Taal


Hoeveel stroom verbruikt uw warmtepomp?

Hoeveel stroom verbruikt uw warmtepomp?

Warmtepompen halen hun warmte-energie uit de lucht, het water of de bodem. Zo stellen moderne warmtepompen tot 80 procent gratis omgevingsenergie ter beschikking en verbruiken ze hiervoor slechts 20 procent stroom als aandrijfenergie. Warmtepompen onderscheiden zich in elk geval, afhankelijk van de gebruikte warmtebron en de omstandigheden, door hun laag stroomverbruik en dus ook door de verbruikskosten.

Stroomverbruik van warmtepompen verschilt naargelang de warmtebron.

Geothermische warmtepompen en water-waterwarmtepompen verbruiken in principe minder stroom dan lucht-waterwarmtepompen . Deze laatsten verbruiken bij lage buitentemperaturen meer stroom om de vereiste warmte-energie ter beschikking te stellen.

Als u van plan bent om een nieuwe warmtepomp aan te kopen, moet u voor de aanschaf rekening houden met enkele factoren. Naast de kosten voor de aankoop van deze apparaten is het dus van essentieel belang om rekening te houden met het elektriciteitsverbruik ervan. Met deze formule is het mogelijk om een schatting te berekenen van de kosten gerelateerd aan het energieverbruik van een warmtepomp:

De SCOP (seizoensgebonden energie-efficiëntie van de prestatie coëfficiënt) kan als volgt worden berekend:

Het seizoensgebonden rendement wordt aangegeven op het energielabel van de warmtepomp. De 250% komt overeen met de omzettingsverhouding van primaire energie in elektriciteit. Er is dus 2,50 kW primaire energie nodig om 1 kW elektriciteit op te wekken. Voorbeeld: Buderus Logatherm WPL AR lucht/water-warmtepomp 6 kW:

Fictieve berekening stroomverbruik en stroomkosten voor een warmtepomp.

Eigenaars van een woning beschikken doorgaans niet over de cijfers om het stroomverbruik van een warmtepomp te kunnen berekenen. De enige bekende waarde is vaak het energieverbruik van de woning. Onze fictieve woning heeft een jaarlijks aardgasverbruik van 10.000 kWh waarmee zowel het verwarmingswater als het sanitair water voor badkamer en keuken wordt verwarmd. Omdat beide ruimtes op een andere manier verwarmd worden, is natuurlijk ook de energiebehoefte voor verwarming verschillend.

In ons voorbeeld gaan we ervan uit dat 60 procent van het stroomverbruik voor verwarming en 40 procent voor sanitair warm water wordt gebruikt. De jaarlijkse prestatiecoëfficiënt (Scop) van een warmtepomp beschrijft de verhouding van de energie die de warmtepomp gedurende één jaar afgeeft aan het verwarmingsnet t.o.v. de tijdens deze periode opgenomen elektrische energie. De Scop geldt voor de hele verwarmingsinstallatie, waarin de verwarmingsoppervlakken plus alle vereiste temperaturen, het sanitair warm water (indien opgewarmd door de warmtepomp), het gedrag van de gebruikers tot de weersomstandigheden mee worden opgenomen. De Scop is de beslissende waarde voor warmtepompen.

Om het stroomverbruik te kunnen berekenen, nemen we de volgende Scop als richtwaarde:

Type warmtepomp SCOP voor verwarming SCOP voor warm water
Lucht-waterwarmtepomp 3,8 2,7
Geothermische warmtepomp 4,3 3,3
Water-waterwarmtepomp 4,4 3,3

Stroomverbruik van warmtepompen

Als we uitgaan van een verwarmingsvermogen van 10.000 kWh per jaar, dan gelden de volgende stroomverbruiken per warmtepomp:

(Vraag aan een installateur in uw buurt een vrijblijvende offerte voor een nieuwe warmtepomp)

Type warmtepomp Warmte-energie voor verwarming SCOP voor verwarming Strommverbruik warmtepompen voor verwarming Warmte-energie voor warm water SCOP voor warm water Strommverbruik warmtepompen voor warm water Total strommverbruik warmtepompen (verwarming + warm water)
Lucht-waterwarmtepomp 6 000 kWh 3,8 1 579 kWh
(= 6 000 kWh/3,8)
4 000 kWh 2,7 1 481 kWh
(= 4 000 kWh/2,7)
3 060 kWh
(= 1 579 kWh + 1 481 kWh)
Geothermische warmtepomp 6 000 kWh 4,3 1 375 kWh
(= 6 000 kWh/4,3)
4 000 kWh 3,3 1 212 kWh
(= 4 000 kWh/3,3)
2 607 kWh
(= 1 375 kWh + 1 212 kWh)
Water-waterwarmtepomp 6 000 kWh 4,4 1 363 kWh
(= 6 000 kWh/4,4)
4 000 kWh 3,3 1 212 kWh
(= 4 000 kWh/3,3)
2 575 kWh
(= 1 363 kWh + 1 212 kWh)

Stroomkosten van warmtepompen

De waarden voor stroomverbruik en stroomkosten kunnen natuurlijk variëren naargelang het type warmtepomp en de fabrikant, alsook de omstandigheden ter plaatse. Buderus biedt een compleet assortiment aan van de nieuwste generatie warmtepompen die efficiënt en heel stil werken. Indien u geïnteresseerd bent in warmtepompen, raden wij u aan om vooraf een offerte aan te vragen.

Om de stroomkosten van de warmtepompen te berekenen, moet u het totale stroomverbruik per jaar vermenigvuldigen met de stroomkosten van de leverancier. Bij een stroomtarief van 30 cent per kWh zijn de stroomkosten voor de verschillende warmtepomptypes (bij een jaarlijks verwarmingsvermogen van 10.000 kWh per jaar):

Type warmtepomp Totaal stroomverbruik Totaal stroomkosten per jaar (stroomtarief: € 0,30 per kWh)
Lucht-waterwarmtepomp 3 060 kWh € 918
(= 3 060 kWh x 0,30 euro)
Geothermische warmtepomp 2 607 kWh € 782,10
(= 2 607 kWh x 0,30 euro)
Water-waterwarmtepomp 2 575 kWh € 772,50
(= 2 575 kWh x 0,30 euro)