Taal


Radiatoren of vloerverwarming: wat is de beste keuze?

Radiatoren of vloerverwarming: wat is de beste keuze?

Wie een woning bouwt of renoveert, kan niet om de vraag heen hoe de warmte verspreid moet worden. Via radiatoren of via vloerverwarming? Verscheidene decennia lang was de radiator de optie die de voorkeur van de gezinnen genoot, hoewel vloerverwarming al meer dan duizend jaar eerder uitgevonden werd. Zijn radiatoren vandaag nog altijd de meest voor de hand liggende keuze? En hoe neemt u deze belissing?

Radiatoren of vloerverwarming?

Wanneer u een huis renoveert of bouwt, moet u verscheidene keuzes maken over het verwarmingssysteem dat u wilt gebruiken. U moet immers niet alleen kiezen hoe u warm water produceert, maar ook hoe u de warmte in uw woning wilt verspreiden.

Deze keuze heeft ook invloed op het comfort en de energie-efficiëntie van uw woning. Bovendien moet u in België ook rekening houden met de EPB regels.

In dit artikel willen we twee warmtedistributiesystemen vergelijken: radiatoren en vloerverwarming. Zij vormen de link tussen de warmtebron (verwarmingsketel, warmtepomp, enz.) en de temperatuur in de leefruimtes. En hoewel er verschillende systemen bestaan die warmte aan de omgeving afgeven, gaat onze aandacht hier alleen uit naar de twee bekendste.

Welk systeem is de beste keuze?

De radiatoren.

Deze technologie is nog lang niet zo oud als het soms lijkt. Pas in de jaren 1840-1850 werden de eerste radiatoren gebouwd. En tot in de jaren 1920 werden ze in België nog als een luxeproduct beschouwd. Radiatoren, ongeacht of ze nu op basis van water of elektriciteit werken, hebben zowel op technologisch als op esthetisch vlak een grote evolutie achter de rug. Daardoor groeiden ze uit tot het systeem waar de voorkeur van zowel particulieren als beroepsmensen naar uitgaat.
Vandaag stelt vloerverwarming die hegemonie in vraag.

Waarom voor een radiator kiezen?

Ondanks de opkomst van de vloerverwarming zijn er nog altijd verscheidene goede redenen om radiatoren in uw huis of appartement te installeren.

Eenvoudige installatie.

Een van de belangrijkste voordelen van de radiatoren is dat ze relatief eenvoudig te installeren zijn. Bij traditionele radiatoren volstaat het om ze op een aanvoerleiding voor warm water aan te sluiten, terwijl een elektrische radiator niets meer dan een stopcontact nodig heeft. Daardoor blijven de installatiekosten van een radiator beperkt. U moet er echter wel rekening mee houden dat u vaak verscheidene radiatoren moet installeren om een ruimte te verwarmen.

Snelle opwarming.

Omdat een radiator een bedrijfstemperatuur van ongeveer 65°C heeft, kan hij de woonruimte heel snel opwarmen. Een netwerk van radiatoren heeft ongeveer 15 minuten nodig om de temperatuur met 1 °C te verhogen. Het omgekeerde is echter ook waar. U hoeft de knop van de radiator maar te sluiten opdat de temperatuur snel zou dalen. Hetzelfde geldt voor elektrische radiatoren. De snelheid waarmee de temperatuur daalt, hangt ook af van de mate waarin de woning geïsoleerd is.

Een radiator is dus ideaal in het tussenseizoen, wanneer de zon de woning opwarmt. Dat is ook zo voor weinig gebruikte ruimtes zoals een badkamer die u snel moet kunnen verwarmen.

Gebruiksvriendelijk.

Met een radiator kunt u de temperatuur in een kamer gemakkelijk aanpassen. Het volstaat om in de kamers die verwarmd moeten worden, de radiatorknop open te draaien. Bovendien kan dat vandaag, dankzij de geconnecteerde thermostatische knoppen, vanop afstand. Wanneer u elke radiator met zo’n knop uitrust, gaat de prijs van het systeem echter wel omhoog.

Esthetiek.

Er bestaan talrijke types van radiatoren, in sterk uiteenlopende vormen en in tal van kleuren. Sommige bedrijven bieden zelfs aan om het design van de radiatoren te personaliseren zodat ze met uw wensen overeenstemmen. Die diversiteit maakt het mogelijk om van de radiatoren volwaardige decoratieve elementen te maken. Deprijs van een designradiator kan echter wel hoog oplopen.

