Întrebări frecvente

Întrebări frecvente

Confort

Căldura (temperatura)

De obicei, sporirea senzaţiei de confort este direct proporţională cu creşterea temperaturii.

Tipul de căldură (componenta de radiaţie)

Căldura iradiată este percepută de majoritatea persoanelor ca fiind deosebit de plăcută. Radiatoarele cedează 30 - 40% din căldură prin căldură iradiată. În comparaţie cu convectoarele, încălzirea aerului şi turbionarea prafului sunt semnificativ mai reduse.

Ventilaţia

Împrospătarea regulată a aerului din încăpere creează o senzaţie sporită de confort. Sistemele de aerisire de la Buderus sunt ideale din acest punct de vedere.

Precizia de reglare

„Sistemul de încălzire poate menţine stabilă temperatura dorită printr-o reglare optimă şi corelată la sistem.Adaptarea în funcţie de stilul de viaţă: căldură confortabilă la deşteptare şi în perioadele de prezenţă în casă. Adaptarea în funcţie de temperatura exterioară: adaptare automată la condiţiile atmosferice variabile fără intervenţie.

Soluţia cu boiler

Apa este disponibilă instant, putând fi utilizată concomitent de mai mulți utilizatori, indiferent de numărul de consumatori. Temperaturile apei calde rămân constante.

Procedeul de trecere

Nu există o rezervă de apă caldă şi aceasta nu este disponibilă imediat. Apa trebuie să fie mai întâi încălzită.

Sistem cu branşament de circulaţie – sistem fără branşament de circulaţie

 • Cu branşament de circulaţie: la deschiderea robinetului de apă, apa caldă este disponibilă imediat. Aceasta circulă prin conducta de apă datorită unei pompe de circulaţie.
 • Fără branşament de circulaţie: la deschiderea robinetului de apă trebuie să se scurgă mai întâi apa călduţă sau rece aflată în ţeavă, până când devine disponibilă apa caldă.

Costuri

Fiecare grad în minus reprezintă o economie energetică de aproximativ 6%. Prin ventilare frecventă, căldura este evacuată în atmosferă. Sistemul de încălzire trebuie să furnizeze în permanenţă căldură.

Automatizările cu conectare pe temperatura camerei asigură o precizie mai mare la reglare. Cu o automatizare care dispune de mai multe cicluri de comutare, sistemul de încălzire poate fi comutat pe modul economic, când locatarii nu sunt acasă sau pe timp de noapte, când aceştia dorm.

Regimul de încălzire independent de temperatura exterioară „produce“ temperaturi ale turului care nu sunt necesare. Utilizarea unei pompe electronice de încălzire economiseşte energie electrică la distribuţia energiei în locuinţă.

Modernizaţi-vă sistemul de încălzire şi optaţi pentru tehnologiile noi şi eficiente din punct de vedere energetic.

Optimizaţi-vă termic faţada clădirii optând pentru ferestre noi sau pentru izolarea ulterioară a acesteia. Folosiţi energia solară pentru necesarul dumneavoastră de apă caldă şi pentru aportul la încălzire.

Aerisiţi locuinţa de mai multe ori pe zi, timp de aproximativ 5 minute, în loc să lăsaţi ferestrele în permanenţă deschise.

Cele mai avantajoase măsuri depind de fiecare caz în parte. Din punct de vedere energetic, este utilă o combinaţie a tuturor posibilităţilor. Contactaţi un expert autorizat sau utilizaţi sistemul nostru de căutare a partenerilor specializați.

Soluţia cu boiler

Apa caldă este acumulată în boiler, chiar dacă momentan aceasta nu este necesară. Astfel, se produc pierderi previzibile prin eliminarea căldurii în mediul înconjurător.

Procedeul de trecere

Deoarece nu există o rezervă de apă caldă, nu apar niciun fel de pierderi previzibile. Energia se consumă numai atunci când se utilizează apă caldă.

Cu branşament de circulaţie

Apa caldă circulă permanent prin sistemul apei calde. Pentru funcţionarea pompei este necesară energie electrică. Totodată, apar pierderi previzibile prin cedarea căldurii către mediul înconjurător.

Fără branşament de circulaţie

Dacă nu are loc nicio circulaţie, se economiseşte energia pompei. Suplimentar scad şi pierderile previzibile.

Încălzirea apei potabile în regimul cu recuperare a căldurii

Aparatele în condensaţie în combinaţie cu boilerele de apă caldă cu tehnologie de încărcare stratificată au un necesar de energie mai redus, deoarece încălzirea apei potabile se poate realiza în domeniul eficient de recuperare a căldurii.

