Taal


Hoe verwarmen we onze woning in 2030?

Hoe verwarmen we onze woning in 2030?

Gedreven door het verlangen om meer energiezuinig en kostenefficiënt te wonen zijn er de laatste decennia al heel veel ontwikkelingen gebeurd op het vlak van milieuvriendelijker wonen.
Moderne woningen verbruiken gemiddeld al 35% minder energie in vergelijking met 30 jaar geleden. Tegelijkertijd worden onze huizen ook gezonder en comfortabeler om in de vertoeven.
Hoe zal deze evolutie zich in de komende tien jaar doorzetten?

Het huis van de toekomst.

Niet meer verwarmen?

Een vaak gehoorde visie stelt dat verwarmen in de toekomst misschien helemaal niet meer nodig zal zijn omwille van de lage energienoden van nieuwe gebouwen. Dankzij uitstekende isolatie en ventilatie wordt de nood aan verwarmen inderdaad steeds kleiner. Deze visie houdt echter geen rekening met de wens van Vlaanderen om zo weinig mogelijk nieuwe verkavelingen te bouwen en om zoveel mogelijk oude woningen te renoveren. Hierbij zal er nog altijd nood zijn aan verwarming.

Slimme thermostaten, slimme woningen.

In de toekomst zullen woningen in de eerste plaats “slimmer” worden. Dankzij de ontwikkelingen op het vlak van digitalisatie en Internet of Things (IoT), zal uw woning zelf kunnen bepalen wanneer en hoe te verwarmen volgens uw comfortwensen. Slimme thermostaten kunnen tegenwoordig al zelflerend worden ingezet. Zo kunnen ze je gewoontes en behoeftes leren kennen en erop inspelen.

Deze technologie zal zich in de toekomst verder ontwikkelen door connectie met andere slimme systemen in de woning. Zo zal de thermostaat ook kunnen weten of er een raam open staat, of er zonlicht binnenvalt en de woning op die manier opgewarmd wordt, enz.

Collectief verwarmen via warmtenetwerken.

In België zijn vooral centrale verwarmingssystemen per woning goed geïntegreerd, maar verwacht wordt in de toekomst een evolutie te zien richting warmtenetten. Dit zijn netwerken die vanop een centrale plaats de warmte verspreiden in individuele woningen.
Hierbij kan gebruik gemaakt worden gemaakt van duurzame energie, door de restwarmte van bv. datacenters of elektriciteitscentrales te gebruiken.

Dit betekent echter niet dat u de verwarming op dezelfde temperatuur moet instellen als uw buurman. Deze nieuwe systemen laten namelijk toe om de verwarmingsbehoefte per woning in te stellen.

Verwarmen op lage temperatuur.

De laatste decennia zien we een tendens richting lage temperatuur verwarmingssystemen zoals vloerverwarming. Deze systemen hebben meer tijd nodig om op te warmen dan systemen op hoge temperatuur (zoals klassieke radiatoren), maar ze zijn veel energiezuiniger. Door de langere opwarmtijd is het belangrijk om de verwarmingsbehoeften van de gebruikers op voorhand in te stellen en rekening te houden met de buitentemperatuur door middel van een buitenvoeler. Hierbij kunnen slimme thermostaten een belangrijke rol spelen.

Nieuwe technologieën.

Er wordt nog volop onderzoek en ontwikkeling gedaan naar nieuwe technologieën en manieren om met zo weinig mogelijk energie, onze woningen zo efficiënt mogelijk te verwarmen.
Eén van die nieuwe technologieën is de zogenaamde koude-warmte opslag of Boorgat-Energie-Opslag (BEO). Bij deze techniek worden koude en warmte opgeslagen in watervoerende onderlagen in de bodem.

Daarnaast wordt er ook onderzoek gedaan naar brandstofcellen. Deze techniek werkt als een ‘oneindige’ batterij. Net zoals een batterij, zetten brandstofcellen de energie uit chemische reacties om in elektriciteit, met het verschil dat de chemische stoffen blijvend kunnen worden aangevoerd.

Biogas is nog een andere nieuwe technologie. Biologisch gas wordt gewonnen door voedselafval te laten afbreken door microben, waarbij methaan en koolstofdioxide ontstaan. Ook het gebruik van synthetisch gas wordt onderzocht, dit zou verspreid kunnen worden via het bestaande aardgasnetwerk.

Warmtepompen winnen al een tijdlang aan populariteit. Men verwacht dat deze technologie de komende jaren nog efficiënter zal worden, zodat de capaciteit om energie te winnen uit de omgeving nog groter zal worden.

Een warme toekomst.

Er gebeurt veel onderzoek en ontwikkeling naar energiezuinig wonen. Welke technologie de standaard wordt, is voorlopig moeilijk te voorspellen.

Maar, zolang er geïnvesteerd wordt in dit onderzoek kunnen we zeker zijn van een warme toekomst.