De nadelen van deze technologie.

Een ongelijkmatige verdeling van de warmte.

De radiatoren verwarmen de lucht volgens het convectieprincipe. Dat wil zeggen dat ze de luchtmolecules in hun nabijheid opwarmen. De beweging van die molecules zorgt er vervolgens voor dat de hele kamer opgewarmd wordt. Dat impliceert ook dat de lucht in de buurt van de radiator altijd warmer is dan elders in de kamer. Daarom aarzelen sommigen mensen niet om het raam te openen zodat er frisse lucht binnen kan. Wat uieraard niet energiezuinig is.

Ten slotte drogen de radiatoren de lucht uit (door de luchtmolecules te verwarmen) terwijl ze tegelijk stof doen rond dwarrelen. Dat kan problematisch zijn voor wie aan astma lijdt of allergisch is voor huisstofmijt.

Een energievreter.

Door het convectieprincipe is het rendement van radiatoren beperkt. Om in een ruimte de gewenste temperatuur in stand te houden, moeten ze zichzelf en de ruimte vaak sterker opwarmen dan nodig. En uit studies blijkt dat als men de ruimte met maar 1 °C meer verwarmt dan nodig, de elektriciteits- of gaskosten met 8% stijgen [1]. Bovendien vergt een klassieke radiator water met een temperatuur van ongeveer 65°C, ofwel 30°C meer dan vloerverwarming. Ook dat heeft een invloed op de energiefactuur. Men kan voor lagetemperatuurradiatoren kiezen, maar deze zijn dan weer groter en duurder dan klassieke radiatoren.

Vloerverwarming.

Zoals we eerder al opmerkten, is de techniek om een ruimte via de vloer te verwarmen, geen recente uitvinding. Uit archeologisch onderzoek kan men afleiden dat die techniek in de 4de eeuw voor Christus uitgevonden is door de Romeinen. Sinds die periode is de techniek echter wel geëvolueerd.

Vandaag maakt men gebruik van een waterdicht netwerk van polyethyleen buizen die onder de vloer aangelegd zijn en waar warm water door stroomt Op die manier wordt de warmte vanuit de vloer verspreid.

Waarom voor vloerverwarming kiezen?

Vloerverwarming is een optie die hoe langer hoe meer Belgen overwegen. Hetsysteem biedt heel wat voordelen op het vlak van comfort, energie-efficiëntie en duurzaamheid.

Een gelijkmatige warmte.

Een groot voordeel van vloerverwarming in vergelijking met radiatoren komt voort uit de manier waarop de woning verwarmd wordt. Dit systeem werkt immers met stralingswarmte. Dit is een gevolg van het ontwerp van het circuit voor de vloerverwarming: daarbij liggen verscheidene buizen op ongeveer 10 cm van elkaar en bestrijken ze de hele oppervlakte van de ruimte die verwarmd moet worden. Er zijn dus geen warme en koude zones. In de zomer kan men met dat systeem de ruimte ook afkoelen, bijvoorbeeld als het op een omkeerbare warmtepomp aangesloten is.

Het andere voordeel is dat de omgevingslucht een bepaalde vochtigheidsgraad behoudt en geen stof verplaatst. Dat vermijdt het verstikkende gevoel dat men soms met een radiator kan ervaren.

En dan is er nog een subjectief voordeel. Omdat de warmte via de vloer verspreid wordt, hebt u nooit meer, wat ook het seizoen is, het gevoel koude voeten te hebben. Dat draagt ook bij tot het thermische comfort van dit systeem.

Meer vrijheid voor het interieurdesign.

Omdat de installatie integraal in de vloer verwerkt is, komt er ruimte vrij om een appartement of een woning in te richten. Met een vloerverwarming kan men bijvoorbeeld grote glaspartijen tot op de grond voorzien met het oog op een maximale lichtinval. Ten slotte kan men ook, in tegenstelling tot wat men soms denkt, op de verdiepingen van een huis vloerverwarming aanleggen.

Een energiezuinig systeem.

Zoals bij elk verwarmingssysteem is het financiële aspect van essentieel belang. Met een vloerverwarming zijn aanzienlijke besparingen mogelijk. Het gaat immers om een zogenaamde lagetemperatuurverwarming. Dat betekent dat het water dat door het buizennetwerk stroomt, ongeveer 35 °C warm is. De warmtepomp of condensatieketel moet dus minder warmte opwekken en verbruikt daardoor ook minder energie. Tegelijk wordt het maximumrendement van het toestel benut zodat het een langere levensduur heeft.

