Taal


Verwarming op gas of stookolie? Vergelijken en besparen.

Verwarming op gas of stookolie? Vergelijken en besparen.

In een nieuwbouw of bij een renovatie wordt de vraag “Verwarming op stookolie of gas?” duidelijk beantwoord. Meer dan 85% van de verwarmingssystemen die verkocht zijn in 2018 waren gasketels. Stookolieketels blijven sterk achter met een verkoop van 4% in België. Hieronder vindt u de belangrijkste voor- en nadelen van beide opties.

Wat is voordeliger om te verwarmen: gas of stookolie?

Op het eerste zicht wijst alles in de richting van een verwarming op gas. Aardgas is als brandstof doorgaans iets duurder dan stookolie, maar de installatiekosten liggen een stuk lager dan bij een verwarming op stookolie. Daarnaast is aardgas milieuvriendelijker bij de verbranding. De stijgende dollarkoers doet in elk geval vermoeden dat stookolie binnenkort opnieuw duurder zal worden dan aardgas. Hoe hoger het brandstofverbruik van een gebouw, hoe groter ook de impact van de wisselende brandstofprijzen op een verwarming.

Ook op het vlak van rendement heeft gasverwarming een streepje voor. Een moderne gascondensatieketel haalt een rendement van meer dan 98 %, een condenserende stookolieketel rond de 94 %. Gasverwarming haalt dus een iets groter voordeel uit het condensatie-effect. De brandstofprijzen zijn echter niet de enige kosten. Een moderne gascondensatieketel is 1.000 tot 1.500 euro goedkoper dan zijn tegenhanger op stookolie. Wijst alles dan in de richting van een gasverwarming? In de volgende tabel hebben wij beide verwarmingssystemen vergeleken.

Vergelijking van verwarming op aardgas en stookolie.

Verwarming op gas Verwarming op stookolie
Voorwaarde Gasleidingen/gasaansluiting Overal inzetbaar (beperkt in waterwingebieden)
Rendement Door gebruik condensatie standaardrendement van 98% Door gebruik condensatie standaardrendement van 94%
Pijs Kosten toestel ca. 4.000 - 5.000 euro (incl. btw) Kosten toestel ca. 5.000 - 6.500 euro (incl. btw)
Warmwaterbereiding Met boiler (apart of ingebouwd) of met doorstroomprincipe Met boiler (apart of ingebouwd)
Vereiste ruimte Weinig plaats nodig: geen brandstofopslag; vaak wandmodel in garage, kelder, zolder of opbergruimte Meer plaats nodig: opslagplaats voor stookolietanks (meestal een paar duizend liter); meestal aparte verwarmingsruimte nodig
Brandstoflevering Leidingen aan huis als leverancier Stookolietanks worden gemiddeld één keer per kaar gevuld; bevoorrading tijdens periodes van lage prijzen mogelijk
Milieuvriendelijkheid In vergelijking milieuvriendelijk door hoge verbrandingswarrde en lage CO2-uitstoot CO2-uitstoot hoger dan bij gas
Beschikbaarheid Minstens de komende 50 jaar beschikbaar; importafhankelijk, waarschijnlijk stijgende prijzen Uitputtende grondstof, maar concurrentie voor mobiel gebruik (autobenzine, diesel), prijzen schommelen en zullen waarschijnlijk stijgen

Bepalende factoren bij renovatie van het verwarmingssysteem.

Bent u van plan om uw oude stookolieketel te vervangen door een nieuwe gascondensatieketel? Dan kan het voordeliger zijn om toch bij stookolie te blijven. Als u wenst over te stappen naar een gasverwarming moet er eerst gecontroleerd worden of een aansluiting op het gasnet mogelijk is. De kosten voor de gasaansluiting zijn sterk afhankelijk van de lengte van de aansluitleiding. Hierbij komen nog de kosten voor de professionele verwijdering van de oude stookolietank bij. Zo is het mogelijk dat een overstap naar aardgas de kostenvoordelen van aankoop en installatie opnieuw ongedaan maken. Bij een overstap naar een condensatieketel is zowel bij een verwarming op stookolie als bij een gasverwarming een renovatie van het gasafvoersysteem vereist. Dit moet mee worden opgenomen in de berekening. Voordeel van aardgas: de brandstof moet niet opgeslagen en dus ook niet vooraf betaald worden.

Bij aardgas gaat het in de eerste plaats om een voordelige aanbieder, die op vergelijkende websites kan worden opgezocht. Bij stookolie speelt het tijdstip van de bestelling een grote rol. Schommelen de prijzen voor stookolie, dan is het een kwestie van de markt in de gaten te houden en in te kopen wanneer de prijzen laag staan. Indien u wilt overstappen van een verwarming op stookolie naar een gasverwarming, houdt u best rekening dat de aanleg van een gasaansluiting een grote kost is. Als deze aansluiting reeds aanwezig is, is het een voordelige keuze om over te stappen op een gasverwarming.