Reglare în funcţie de stilul de viaţă

Deconectarea încălzirii apei potabile/circulaţiei apei calde în timpul perioadelor de absenţă pe parcursul zilei şi al nopţii.

Gaze arse

Pierderea de gaze arse a unui sistem de încălzire este măsura pentru entalpia gazelor arse evacuate prin coşul de fum.

Cu cât este mai mare pierderea de gaze arse, cu atât sunt mai nesatisfăcătoare randamentul şi, implicit, valorificarea energiei sistemului dumneavoastră de încălzire. Emisiile de CO² ale instalaţiei de încălzire rezultate de aici sunt astfel disproporţionat de mari şi CO² este, după cum se ştie, factorul principal care generează efectul de seră. Din acest motiv, pierderea admisibilă de gaze arse de la instalaţiile de încălzire este limitată prin lege. Respectarea valorilor limită este verificată cu regularitate prin măsurări efectuate de către coşari. Transpunerea în practică a acestei ordonanţe de mediu are o contribuţie importantă la reducerea cheltuielilor dumneavoastră pentru încălzire şi pentru protecţia mediului.

Prin creşterea pierderilor prin disipare cu consumul anual de combustibil se obţine cantitatea de energie pierdută raportată la ardere.

Pierderea de energie = pierderea de gaze arse * consumul anual de combustibil

Exemplu: pierderea de gaze arse = 10 % din consumul anual de combustibil = 3.000 m³ gaz.

Aceasta corespunde unei pierderi de energie de 300 m³ gaz.

Pierderea prea mare de gaze arse poate fi cauzată de:

 • Murdărirea arzătorului sau reglajul greşit al arzătorului.
 • Suprafeţele murdărite ale schimbătorului de căldură.
 • Tehnica de încălzire învechită.

Pierderea concretă de gaze arse a sistemului dumneavoastră de încălzire se stabileşte în urma efectuării unei măsurători de către coşar. Raportul de măsurare oferă informaţii în acest sens.

Pompe de căldură

Resursele de combustibili fosili sunt în continuă scădere, iar preţurile energiei sunt în continuă creştere. Ce este, aşadar, mai important, decât căutarea unor procedee noi, eficiente şi inepuizabile de producere a energiei? Cea mai curată, sigură şi fiabilă sursă de căldură se află chiar în faţa uşii dumneavoastră! Utilizaţi cu o pompă de căldură energia înmagazinată în pământ şi în apa freatică şi profitaţi de avantajele tehnologiei cu pompe de căldură Buderus.

Fiecare sursă de căldură prezintă avantaje şi dezavantaje. Alegerea pământului sau apei ca furnizor de energie pentru pompa dumneavoastră de căldură depinde de dorinţele şi posibilităţile dumneavoastră: temperaturile din interiorul pământului sunt relativ constante pe parcursul anului, de aceea o pompă de căldură care utilizează căldura pământului atinge factori de putere mari. Dacă doriţi să utilizaţi pământul ca sursă de căldură pentru pompa dumneavoastră de căldură, aveţi la dispoziţie – în funcţie de conformaţia solului şi de dimensiunea terenului dumneavoastră – două tipuri de acces: sondele geotermale şi colectoarele de suprafaţă.

Sondele geotermale necesită foarte puţin spaţiu în grădină. O găurire punctuală este suficientă pentru a colecta căldura pământului la o adâncime de 50 – 100 m. O pompă de căldură funcţionează cu circuite închise. De aceea, în combinaţie cu o sondă de pământ, aceasta are o durată de viaţă utilă extrem de îndelungată şi necesită lucrări minime de întreţinere. Sondele geotermale ating o eficienţă energetică ceva mai mare decât un colector de suprafaţă; realizarea găurii pentru sondă implică însă un efort financiar mai mare. Pentru realizarea găurii este necesară, suplimentar, o aprobare oficială.

Colectoarele de suprafaţă sunt adecvate pentru terenuri de dimensiuni mai mari. Acestea sunt ceva mai ieftine decât sondele geotermale şi au, de asemenea, o durată de viaţă utilă îndelungată şi nu necesită efectuarea de lucrări de întreţinere. Apa freatică are o temperatură relativ constantă şi relativ ridicată chiar şi pe timp de iarnă. De aceea, pompa de căldură atinge factori de putere mari. Şi instalaţiile care utilizează apa freatică sunt supuse obligativităţii autorizării. Costurile pentru accesul cu puţuri de pompare şi filtrante sunt comparabile cu costurile pentru efectuarea unei găuri de sondă. Suplimentar, trebuie stabilit mai întâi printr-o gaură de probă dacă valorile limită impuse pentru calitatea apei sunt respectate.

