TIS-My Service

TIS-My Service

Το TIS MyService είναι το κοινό λογισμικό διαχείρισης και υποστήριξης των πελατών για το ευρύ δίκτυο εξωτερικών συνεργατών MyService σε πάνω από 20 χώρες.

Μια ενιαία πλατφόρμα για όλα τα προϊόντα

H πλατφόρμα TIS MyService προσφέρει την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση πελατών με προϊόντα της Bosch Thermotechnology από το δίκτυο διακεκριμένων συνεργατών και συντηρητών.

TIS-My Service