Subsidies en premies in het Vlaams Gewest

Subsidies en premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Midden september 2016 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het energiepremiestelsel voor dit jaar goedgekeurd. Indien u wenst te bouwen of te verbouwen, raden wij u aan om de algemene en technische voorwaarden grondig door te nemen.

Het bedrag van de premies varieert volgens de categorie van de aanvrager (A, B, C). Als particulier valt u standaard in categorie A. U kan aan categorie B of C toegewezen worden indien u dit kunt staven met een aanslagbiljet van de belastingen en een attest van gezinssamenstelling.

 • Categorie A : € 500,00 tot 40 kW, dan € 5,00 / kW extra
 • Categorie B : € 600,00 tot 40 kW, dan € 5,00 / kW extra
 • Categorie C : € 700,00 tot 40 kW, dan € 5,00 / kW extra

 • Categorie A : € 100,00
 • Categorie B : € 200,00
 • Categorie C : € 300,00

3.1. Een omgevingsthermostaat

 • Categorie A : € 25,00
 • Categorie B : € 50,00
 • Categorie C : € 100,00

Max. 1 omgevingsthermostaat per wooneenheid of voor 10 afgiftesystemen in geval van een tertiair of industrieel gebouw.

3.2. Een thermostatische kraan

 • Categorie A : € 10,00 / kraan
 • Categorie B: € 20,00 / kraan
 • Categorie C : € 30,00 / kraan

 • Categorie A : € 4250,00
 • Categorie B : € 4500,00
 • Categorie C : € 4750,00

* Het premiebedrag bedraagt maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

 • Categorie A : € 1400,00
 • Categorie B : € 1500,00
 • Categorie C : € 1600,00

* Het premiebedrag bedraagt maximaal 50 % van de in aanmerking komende kosten van de factuur

 • Categorie A : € 2500,00 + bonus van € 200 /m² (vanaf 4 m²)
 • Categorie B : € 3000,00 + bonus van € 200 /m² (vanaf 4 m²)
 • Categorie C : € 3500,00 + bonus van € 200 /m² (vanaf 4 m²)