warmtepompen worden mee in rekening gebracht (bijvoorbeeld een display die ook energie verbruikt).

Dimensionering warmtepomp: correct energieverbruik en optimaal vermogen

Een correcte dimensionering van een warmtepomp zorgt ervoor dat het vermogen van de warmtepomp ingesteld wordt zodat de warmtepomp zonder bijkomende elektrische energie de woning kan verwarmen en sanitair warm water kan voorzien.

Vermijd een overgedimensioneerd of ondergedimensioneerd systeem:

Overgedimensioneerd systeem: duurdere warmtepomp, voor 1 of 2 kW extra betaalt u reeds een hogere kostprijs. Ook zal u meer energie verbruiken dan nodig is wat resulteert in hogere energiefactuur.

Ondergedimensioneerd systeem: een warmtepomp met een te laag vermogen zal uw woning in de winter niet voldoende kunnen verwarmen waardoor er te snel wordt overgeschakeld naar het elektrische bijstookelement.

Hoeveel kW heb ik nodig?

Het vermogen van de warmtepomp waar u keuze naar uitgaat, is afhankelijk van de grootte van uw woning.

Zo is een appartement makkelijker te verwarmen en volstaat hier vaak een vermogensrange van 2 tot 4 kW. Als u van voldoende comfort wil genieten bij de productie van sanitair warm water, kiest u best voor een warmtepomp met een vermogen van minstens 4kW. Voor woningen van een doorsnee grootte zit u goed met een range van 4 tot 8 kW. Voor vrijstaande woningen bestaan er warmtepompen met een vermogensrange tot 14 kW.

Wat is een ErP-label?

De doelstelling van de Ecodesign en Energy labelling regelgeving bestaat om de energie-efficiëntie van producten te optimaliseren om zuiniger om te gaan energie en grondstoffen. Deze regelgeving bestaat uit drie pilaren:

 • Ecodesign: minimale efficiëntie-eisen worden opgelegd aan alle producten die op de Europese markt komen.
 • Energielabels: informeren de consument over de energetische eigenschappen van een product.
 • Ecolabel: certificeringssysteem dat de best presterende producten beloond.

Energielabel.
Het energielabel geeft zeven categorieën aan, van de meeste tot de minst energiezuinige.

Uitleg over de inhoud van het energielabel
1 – Merknaam
2 – Modelaanduiding
3 – Functie: Verwarming / Warm water
4 – Efficiëntieklasse
5 – Bijkomdende informatie

Hoe hoger de score op het ErP-label, hoe beter de warmtepomp.

Geluidloosheid.

U vraagt zich ook terecht af hoeveel geluid een warmtepomp produceert. Dit is een belangrijke factor om bij stil te staan, zowel voor uzelf als voor uw buren. De geluidsproductie hangt af van het type warmtepomp. Zo zal een monobloc warmtepomp doorgaans stiller zijn dan een split warmtepomp. De geluidsproductie wordt weergegeven op het energielabel van uw warmtepomp.

Volgens Europese normen gelden in woongebied de volgende richtlijnen m.b.t. geluidsproductie:

Régio Overdag Avonds Nachts
Vlaanderen 45 40 35
Wallonië 50 45 40
Brussels Hoofdstedelijk Gewest 45 39 33

Daarom is het belangrijk dat de warmtepomp niet meer dan 50 decibel uitstoot.

Afhankelijk van het seizoen, zal uw warmtepomp meer geluid produceren. Bij koude temperaturen zal de warmtepomp harder moeten werken waardoor ze meer geluid zal maken.

Warmtepompen. Stiller dan een auto.

Geluiddempende maatregelen.

Om het geluid van uw warmtepomp te dempen zijn er een aantal maatregelen die u kan treffen:

 • Denk na over de uitblaasrichting. Als de warmtepomp langs een muur of in een hoek staat, dan kan het geluid mogelijk weerkaatst worden.
 • Plaats de buitenunit op een stabiele en zware ondergrond om trillingen te voorkomen.

Voorzie eventueel een geluidsisolerende omkasting, hiermee kunt u het geluid tot wel 15 dB (A) reduceren. Deze omkastingen zijn momenteel nog zeer duur in aankoop.

De Logatherm WPL AR. De meest efficiënte.

Zo is een monoblock warmtepomp over het algemeen stiller dan een split warmtepomp. De Logatherm WPL AR monoblock warmtepomp van Buderus is daar een goed voorbeeld van. Geïnstalleerd op een afstand van 5 m geeft hij slechts 29 dB (A) af, wat het geluidsvolume van een ruis is.

Bovendien heeft het een ErP label A+++ bij een aanvoertemperatuur van 35°C. Een ErP label A++ is van toepassing bij een aanvoertemperatuur van 55°C.

Bij een aanvoertemperatuur van 35°C beschikt deze lucht-waterwarmtepomp over een ErP-label A+++. Bij een aanvoertemperatuur van 55°C geldt een ErP-label A++.

Tot slot zijn de Logatherm-modellen WPL 6 ART (S) en WPL 8 ART (S) de meest efficiënte modellen voor de bereiding van warm water. Daarmee zijn ze de beste warmtepompen die op de Belgische markt verkrijgbaar zijn.