Taal


Subsidies en premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Subsidies en premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Leefmilieu Brussel

Premieaanvragen voor een warmtepomp.

Het Brussels Hoofstedelijk Gewest heeft de particuliere aanvragers ingedeeld in 3 categorieën met als inkomensgrens:

 • Catergorie A (standaardcategorie):
  • voor alleenstaanden: > € 71.565,60
  • voor samenwonenden: > € 86.565,60 voor samenwonenden

 • Categorie B:
  • voor alleenstaanden: tussen € 35.782,80 en € 71.565,60
  • voor samenwonenden: tussen € 50.782,80 en € 86.565,60

 • Categorie C (voorkeurstarieven):
  • voor alleenstaanden: < € 35.782,80
  • voor samenwonenden: < € 50.782,80

Meer informatie over deze caterogieën (bvb. aangaande het voorkeurstarief) of voor professionele aanvragers raadpleegt u best de website van Leefmileu Brusssels .

Condenserende verwarmingsketel, heteluchtblazer en luchtverhitter op gas

 • categorie A: € 700,00 tot 40 kW, dan € 5 per extra kW
 • categorie B: € 800,00 tot 40 kW, dan € 5 per extra kW
 • categorie C: € 1.200,00 tot 40 kW, dan € 5 per extra kW

Bonus indien een inwendig rookkanaal

 • categorie A: € 50,00 / m schoorsteenbuis (tot max. € 500,00)
 • categorie B: € 60,00 / m schoorsteenbuis (tot max. € 600,00)
 • categorie C: € 70,00 / m schoorsteenbuis (tot max. € 700,00)

Opgelet: Als verschillende uitrustingen (verwarmingsketels, warmelucht- of aërothermische generatoren) hetzelfde gebouw bedienen, zal de premie worden berekend op het totale geïnstalleerde vermogen.

 • De werken moeten worden uitgevoerd door een verwarmingsinstallateur met een CERGA-kwaliteitslabel ( lijst gecertifieerde installateurs in je buurt ).
 • Elk verwarmingssysteem met minstens één verwarmingsketel moet voldoen aan de EPB-verwarmings- en klimaatregeling voorschriften en moet worden goedgekeurd door een EPB -verwarmingsadviseur: een type 1 verwarmingsadviseur indien het systeem slechts één ketel van maximaal 100 kW bevat of een type 2 verwarmingsadviseur indien het systeem meerdere ketels of een ketel van meer dan 100 kW bevat.
 • Verwarmingsketels met een nominaal vermogen < of = 70 kW: de verwarmingsketel moet beschikken over de CE-markering en behoren tot de energieklasse A,
 • Verwarmingsketels met een nominaal vermogen > 70 kW: zij moeten beschikken over de CE-markering en voldoen aan de eisen van de verordening EU n°813/2013. Indien deze gegevens niet beschikbaar zijn:
  • Het minimale rendement, op COW, bij nominaal vermogen (Pn in kW) groter dan of gelijk aan 95% zijn (gemiddelde temperatuur van het water in de verwarmingsketel: 70 °C).
  • Het minimale rendement, op COW, bij deellast (0,3 x Pn in kW) groter dan of gelijk aan 107% zijn (temperatuur van het water bij de ingang van de verwarmingsketel = teruglooptemperatuur: 30°C)
  • De ketel moet ook uitgerust zijn met een modulerende brander.

