Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά

Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής: Με τα φωτοβολταϊκά συστήματα, μπορείτε να μετατρέψετε την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, για να καλύψετε τις ανάγκες του νοικοκυριού σας σε ηλεκτρικό ρεύμα.

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα είναι μία απο τις πιο εξελισσόμενες τεχνολογίες σε ότι αφορά την ενέργεια, αφού χρησιμοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, η οποία είναι ανεξάντλητη, με σκοπό να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια. Ο τρόπος λειτουργίας των φωτοβολταϊκών στηρίζεται στην μετατροπή της ακτινοβολίας του ήλιου που προσπίπτει πάνω σε ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο, πάνελ. Εκτός όμως από τα φωτοβολταϊκά πάνελ, τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούνται από τα συστήματα στήριξης, τους συσσωρευτές, τους αντιστροφείς τάσεις, τους μετρητές ενέργειας και ρυθμιστές φόρτισης. Εάν το σύστημα παράγει περισσότερη ενέργεια από ό,τι καταναλώνετε, μπορεί να αποθηκευτεί στο σύστημα αποθήκευσης μπαταριών (συσσωρευτές) ή να τροφοδοτηθεί στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο (μετρητές ενέργειας).