Bovendien levert de verspreiding van warmte via straling een hoger thermisch comfort op. Zo kan de temperatuur 2°C lager ingesteld worden dan bij radiatoren om toch hetzelfde comfort te verkrijgen. En ook dat betekent een besparing.

De nadelen van deze technologie.

Een gebrek aan reactievermogen.

In tegenstelling tot een radiator heeft de vloerverwarming ongeveer 30 à 45 minuten nodig om de temperatuur met 1°C te verhogen. Die inertie is aan 3 elementen te wijten:

  • Het gaat om een lagetemperatuursysteem. Het water dat door het circuit gestuwd wordt, heeft een gematigde temperatuur waardoor de ruimte minder snel opwarmt.
  • De grote omvang van het circuit. Om een of meerdere ruimtes volledig te dekken, is er voor deze vorm van verwarming een groot netwerk buizen vereist. Het water heeft dus een zekere tijd nodig vooraleer het hele circuit opgewarmd is.
  • De structuur van het systeem. De vloerverwarming moet eerst de vloer opwarmen vooraleer die de warmte aan de omgevingslucht kan doorgeven. Er is dus een bijkomende thermische laag.
Hetzelfde gebeurt bij de afkoeling. Het duurt een tijdje voor het water in het systeem afkoelt. Dat betekent dat deze vorm van verwarming moeilijk bruuske temperatuurschommelingen kan opvangen. De verwarming is echter wel eenvoudig op voorhand te programmeren.

De installatiekosten.

De prijs van het systeem op zich (buizen en dragers) is niet erg hoog. De installatiekosten maken echter dat de investering toch aanzienlijk kan oplopen. Het is immers nodig om het buizennetwerk te ontwerpen en te plaatsen. Bij een renovatie liggen die kosten nog hoger want, in het beste geval, moet je er rekening mee houden dat de vloer 5 cm verhoogd wordt. En afhankelijk van het gekozen systeem is het ook nodig om de bestaande vloerbekleding te vervangen.

Wanneer is een radiator de beste optie?

Door hun lage aankoopprijs en de eenvoudige installatie zijn radiatoren meer aangewezen bij een renovatie.

De installatie ervan vergt weinig werk zodat de kosten beperkt blijven. Bovendien hebben de radiatoren van de nieuwe generatie een hoger rendement dan hun voorgangers en zijn ze dus zuiniger.

Er bestaan ook lagetemperatuurradiatoren waarmee de energie-efficiëntie van een woning verhoogd kan worden. Die zijn echter duurder.

Kennis maken met het radiatorgamma van Buderus

Wanneer is vloerverwarming de beste optie?

Over het algemeen zijn de huidige systemen voor vloerverwarming efficiënter en zuiniger dan radiatoren. Wanneer u een nieuwe woning bouwt, is de installatie van een vloerverwarming aan te raden.

Omdat nieuwe gebouwen beter geïsoleerd zijn, hebben ze geen hoog verwarmingsvermogen nodig. Bovendien is het dankzij bepaalde plaatsingsmethodes ook mogelijk om tijdens een renovatie vloerverwarming te installeren. In dat geval zal de investering echter vrij hoog zijn.

Ten slotte is het vanuit ecologisch en economisch standpunt aangewezen om een warmtepomp aan een vloerverwarming te koppelen. Deze installatie haalt een optimaal rendement.

Besluit.

Alles bij elkaar biedt vloerverwarming talrijke voordelen in vergelijking met radiatoren. Bovendien is de technologie sterk verbeterd en wordt de installatie ervan bij nieuwe gebouwen aangeraden.

Toch moet u eerst uw persoonlijke situatie (bestaande of gewenste installatie, budget, persoonlijke voorkeur, enz.) onderzoeken vooraleer een keuze te maken. Beide systemen bieden immers een uitstekend rendement. Het is overigens heel goed mogelijk om ze te combineren, met bijvoorbeeld een radiator in de badkamer en vloerverwarming in de rest van de woning.

Het is daarnaast ook raadzaam om het warmteverlies te laten onderzoeken. Zo komt u uw verwarmingsbehoeften te weten en kunt u het systeem kiezen dat het best aan uw woning aangepast is.

Wat ook de technologie is die u kiest,Buderus is een expert op beide domeinen en kan verwarmingssystemen met zowel radiatoren als vloerverwarming aanbieden. Zo bent u zeker dat u voor een efficiënt verwarmingssysteem op maat kiest, ongeacht uw situatie.