 • Aangaande heteluchtblazers en luchtverhitters op gas: het apparaat moet beschikken over de CE-markering en moet het een minimaal rendement, op COW (of Hi), bij nominaal vermogen (Pn in kW) groter dan of gelijk aan 95 % zijn. De ketel moet ook uitgerust zijn met een modulerende brander en aangestuurd worden door een horloge alsook in functie van de temperatuur in het lokaal.
 • Bonus voor intern rookkanaal of bekleding van een bestaande schoorsteen (één enkele verwarmingsketel op aangesloten). In het geval dat er meerdere verwarmingsketels op dezelfde schouw aangesloten zijn (zelfde verbuizing), is de bonus voor het inwendig rookkanaal niet van toepassing, maar kan u de premie “C6 – Verbuizing van een collectieve schoorsteen” aanvragen welke betrekking heeft op deze werken.
 • De uitgevoerde oplossing moet:
  • de voorschriften van de fabrikant van de verwarmingsketel en die van de fabrikant van de afvoerleiding of het bekledingsmateriaal naleven;
  • voldoen aan de van kracht zijnde normen.

 • Binnen max. één jaar (de poststempel of e-mail geldt als bewijs) na de datum van de laatste factuur (saldofactuur) m.b.t. de uitvoering van de werkzaamheden of de in aanmerking komende investeringen (en niet de datum van de betaling van de factuur). Na deze termijn is de aanvraag onontvankelijk.
 • Via volgend aanvraagformulier (PDF 0.3 MB) .
  Uw installateur heeft bij het invullen hiervan ook volgende document nodig:

Premieaanvragen voor een periodieke controle van de ketel.

Het Brussels Hoofstedelijk Gewest heeft de particuliere aanvragers ingedeeld in 3 categorieën met als inkomensgrens:

 • Catergorie A (standaardcategorie):
  • voor alleenstaanden: > € 71.565,60
  • voor samenwonenden: > € 86.565,60 voor samenwonenden
 • Categorie B:
  • voor alleenstaanden: tussen € 35.782,80 en € 71.565,60
  • voor samenwonenden: tussen € 50.782,80 en € 86.565,60
 • Categorie C (voorkeurstarieven):
  • voor alleenstaanden: < € 35.782,80
  • voor samenwonenden: < € 50.782,80

Meer informatie over deze caterogieën (bvb. aangaande het voorkeurstarief) of voor professionele aanvragers raadpleegt u best de website van Leefmileu Brusssels .

Deze premie is enkel beschikbaar voor gezinnen in categorie C. De aanvrager moet de persoon zijn die op het certificaat van de periodieke keuring vermeld staat (VTI).

De premie voor een EPB-periodieke controle van een gasverwarmingsketel bedraagt € 100,00 / controle, met een maximum van 2 attesten per wooneenheid.

 • De controle dient uitgevoerd te worden door een door Leefmillieu Brussel EPB-verwarmingsketeltechnicus voor periodieke contole voor verwarmingsketels op gas.
 • Deze premie is niet geldig voor verwarmingsketels die meer dan één wooneenheid verwarmen.

 • Bewijs van lidmaatschap van categorie C, of:
  • gezinssamenstelling en kopie van het/de aanslagbiljet(ten) van alle meerderjarige gezinsleden;
  • voor rechthebbende op het « leefloon »: attest van het OCMW;
  • voor RVV-begunstigde : attest van het ziekenfonds;
  • voor beschermde klanten : attest van Sibelga;
  • voor gebouw ter beschikking van een SVK: huurcontract die de aanvrager met een SVK verbindt.

 • Kopie van alle gedetailleerde facturen de uitgevoerde prestaties op naam van de aanvrager.
 • Met minimale vermelding van:
  • het adres van het betroffen gebouw;
  • type en aantal gecontroleerde apparaten (verwarmingsketel op gas en gasboiler);
  • de gedetailleerde kosten per post;
  • het ondernemingsnummer van de technieker die de controle uitgevoerd heeft;
  • het erkenningsnummer van de EPB-verwarmingsketeltechnicus.

 • Kopie van de betaalbewijzen:
  • Voor werken voor een bedrag < 3.000 €: een kopie van de/het bankuittreksel(s) of een factuur met de vermelding ‘voldaan’, de datum en de handtekening van de schuldeiser;
  • Voor werken voor een bedrag ≥ 3.000 €: enkel een kopie van het (de) bankuittreksel(s).

