Taal


Waarom uw gasketel onderhouden?

Waarom uw gasketel onderhouden?

In België is het tweejaarlijkse onderhoud van uw gasketel verplicht. Dat geldt zelfs voor nieuwe toestellen. Achter deze verplichting schuilen ook tal van voordelen voor u. Onze experts leggen u uit wat een onderhoud precies inhoudt en welke voordelen het biedt.

Waarom een verplicht onderhoud?

Met deze wettelijke verplichting wil de Belgische overheid vooral de persoonsveiligheid waarborgen. Een slecht of niet onderhouden gasketel kan immers reële gevaren met zich meebrengen. Het onderhoud heeft in de eerste plaats als doel om mogelijke koolstofmonoxidelekken op te sporen en na te gaan of de installatie niet gevaarlijk is. Weet bovendien dat verzekeringsmaatschappijen vaak weigeren om materiële schade en/of lichamelijke letsels te vergoeden als blijkt dat de cv-ketel niet naar behoren werd onderhouden.

Het onderhoud biedt echter ook tal van voordelen. In de eerste plaats brengt het defecte of versleten onderdelen aan het licht. Daardoor neemt het gevaar op pannes gevoelig af. Dat komt dan weer de levensduur van het toestel ten goede. Tot slot verlaagt het op lange termijn het gasverbruik en dus ook de CO2-uitstoot.

We geven ook mee dat het onderhoud van de cv-ketel bij eengezinswoningen ten laste van de eigenaar is. Voor meergezinswoningen (bv. appartementen) met een gemeenschappelijke stookplaats is de verwarming een collectieve aangelegenheid en dus ten laatste van het syndicaat van mede-eigenaars. Als huurder is het onderhoud van de cv-ketel voor uw rekening, tenzij een clausule in het huurcontract stipuleert dat het onderhoud ten laste van de eigenaar is.

Het onderhoud van uw ketel is wettelijk verplicht.

Wat houdt het onderhoud van een gasketel precies in?

In de eerste plaats moet het onderhoud van gasketels worden uitgevoerd door een professionele technicus die over de nodige certificaten beschikt. In deze video ziet u wat het onderhoud precies inhoudt. Zoals aangegeven in bovenstaande video gebeurt het onderhoud van de cv-ketel in verschillende fases:

  • Ten eerste gebeurt er een controle van de toestand van de componenten van het verwarmingslichaam van de cv-ketel (brander, warmtewisselaar, enz.).
  • Zodra deze controle is uitgevoerd, reinigt de technicus deze onderdelen.
  • Vervolgens vervangt hij defecte en/of versleten onderdelen (dichtingen, enz.).
  • Wanneer dat gedaan is, controleert hij de druk op de verschillende onderdelen van het systeem (expansievat, werking van de installatie). Ook controleert hij de dichtheid van de installatie en voert hij een analyse van de verbrandingsgassen uit.
  • Daarna overhandigt hij de particulier een reinigings- en verbrandingscertificaat.
Voor personen die over een gasketel van Buderus beschikken, biedt Buderus Service ook onderhoudscontracten aan. Zo weet u zeker dat het jaarlijkse onderhoud wordt uitgevoerd door een professional van het merk. Bovendien krijgt u bij dat onderhoud ook gerichte gebruikstips van de technicus.