Taal


Hoe zuinig omgaan met fossiele brandstoffen?

Hoe zuinig omgaan met fossiele brandstoffen?

Voor nieuwbouw en grote energetische verbouwingen wordt steeds vaker gekozen voor hernieuwbare energiebronnen. Warmtepompen zijn op dat vlak enorm in trek.
Wanneer u echter enkel een oude verwarmingsketel wil vervangen, is dit niet altijd de meest ideale oplossing. We leggen u graag uit hoe u toch kunt besparen.

Stookolie.

Vlaams Minister van Energie Bart Tommelein stelt momenteel een wet voor die nieuwe stookolieketels niet meer toelaat in nieuwbouw en grote energetische verbouwingen vanaf 2021. Voor vervanging van een oude ketel, zonder bijkomstige verbouwing blijft stookolie dus toegelaten, ook na 2021.

Buderus blijft daarom investeren in de technologie van stookolieketels . Moderne ketels kenmerken zich door de traditionele robuustheid van een vloerstaande stookolieketel, gecombineerd met steeds zuinigere technologie.

Oude stookolieketels werken vaak met een aan/uit principe. Dit wil zeggen dat wanneer de woning op temperatuur is, de ketel uitvalt tot wanneer bijverwarmen opnieuw nodig is.

Tot voor kort waren de meest zuinige stookolieketels zogenaamde “tweetrapsbranders” die, naargelang de warmtevraag, op twee niveaus kunnen branden.

Buderus introduceert nu de eerste modulerende stookolieketels die tot op een vierde van het totale vermogen kunnen werken. Wanneer de woning bijna op temperatuur is, zal de stookolieketel minder hard branden, maar niet stilvallen. Dit is een veel zuinigere werking en zorgt dus ook voor een besparing op stookoliekosten.

De nieuwe generatie stookolieketels is bovendien voorzien van een (al dan niet optionele) internetmodule, die ervoor zorgt dat u het verbruik van uw ketel vanop afstand kunt opvolgen. Een eventueel overmatig verbruik door een technisch probleem kan dus snel herkend en verholpen worden.

Gaz.

De moderne gasketel Logamax plus GB172i van Buderus.

De laatste jaren gaan er meer en meer stemmen op voor de elektrificatie van onze verwarming. Wat vaak vergeten wordt is dat dit een miljardeninvestering zal vragen van de overheid op vlak van infrastructuur. België is namelijk voorzien voor gas en de daarbijhorende pijpleidingen.

Dit betekent niet dat we ondertussen niet zuiniger en milieuvriendelijker kunnen beginnen leven, want ook op het vlak van verwarmen op gas staat de ontwikkeling niet stil.

Net als stookolieketels zijn gascondensatieketels de afgelopen jaren steeds zuiniger geworden. De nieuwste ketels hebben een modulatiebereik van 1 op 10, wat betekent dat ze tot op een tiende van hun volle vermogen kunnen werken. Hierdoor zijn gasketels eveneens zuinig op herfst- of lentedagen, wanneer u niet het volledige vermogen van de ketel nodig heeft.

Op termijn zouden ook biogas en synthetisch gas een vervanging kunnen zijn voor aardgas. Synthetisch gas wordt geproduceerd door de overproductie van wind- of zonne-energie om te zetten in waterstof. In combinatie met koolstofdioxide vormt dit synthetisch methaan dat kan verspreid worden via ons bestaand aardgasnetwerk (professor Johan Albrecht, Ecobouwers, 2018).

Hybride verwarmingssystemen.

Hybride verwarmingssystemen combineren energiezuinigheid en comfort.

Een toekomst voor fossiele brandstoffen ligt ook in de combinatie met hernieuwbare energie. Zo kunnen stookolie- en gasketels gecombineerd worden met een warmtepomp of zonneboiler.

Deze systemen combineren het beste van twee werelden, namelijk: de zekerheid en het comfort van een condensatieketel en de zuinigheid en milieuvriendelijkheid van een warmtepomp.

Indien u kiest voor een hybridesysteem van Buderus, kiest u bovendien voor een ingebouwde intelligente regeling die op elk moment voorrang zal geven aan de zuinigste energiebron, rekening houdend met de kostprijs van gas of stookolie en de opbrengst van de warmtepomp.