Het periodieke controleverslag (model van Brussel Leefmilieu) opgemaakt door een EPB-verwarmingsketeltechnicus, één per gecontroleerd apparaat.

Premieaanvragen voor een regeling.

Het Brussels Hoofstedelijk Gewest heeft de particuliere aanvragers ingedeeld in 3 categorieën met als inkomensgrens:

 • Catergorie A (standaardcategorie):
  • voor alleenstaanden: > € 71.565,60
  • voor samenwonenden: > € 86.565,60 voor samenwonenden
 • Categorie B:
  • voor alleenstaanden: tussen € 35.782,80 en € 71.565,60
  • voor samenwonenden: tussen € 50.782,80 en € 86.565,60
 • Categorie C (voorkeurstarieven):
  • voor alleenstaanden: < € 35.782,80
  • voor samenwonenden: < € 50.782,80

Meer informatie over deze caterogieën (bvb. aangaande het voorkeurstarief) of voor professionele aanvragers raadpleegt u best de website van Leefmileu Brusssels .

De premie voor een EPB-periodieke controle van een gasverwarmingsketel bedraagt € 100,00 / controle, met een maximum van 2 attesten per wooneenheid.

De omgevingsthermostaat of de optimizer moet beantwoorden aan de EPB-reglementering voor verwarming. Hij moet uitgerust zijn met een klok en minimum 7 dagen geprogrammeerd kunnen worden;

Aangezien de optimizers voor een uit- en heraanschakeling van de omgevingsthermostaten zorgen, dienen deze het moment van een dergelijk uit- en heraanschakeling te laten variëren in functie van verschillende parameters, nl.:

 • de buitentemperatuur;
 • de binnen- en de buitentemperatuur;
 • in automatische aanpassingsmodus past de programmeerinrichting haar regelparameters van dag tot dag aan, in functie van de resultaten die de dagen voordien geboekt werden.

Kopie van alle gedetailleerde facturen voor de uitgevoerde prestaties op naam van de aanvrager. Met minimale vermelding van

 • het adres van het betroffen gebouw ;
 • merk en productreferentie ;
 • de gedetailleerde kosten per post ;
 • het ondernemingsnummer van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

Voor de belofteaanvragen: In plaats van de gedetailleerde facturen, een kopie van het bestek of de gedetailleerde prijsopgave, vergezeld van een beschrijvende nota van de uit te voeren werken en de te plaatsen materialen.

Kopie van de betalingsbewijzen:

 • Voor werken voor een bedrag < € 3.000: een kopie van de/het bankuittreksel(s) of een factuur met de vermelding ‘voldaan’, de datum en de handtekening van de schuldeiser;
 • Voor werken voor een bedrag ≥€ 3.000: enkel een kopie van het (de) bankuittreksel(s)

Premieaanvragen voor de verbuizing van een collectieve schoorsteen.

Het Brussels Hoofstedelijk Gewest heeft de particuliere aanvragers ingedeeld in 3 categorieën met als inkomensgrens:

 • Catergorie A (standaardcategorie):
  • voor alleenstaanden: > € 71.565,60
  • voor samenwonenden: > € 86.565,60 voor samenwonenden

 • Categorie B:
  • voor alleenstaanden: tussen € 35.782,80 en € 71.565,60
  • voor samenwonenden: tussen € 50.782,80 en € 86.565,60

 • Categorie C (voorkeurstarieven):
  • voor alleenstaanden: < € 35.782,80
  • voor samenwonenden: < € 50.782,80

Meer informatie over deze caterogieën (bvb. aangaande het voorkeurstarief) of voor professionele aanvragers raadpleegt u best de website van Leefmileu Brusssels .

