Taal


Lucht/water warmtepomp.

Een lucht/water warmtepomp, wat is dat?

Duurzame warmte halen uit de omgevingslucht: dat doen lucht/water warmtepompen van Buderus. Die slimme warmtegeneratoren horen thuis in nieuwbouwprojecten én oudere woningen. Ze kunnen op een betrouwbare manier voldoen aan de behoeften aan verwarming en warm water van een gezin. Maak kennis met een modern en toekomstgericht verwarmingssysteem dat het leefmilieu respecteert, gebruiksvriendelijk is en u behoorlijk wat kan helpen besparen.

Vraag vrijblijvend een offerte aan

Hoe werkt een lucht/water warmtepomp?

Een lucht/water warmtepomp werkt volgens hetzelfde principe als een koelkast, maar dan in omgekeerde zin:

● De buitenlucht wordt door een ingebouwde ventilator aangezogen en komt in aanraking met een koelvloeistof die via een verdamper verdampt.

● Met behulp van een compressor wordt de dan gasvormige koelvloeistof samengedrukt om de energie uit dat proces bruikbaar te maken.

● De energie wordt naar het water in het verwarmingscircuit gestuurd, en dat brengt de warmte naar uw salon.

Welke verschillen zijn er tussen een monobloc warmtepomp en een split-warmtepomp?

Er bestaan verschillende types lucht/water warmtepompen. Ze kunnen op verschillende manieren worden geïnstalleerd:

● Een monobloc warmtepomp bestaande uit een buitenunit gekoppeld aan een binnenunit met opslagreservoir

● Een split-warmtepomp met binnen- en buitenunit

Externe warmtepompen bieden het voordeel dat het lawaai terwijl ze draaien (tot 50 decibel: vergelijkbaar met een normaal gesprek) buitenshuis wordt geproduceerd. Bovendien verliest u geen binnenruimte. Toch moet u bij de installatie een afstand van minimaal drie meter tot de buren respecteren.

Belangrijk: de installatie van een split-warmtepomp vereist de tussenkomst van een koeltechnicus met RESCert-certificaat. Bovendien is het onderhoud complexer dan bij een monobloc warmtepomp. Die laatste kost dan weer iets meer.

De installatie van een lucht/water warmtepomp gebeurt altijd in aanwezigheid van een gespecialiseerde installateur van Buderus. Die kan nauwkeurig de afmetingen van de warmtepomp bepalen en daarbij optimaal rekening houden met uw verwarmingsbehoeften. Dankzij een correcte planning en dito ontwerp, kan u zo heel wat besparen in vergelijking met een verwarmingssysteem op stookolie of gas.

Dat is zeker het geval bij lucht/water warmtepompen van Buderus. Ze halen een SPC (seizoensprestatiecoëfficiënt) – die de efficiëntie op jaarbasis weergeeft volgens het energielabel: een nauwkeurige waarde die rekening houdt met de schommelingen in de buitentemperatuur en de klimaatzones – van meer dan 5. Dat cijfer verwijst naar een optimale benutting van de verbruikte elektriciteit, wat inhoudt dat voor 1 kWh verbruikte elektriciteit de warmtepomp 5 kWh aan verwarmingsenergie opwekt. De energie-efficiëntie van een woning wordt zo dus op een doordachte en duurzame manier benut.

Vindt een erkende Buderus-installateur voor warmtepompen

Waarin verschilt een lucht/water warmtepomp van een lucht/lucht warmtepomp?

Een lucht/water warmtepomp zou ook een luchtwarmtepomp kunnen worden genoemd, dat klopt. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen twee types luchtwarmtepompen: de lucht/water warmtepomp en de lucht/lucht warmtepomp. In beide gevallen wordt lucht als energiebron benut.

Een lucht/water warmtepomp kan meer thermische energie aanleveren dan een lucht/lucht warmtepomp en verbruikt tegelijk amper een kilowattuur aan elektriciteit. Op die manier kan u uw huis het hele jaar door met enkel dat systeem verwarmen. Er kan ook in een betrouwbare waterbevoorrading worden voorzien zonder dat daarvoor een bijkomend verwarmingssysteem nodig is.