Costurile de achiziţie relativ ridicate la prima vedere pentru o pompă de căldură – cu precădere, dacă vă decideţi pentru accesul prin intermediul unei sonde de pământ – se amortizează în câţiva ani.

Costurile de achiziţie pentru o pompă de căldură sunt relativ mari. Este această investiţie rentabilă pe termen lung pentru mine?

Dacă utilizaţi o pompă de căldură în vederea încălzirii locuinţei şi a apei potabile, nu mai aveţi nevoie de un coş, de un rezervor de combustibil lichid şi nici de un racord de gaz. De asemenea, nu mai există cheltuieli pentru combustibili sau pentru depozitarea acestora. În plus, o pompă de căldură Buderus funcţionează aproape fără necesar de întreţinere curentă. Odată realizat accesul la sursa de căldură, energia este disponibilă permanent şi gratuit. Energia electrică de acţionare este redusă. Pompa de căldură este costisitoare doar în ceea ce priveşte preţul de achiziţie şi realizarea accesului necesar la pământ sau la apa freatică.

O pompă de căldură Buderus funcţionează cu circuite închise.

Durata de viaţă utilă preconizată este comparabilă cu cea a unui cazan de încălzire.

Produse şi tehnologii

Centralele termice în condensaţie cu gaz nu pot fi racordate direct la coş. Sunt necesare sisteme speciale aer-gaze arse. Acestea se pot încorpora şi într-un coş de fum deja existent.

Aparatele în condensaţie necesită coşuri de fum speciale sau tubulaturi hidrofuge pentru gaze arse. Coşurile de fum mai vechi nu sunt în general adecvate pentru utilizarea cu un aparat în condensaţie. Coşurile de fum neadecvate pot fi însă reechipate simplu prin instalarea unei tubulaturi hidrofuge pentru gaze arse în vederea utilizării unui aparat în condensaţie. Astfel, de cele mai multe ori este posibilă aspirarea aerului de ardere necesar pentru aparat prin fanta inelară rămasă între coşul de fum şi tubulatura pentru gaze arse. În acest caz, este vorba de un sistem aer-gaze arse, denumit şi sistem LAS. Astfel, pot fi astupate deschizăturile necesare în prealabil din zona exterioară în încăperea centralei termice pentru alimentarea necesară cu aer de ardere. Instalatorul sau coşarul vă poate oferi consultanţă dacă aveţi întrebări referitoare la ghidarea gazelor arse în cazul instalaţiei dumneavoastră.

Directiva ErP

Directiva ErP privind proiectarea ecologică

Aspecte generale

ErP înseamnă „Energy related Products“ (Produse cu impact energetic) – aşadar produse care sunt relevante în ceea ce priveşte consumul de energie. Aceasta desemnează noua directivă a Uniunii Europene (UE) privind proiectarea ecologică. ErP este o extindere a directivei UE privind „produsele consumatoare de energie (EuP)“ care reglementează consumul şi identificatorul de exemplu, al becurilor cu incandescenţă sau maşinilor de spălat.

Produse consumatoare de energie şi produse pentru sistemele care nu consumă energie, dar care, în corelaţie cu un alt produs consumator de energie, influenţează consumul de energie.

Loturile sunt grupe de produse pentru care sunt valabile cerinţe minime specifice, obligatorii în ceea ce priveşte eficienţa energetică.

Lotul 11 (pompe cu funcţionare în mediu umed până la 2,5 kW) – începând cu 01.08.2015

Loturile 1 şi 2 (cazane de încălzire cu combustibil lichid şi gaz, pompe de căldură, BHKW-uri şi boilere) – începând cu 26.09.2015.

UE are obiective climatice ambiţioase care trebuie aplicate până în anul 2020:

Astfel, emisiile de gaze care provin din efectul de seră în cadrul Uniunii Europene trebuie să scadă până în anul 2020 cu 20 de procente sub nivelul din anul 1990. Suplimentar, componenta energiilor regenerabile din formele de energie primară trebuie să crească până în anul 2020 cu 20 de procente, iar eficienţa energetică trebuie să crească până în anul 2020 cu cel puţin 20 de procente.

 • Lotul 1:
  aparate de încălzire a încăperilor şi combinate: eticheta 0-70 kW; cod CE 0-400 kW

  Cazan de încălzire, cogenerare, pompă de căldură, pompă de căldură NT, cazan combinat, pompă de căldură combinată, pachete sistem.
 • Lotul 2:
  instalaţie de încălzire cu apă şi boiler de apă caldă: eticheta 0-70 kW/0-500 l; cod CE 0-400 KW/0-2000

  Convenţional (electric sau cu ardere), instalaţie solară de încălzire cu apă, pompă de căldură, boiler de apă caldă, pachete sistem.
 • Lotul 3:
  pompe de recirculare cu funcţionare umedă : 0-2500 W

  Pompe de înaltă eficienţă cerinţe minime EEI 0,23 (indicele de eficienţă energetică înlocuieşte eticheta de eficienţă).

