Πιστοποιητικά

Πιστοποιητικά

Αποδεδειγμένη ποιότητα: Τα συστήματα θέρμανσης Buderus ελέγχονται και πιστοποιούνται από ανεξάρτητους φορείς. Εδώ θα βρείτε όλα τα πιστοποιητικά και παρόμοια έγγραφα.

Τα συστήματα θέρμανσης Buderus έχουν σχεδιαστεί για να είναι ανθεκτικά και αξιόπιστα. Εγγυώμαστε την καλή λειτουργία των προϊόντων μας. Ως οι ειδικοί στα ολοκληρωμένα συστήματα, εξασφαλίζουμε την τεχνική αρτιότητα και ότι τα εξαρτήματα των αρθρωτών συστημάτων μας προσαρμόζονται τέλεια μεταξύ τους.