Η οδηγία οικολογικού σχεδιασμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ευρωπαϊκή Οδηγία Ecodesign (ΕrP)

H Ευρωπαϊκή Ένωση εισήγαγε την Οδηγία Εcodesign (Erp) με βασικό γνώμονα την ανάγκη για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

Από το 2015, τα κράτη μέλη της ΕΕ υποχρεώθηκαν να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Οδηγία Εcodesign (ή αλλιώς Οδηγία Oικολογικού Σχεδιασμού) για τις μονάδες θέρμανσης και τα δοχεία αποθήκευσης νερού, στην Eθνική τους νομοθεσία. Η Οδηγία ισχύει για μονάδες θέρμανσης πετρελαίου και φυσικού αερίου, αντλίες θερμότητας, μονάδες συμπαραγωγής και δοχεία αποθήκευσης ζεστού νερού. Επιπλέον, προϊόντα και συστήματα με ισχύ μέχρι και 70 kW πρέπει να πωλούνται με ετικέτα ενεργειακής απόδοσης

Η ετικέτα ενεργειακής απόδοσης χρησιμοποιείται συνήθως για ψυγεία, πλυντήρια, συσκευές τηλεοράσεων κ.λπ. Οι ετικέτες κατηγοριοποιούν την ενεργειακή κλάση των προϊόντων από A έως F με διαφορετικά χρώματα. Το «A» είναι η πιο αποτελεσματική ενεργειακή ετικέτα, το «F» είναι η λιγότερο αποτελεσματική. Όσο πιο ενεργειακά αποδοτικό είναι ένα προϊόν, τόσο πιο οικονομικό θα είναι στην κατανάλωση και τη χρήση. Έτσι συνίσταται πάντοτε να αγοράζετε σύστημα θέρμανσης & ψύξης με υψηλότερο συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις ετικέτες ενεργειακής σήμανσης των προϊόντων και των συστημάτων:

Επισκεφθείτε το ErP Calculator