De lucht/water warmtepompen van Buderus gaan nog een stapje verder. Ze kunnen niet alleen verwarmen in de winter, maar koelen uw woning ook efficiënt af in de zomer. Let op: in het kader van de wetgeving in België kan u bij het activeren van de koelfunctie echter geen aanspraak maken op subsidies. Dankzij een slimme bediening en een wisselrichter wordt uw optimaal comfort gecombineerd met maximale efficiëntie. De optimalisering van de stromen en de opslag van energie doen de lucht/water warmtepomp efficiënt draaien in combinatie met zonnepanelen.

Voor- en nadelen van een lucht/water warmtepomp

Tegenover een gas- of stookolieketel, biedt een lucht/water warmtepomp heel wat voordelen:

● Een belangrijk aspect is de impact op het leefmilieu. De groene technologie gaat niet uit van een verbrandingsproces. En dus is er ook geen CO₂-uitstoot wanneer u de verwarming aandraait. Om die reden, kan u in België dan ook aanspraak maken op hoge overheidssubsidies.

● Met de lucht/water warmtepompen van Buderus verwarmt u zich op een eenvoudige en slimme manier met behulp van (uitsluitend) hernieuwbare energie. De aankoop en de installatie van een lucht/water warmtepomp zijn interessant in het kader van een nieuwbouwproject. Dankzij hun compatibiliteit, kunnen lucht/water warmtepompen ook een oude ketel vervangen.

● Met een lucht/water warmtepomp bent u niet langer afhankelijk van fossiele brandstoffen, kiest u voor een toekomstgerichte technologie en vermijdt u onaangename verrassingen door prijsstijgingen voor fossiele brandstoffen als gas en stookolie.

● Dankzij het hernieuwbaar verwarmingssysteem, hoeft u geen belastingen op uw CO₂-uitstoot te betalen.

● In vergelijking met andere warmtepompen – zoals een geothermische warmtepomp – heeft u geen vergunningen nodig voor de installatie van een lucht/water warmtepomp.

● Een ander belangrijk voordeel is het comfort: sommige modellen beschikken ook over functies om de vertrekken in huis af te koelen tijdens de zomermaanden.

Het belangrijkste nadeel van een lucht/water warmtepomp is meteen het grootste voordeel. De warmte wordt rechtstreeks uit de omgevingslucht gehaald. In de winter bevat koude omgevingslucht vrij weinig energie. Bij een temperatuur onder -5°C maakt het toestel gebruik van een ingebouwde elektrische weerstand om de lucht op te warmen. De energie-efficiëntie ligt daardoor lager dan die van andere warmtepompen. Buderus lost dat potentieel probleem op door een doordacht ontwerp en een geavanceerde wisselrichter.

Welke premies bestaan er voor een lucht/water warmtepomp?

De overheden verlenen veel steun aan moderne en milieuvriendelijke verwarmingssystemen. Voor nieuwe én oude gebouwen bestaan er subsidies voor aerothermische warmtepompen. In België beslissen de gewestelijke overheden en de netwerkbeheerders over de toekenning van die premies. In de meeste gevallen kan u aanspraak maken op steunmaatregelen die het investeringsbedrag aanzienlijk doen dalen.

Ontdek al onze tips rond premies en subsidies in België

Hoeveel kost een lucht/water warmtepomp?

De prijs van een lucht/water warmtepomp hangt van verschillende factoren af:

Aankoopprijs: tussen € 8.000 en € 15.000

De aankoopprijs van een lucht/water warmtepomp ligt vrij hoog. Met de bestaande gewestelijke subsidies kan u die investeringsdruk wat verlichten.

Installatiekosten: tussen € 2.000 en € 3.000

Dat de installatie niet zo duur is, is een van de belangrijkste voordelen van een lucht/water warmtepomp in vergelijking met andere types warmtepompen, die een complexere installatie of meer werken vereisen. Geothermische warmtepompen, bijvoorbeeld, maken boringen noodzakelijk.