NU, pentru instalaţiile şi aparatele existente nu este necesară nicio etichetă.

Excepţie: în cazul unei modernizări parţiale, este necesară o etichetă de produs sau de sistem pentru componentele noi în funcţie de soluţia de încălzire utilizată.

Termen:

ordonanţa pentru ventilatoare este valabilă începând cu 01.01.2016.

Etichetă:

clasa de eficienţă energetică, nivelul maxim al puterii acustice în spaţii interioare, debitul volumetric maxim al aerului

Din punct de vedere matematic, nu. Instalaţia KWL este considerată un produs individual şi primeşte, prin urmare, o etichetă de produs proprie. Cu alte cuvinte, nu se acordă o etichetă de sistem comună cu celelalte componente – de exemplu, echipamentul de încălzire, automatizările sau boilerul.

Încă nu, cazanele cu biomasă sunt incluse în lotul 15 care se află momentan în pregătire.

Etichetă

Eticheta marchează gradul de eficienţă energetică al unui produs, precum în cazul aparatelor electrocasnice uzuale, de exemplu, maşini de spălat sau uscătoare. Aceasta este împărţită în nouă clase de eficienţă care se diferenţiază prin culori. În domeniul generării de căldură, toate produsele şi sistemele cu o putere termică totală de până la 70 kW trebuie să fie prevăzute cu o etichetă.

Aspectul etichetei depinde dacă este vorba despre produse individuale sau despre soluţii de sistem – de exemplu, sisteme cu automatizare, boilere sau instalaţii solare. [Grafică etichetă şi etichetă de sistem]

Echipamentul de încălzire propriu-zis este considerat un produs. Imediat ce se adaugă o automatizare sau o altă componentă, este deja vorba de un sistem. Aparatele de încălzire cu automatizări integrate sunt considerate de asemenea un sistem.

Cum este alcătuită o etichetă de produs?

 • 1. Producăto
 • 2. Denumirea produsului, tipul de produs, codul de comandă
 • 3. Funcţia de încălzire a încăperii
 • 4. Clasa de eficienţă
 • 5. Nivelul puterii sonore în spaţii interioare
 • 6. Nivelul puterii sonore în spaţii exterioare
 • 7. Eficienţa energetică de încălzire a încăperii în funcţie de anotimp
 • 8. Puterea calorică
 • 9. Perioada anuală de valabilitate a ordonanţei
 • 10. Numărul directivei

Cum este alcătuită o etichetă de sistem?

 • 1. Producător
 • 2. Denumirea produsului, tipul de produs, codul de comandă
 • 3. Echipament de încălzire combinat
 • 4. Combinaţie cu instalaţie solară, boiler de apă caldă, automatizare şi aparat de încălzire auxiliar
 • 5. Funcţia de încălzire a încăperii
 • 6. Funcţia de încălzire a apei calde
 • 7. Clasa de eficienţă
 • 8. Eficienţa energetică de încălzire a încăperii şi a apei calde în funcţie de anotimp pentru combinaţia formată din sistemul de încălzire, automatizare şi instalaţia solară
 • 9. Perioada anuală de valabilitate a ordonanţei
 • 10. Numărul directivei

NU, valorile de consum condiţionate tehnologic sunt într-adevăr comparabile, însă există diferenţe considerabile în ceea ce priveşte proiectarea sistemului şi optimizarea, designul, precum şi modalităţile de acţionare. Soluţiile de sistem Buderus sunt nu doar integrate optim în reţea, ci sunt şi conectabile la internet şi sunt prevăzute cu sisteme de acţionare intuitive.

În cadrul aceleaşi tehnologii – da.

În cazul unor tehnologii diferite (de exemplu, pompă de căldură şi cazan), sunt decisive şi condiţiile limită, de exemplu, temperatura de lucru pentru eficienţă, respectiv costurile de exploatare. De aceea, la alegerea sistemului de încălzire corect nu trebuie să vă bazaţi exclusiv pe eticheta de eficienţă! Fiecare generator de căldură face parte dintr-un sistem care trebuie să conlucreze optim pentru a asigura permanent confort termic şi rentabilitate. Obiectivul trebuie să constea în realizarea unui sistem corelat la necesităţi. În acest caz, este necesară consultarea companiei Buderus sau a unui instalator.