Taal


Wat is de toekomst voor de verwarming met mazout?

Wat is de toekomst voor de verwarming met mazout?

Betekent het verbod op stookolieketels, dat gepland is voor 2035, het einde van deze systemen? Is het nog interessant om te investeren in toestellen die geen lang leven meer beschoren lijken? Let op dat u deze technologie niet te snel ten dode opschrijft.

Is een mazoutketel nog interessant?

Hoewel het einde van de verkoop van stookolieketels voorzien is voor 2035, hebben de fabrikanten hun laatste woord nog niet gesproken. Er moeten immers nog een aantal details geregeld worden wat dit verbod betreft – zoals vermeld in ons artikel – en dat maakt deze technologie nog interessant.

De stookolieketels zijn immers producten die hun maturiteit bereikt hebben. De eerste mazoutketels dateren van de jaren 1950 en het intensieve gebruik ervan in de jaren 1960 heeft geleid tot een sterke ontwikkeling van deze apparaten.

Bovendien bieden ze woningen die niet aangesloten zijn op het gasnet de mogelijkheid om te beschikken over een betrouwbaar en goedkoop verwarmingssysteem dat zowel warm water als verwarming levert.
Vandaag heeft ongeveer 35% van de Belgische burgers voor deze technologie gekozen. En dit vanwege de grote betrouwbaarheid, de goedkope werking, maar ook omdat deze technologie in bepaalde gevallen de enige mogelijke efficiënte verwarmingsoplossing is.

Toestellen die blijven vernieuwen.

Lichtere ketels.

De stookolieketels hebben een lange weg afgelegd sinds de jaren ‘50. De oude toestellen waren immers vaak heel groot en zwaar. Dat kwam door het ontwerp, maar dat is ondertussen geoptimaliseerd. Vandaag zijn deze apparaten lichter en gemakkelijker te integreren in woningen waar ruimte besparen heel belangrijk is.

De intrede van de condensatie.

Technisch gezien zijn we van atmosferische ketels geëvolueerd naar de klassieke ketels met lage temperatuur en ten slotte naar de condensatieketels. Deze technische evolutie is ontzettend belangrijk. Dankzij het condensatieproces recupereren deze mazoutketels immers de warmte die tijdens de verbranding wordt geproduceerd om deze dan te gebruiken voor de verwarming. Deze innovatie heeft het mogelijk gemaakt om van een rendement van 94% over te gaan naar een rendement van 102% voor de nieuwe condensatieketels. Dit betekent een beperkter verbruik en dus een besparing.

Technisch geëvolueerd.

Naast deze technologie zijn ook de branders van deze verwarmingsketels geëvolueerd. De oude branders hadden immers een gele vlam, geen rookklep, noch een voorverwarmer. Deze branders waren minder performant, want de verbranding van de mazout was onvolledig, wat deze kleur genereerde.
Vandaag beschikken bepaalde stookolieketels van de nieuwste generatie over een blauwevlambrander. Deze apparaten presteren niet alleen beter, ze zijn ook minder vervuilend, want hun verbranding werd aanzienlijk geoptimaliseerd.

Naast het type vlam dat wordt geproduceerd, maken andere innovaties, zoals de tweetrapsbrander en de modulatie, het mogelijk om de werking van deze verwarmingsketels te verbeteren. Ze laten immers toe om niet voortdurend het volle vermogen van de verwarmingsketel te gebruiken. Zo kunt u de werking van de verwarmingsketel op maat aanpassen aan uw behoeften. Naast dit extra comfort dat deze verwarmingsketels bieden, zijn ze ook nog eens zuiniger en beschikken ze over een langere levensduur.

Een gebruik op maat.

Bovendien worden deze verwarmingsketels, net zoals heel wat andere apparaten, steeds intelligenter. Sommige kunnen beschikken over een standaard geïntegreerde klimaatregeling. Deze laat toe om de keteltemperatuur te laten variëren naargelang de buitentemperatuur.

Tegenwoordig beschikken ze ook over vooruitstrevende verwarmingsprogramma’s. Deze maken een heel precies afgesteld gebruik van de verwarmingsketel mogelijk, waardoor deze zuiniger, comfortabeler, maar ook ecologischer wordt.

Een brandstof die evolueert.

Naast de technische evoluties van deze apparaten, zien we dat ook de types gebruikte brandstoffen evolueren.

Milieubewuste mazout?

Niet enkel het technische aspect van de apparaten is immers geëvolueerd. Om te voldoen aan de steeds strengere technologische verplichtingen hebben de stookolieleveranciers hun brandstof aangepast.

Sinds 2 à 3 jaar bevat de mazout voor verwarming 20 keer minder zwavel dan vroeger. De stookolie die momenteel voor verwarming wordt gebruikt is gelijk aan de mazout die wordt gebruikt voor voertuigen. Daardoor is ze minder vervuilend.

Vandaag bieden sommige leveranciers zelfs stookolie voor verwarming aan die tot 10% biologische mazout kan bevatten. Dit biologische gedeelte is voornamelijk afkomstig van graanteelten (maïs, tarwe, enz.). Daardoor is deze stookolie ecologischer.

Naar een 100% biologische mazout?

Deze partiële toevoeging van biologische stookolie is misschien nog maar de eerste stap.
In Engeland testen laboratoria momenteel mengsels met tot 100% mazout van biologische oorsprong.

Dit sluit aan bij een grote onderzoek beweging die plaatsvindt op wereldvlak. De doelstelling van deze beweging is het vinden van de “Vloeibare brandstoffen van de toekomst”. Zo worden verschillende prototypes van hernieuwbare brandstoffen van plantaardige oorsprong getest. Deze worden geproduceerd op basis van bosafval, wieren, plantaardige oliën, enz. De gehydrogeneerde plantaardige olie – of HVO – is de meest veelbelovende van deze brandstoffen. Ze is afkomstig van gebruikte oliën, dierlijke vetten of plantaardige oliën.

De verwarmingsindustrie mazout laat zich dus niet zomaar verdringen. We mogen dus wel veronderstellen dat deze verwarmingssystemen, ondanks het toekomstige verkoopverbod, toch nog minstens de 15 komende jaren een gegarandeerde toekomst hebben.
Bovendien blijven zowel de fabrikanten van verwarmingsketels als de stookolieproducenten zoeken naar oplossingen om hun producten te verbeteren. De bedoeling is deze nog efficiënter en ecologischer te maken.

De stookolietechnologie is niet noodzakelijk het probleem. Ze kan wel degelijk deel uit maken van de oplossing in geval van een potentiële energiecrisis. Dit is interessant nu het vraagstuk van de elektriciteitsproductie zich stelt in België.

Buderus. Mazoutketels van de nieuwste generatie.

Buderus gaat prat op een vakmanschap op vlak van mazoutketels dat reeds erkenning geniet sinds de jaren ‘60. Om deze reden biedt het gamma condensatieketels alle nieuwste beschikbare technologieën. Bovendien is Buderus een systeemfabrikant en zijn de verwarmingsketels dus compatibel met hernieuwbare energiebronnen.