Werkings- en verwarmingskosten:

De exploitatiekosten van een lucht/water warmtepomp hangen af van de bereikte jaarlijkse prestatiecoëfficiënt , met andere woorden: van de efficiëntie. Een jaarlijkse prestatiecoëfficiënt van 3,5 op meer komt vaak in aanmerking voor subsidies. Die coëfficiënt kan dikwijls in alle veiligheid worden gehaald, zelfs in oude gebouwen. In functie van de technologie die de fabrikant gebruikte, kan de coëfficiënt ook hoger liggen. De jaarlijkse verwarmingskosten in een typische individuele woning (120 m²) voor een gezin van drie personen dat een lucht/water warmtepomp installeerde, schommelen rond € 800.

De reële exploitatiekosten van een lucht/water warmtepomp worden beïnvloed door de behoeften aan verwarming en warm water, de energie-efficiëntie én de elektriciteitstarieven. We raden u aan bij uw leverancier naar de meest geschikte formule te informeren. Er zijn natuurlijk niet alleen de kosten voor het verbruik. Hou ook rekening met zowat € 150 per jaar voor het aanbevolen onderhoud van uw lucht/water warmtepomp. Die kost ligt meestal lager dan die voor een onderhoudsbeurt van een verwarmingssysteem op fossiele brandstoffen.

Goed om weten: lucht-water warmtepompen zijn combineerbaar met fotovoltaïsche zonnepanelen. Zo kan die technologie de energie leveren voor de werking van de lucht/water warmtepomp.

Vraag een offerte en gratis advies aan!

Vaak gestelde vragen

A: De EPC (energieprestatiecoëfficiënt) is een waarde die in het laboratorium bij standaard omstandigheden wordt bepaald. Ze verwijst naar de efficiëntie van de lucht/water warmtepomp. Ze kan worden gebruikt om verschillende types warmtepompen met elkaar te vergelijken. Als fabrikant raadt Buderus echter aan u te baseren op de SPC (de seizoensprestatiecoëfficiënt). Die is van groter belang omdat op basis daarvan de prestaties van het toestel kunnen worden berekend terwijl rekening wordt gehouden met schommelingen in de verwarmingsbehoeften in functie van de geografische zone en de gebruiksomstandigheden die in de loop van het jaar kunnen variëren.

Het belangrijkste verschil tussen een lucht/water warmtepomp en andere types warmtepompen is de warmtebron. Een lucht/water warmtepomp maakt gebruik van de buitenlucht, terwijl andere pompen gebruik maken van geothermie of grondwater. Die laatste modellen zijn duurder in installatie. De constante temperatuur in de ondergrond en van grondwater maken dat weer een stabieler rendement mogelijk.

Dat is in bepaalde gevallen mogelijk en lijkt in theorie ook logisch. In de praktijk wegen de bijkomende kosten voor een dergelijke installatie niet op tegen de reële voordelen die u eruit haalt. Het is dus niet altijd de zuinigste oplossing.

Met een doordacht en correct geïnstalleerde warmtepomp kan u aan de specifieke behoeften in huis voldoen. De warmteproductie wordt het hele jaar door verzekerd. Uit voorzichtigheid, is de installatie ook uitgerust met een weerstand die een vermogen van 9 kW opwekt.

De belangrijkste voorwaarde die vooraf vervuld moet zijn, is de lage temperatuur van het verwarmingssysteem. Aan die voorwaarde is het makkelijkst te voldoen in een degelijk geïsoleerde woning met afgedichte ramen en deuren, een verwarming op zonne-energie en een aangepaste waterbevoorrading. Ze wordt veelal aan nieuwbouwprojecten opgelegd. In Vlaanderen wordt de installatie van een warmtepomp bijna verplicht omwille van de uiterst strikte bouwnormen.

Lucht/water warmtepompen produceren zowat 50 decibel terwijl ze draaien. Dat is te vergelijken met het geluid van een moderne koelkast of een normaal, rustig gesprek.

Volgende punten kan u met een professioneel installateur bespreken tijdens een plaatsbezoek: - Is de woning voldoende geïsoleerd? - In het kader van een renovatieproject: zijn de radiatoren en de warmwaterproductie geschikt om op een lucht/water warmtepomp te worden aangesloten? - Wat is de vereiste starttemperatuur? - Zijn alle mogelijkheden benut om uw verwarmingssysteem te optimaliseren? - Beschikt uw woning over voldoende ruimte om een buitenunit te installeren? - Is de installatie van bijkomende zonnepanelen zinvol? - En zo meer.