Taal


Subsidies en premies in het Vlaams Gewest

Subsidies en premies in het Vlaams Gewest

Binnen het Vlaams Gewest kan u rekenen op volgende subsidies en premies voor energiezuinig (ver)bouwen.

energiesparen premiezoeker

Premieaanvragen voor een warmtepomp.

De premie wordt toegekend voor bestaande woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het distributienet vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014.

Als u een warmtepomp plaatst en aan alle voorwaarden voldoet, heeft u recht op één van de volgende premies:

 • Bodem-waterwarmtepomp (ookwel geothermische warmtepomp genaamd): € 4000,00
 • Lucht-waterwarmtepomp: € 1500,00
 • Hybride warmtepomp: € 800,00
 • Lucht-luchtwarmtepomp: € 300,00

U kan maar één keer per tien jaar een premie voor een warmtepomp aanvragen. Het bedrag is maximaal 40% van de factuurbedrag voor de warmtepomp (incl. btw). De facturen mogen op de moment van de premieaanvraag niet ouder zijn dan één jaar.

 • Geothermische warmtepomp: een A++ energielabel
 • De overige warmtepompen: een A+ energielabel
 • Inbedrijfstelling gedaan door Rescert gecertifieerde installateur
 • De premies voor een warmtepomp en een warmtepompboiler zijn enkel cumuleerbaar met elkaar in zoverre de plaatsing van de warmtepompboiler die van de warmtepomp vooraf gaat.

 • De warmteafgiftetemperatuur mag maximum 55° C bedragen
 • De warmtepomp mag niet als actieve koelmachine gebruikt worden.
 • Bij vervanging van een elektrische weerstandsverwarming en indien de installatie aangesloten is op het elektriciteitsnet voor 1 januari 2006 of de warmtepomp geplaatst wordt in een straat zonder geen aardgasnet verdubbelt de maximale premie.

Gelieve hiervoor de website energiesparen.be onder “zoek uw subsidie “ te raadplegen.

Premieaanvragen voor een warmtepompboiler.

De premie wordt toegekend voor bestaande woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het distributienet vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014.

Als u een warmtepompboiler plaatst en aan alle voorwaarden voldoet, heeft u recht op een premie van € 400,00. Het bedrag is maximaal 40% van de factuurbedrag voor de warmtepomp (incl. btw). De facturen mogen op de moment van de premieaanvraag niet ouder zijn dan één jaar.

 • De warmtepompboiler heeft een productlabel van minimum A+
 • Inbedrijfstelling gedaan door Rescert gecertifieerde installateur
 • De premies voor een warmtepomp en een warmtepompboiler zijn enkel cumuleerbaar met elkaar in zoverre de plaatsing van de warmtepompboiler die van de warmtepomp vooraf gaat.

 • De verhouding tussen de hoogte en de diameter van het opslagvat moet minstens 2 zijn.
 • Kan maar 1 keer om de 10 jaar aangevraagd worden.

Gelieve hiervoor de website energiesparen.be onder “zoek uw subsidie “ te raadplegen.

Premieaanvragen voor een zonneboiler.

De premie wordt toegekend voor bestaande woningen, appartementen of appartementsgebouwen in het Vlaamse Gewest, die aangesloten zijn op het distributienet vóór 1 januari 2014, of waarvoor een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning is ingediend vóór 1 januari 2014.

De premie bedraagt € 550,00 / m2 per apertuuroppervlakte van de nieuw geplaatste zonnecollectoren. Het premiebedrag is maximaal 40% van de factuur voor het thermisch zonnecollectorsysteem (incl. btw) met een maximum van € 2750 per wooneenheid. De facturen mogen op de moment van de premieaanvraag niet ouder zijn dan één jaar.

 • Opslagvat is minimum 40 l / m² apertuuroppervlakte bij vlakkeplaat-collectoren.
 • Opslagvat is minimum 55 l / m² apertuuroppervlakte bij buiscollectoren.
 • De Inbedrijfstelling gedaan door Rescert gecertifieerde installateur.

 • De premies voor een warmtepompboiler en een zonneboiler zijn niet cumuleerbaar.
 • Installatie moet voldoen aan EN12976 of een Solar Key Mark bezitten.

Gelieve hiervoor de website energiesparen.be onder “zoek uw subsidie “ te raadplegen.