 • Categorie A : 30 % van de in aanmerking komende kosten
 • Categorie B : 35 % van de in aanmerking komende kosten
 • Categorie C : 40 % van de in aanmerking komende kosten

De werken of investeringen die in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn:

 • De levering, werkuren en plaatsing van het materiaal dat exclusief gebruikt wordt voor de verbuizing van een collectieve schoorsteen, eventueel met inbegrip van:
  • De bekleding met synthetisch/composietmateriaal aangepast aan de condensatie
  • De verbuizing in synthetisch materiaal (gewoonlijk PP of PVDF) of in metaal (gewoonlijk inox 316) aangepast aan de condensatie.
  • Elke oplossing voor oppervlaktebehandeling die een gelijkwaardig resultaat oplevert.
 • De metselwerken die exclusief nodig zijn voor de plaatsing van de verbuizing van een collectieve schoorsteen.
 • De aansluitingswerken van de schoorsteen die de afvoer van condensaten mogelijk maken.

De werken of investeringen die niet in aanmerking komen om het maximumbedrag van de premie te bepalen zijn:

 • De werken of investeringen die onder de premie C1 vallen.
 • De verbindingswerken van de bestaande individuele schoorstenen met de collectieve schoorsteen.
 • De werken voor de plaatsing van een extractor en alle elektrische aansluitingswerken.
 • De kosten van het materiaal en de werkuren voor afwerking en decoratie.

De verschillende posten moeten op de saldofactuur worden uitgesplitst. In geval van een globale factuur, voegt de aanvrager het gedetailleerde bestek toe, zodat de verschillende kostenposten kunnen worden gescheiden.

Werken die in aanmerking komen voor de toekenning van deze premie: De installatie of renovatie van een collectieve schoorsteen met het oog op de aansluiting van efficiënte individuele verwarmingsketels. De plaatsing van een collectieve schoorsteen met het oog op de vervanging van een collectieve verwarmingsketel door individuele verwarmingsketels komt niet in aanmerking voor de premie.

 • De afmetingen van de schoorsteen moeten beantwoorden aan de norm NBN EN 13384-2.
 • De uitgevoerde oplossing moet:
  • de voorschriften van de fabrikant van de aangesloten verwarmingsketels en die van de fabrikant van de afvoerleiding of het bekledingsmateriaal naleven;
  • voldoen aan de geldende normen.

Kopie van alle gedetailleerde facturen voor de uitgevoerde prestaties op naam van de aanvrager. Met minimale vermelding van

 • het adres van het betroffen gebouw ;
 • merk en productreferentie ;
 • de gedetailleerde kosten per post ;
 • het ondernemingsnummer van de aannemer die de werken heeft uitgevoerd.

Voor de belofteaanvragen: In plaats van de gedetailleerde facturen, een kopie van het bestek of de gedetailleerde prijsopgave, vergezeld van een beschrijvende nota van de uit te voeren werken en de te plaatsen materialen.

Kopie van de betalingsbewijzen:

 • Voor werken voor een bedrag < € 3.000: een kopie van de/het bankuittreksel(s) of een factuur met de vermelding ‘voldaan’, de datum en de handtekening van de schuldeiser;
 • Voor werken voor een bedrag ≥€ 3.000: enkel een kopie van het (de) bankuittreksel(s) .

Premieaanvragen voor een warmtepomp.

Het Brussels Hoofstedelijk Gewest heeft de particuliere aanvragers ingedeeld in 3 categorieën met als inkomensgrens:

 • Catergorie A (standaardcategorie):
  • voor alleenstaanden: > € 71.565,60
  • voor samenwonenden: > € 86.565,60 voor samenwonenden
 • Categorie B:
  • voor alleenstaanden: tussen € 35.782,80 en € 71.565,60
  • voor samenwonenden: tussen € 50.782,80 en € 86.565,60

 • Categorie C (voorkeurstarieven):
  • voor alleenstaanden: < € 35.782,80
  • voor samenwonenden: < € 50.782,80

Meer informatie over deze caterogieën (bvb. aangaande het voorkeurstarief) of voor professionele aanvragers raadpleegt u best de website van Leefmileu Brusssels .

Voor warmtepompen biedt Leefmilieu Brussel een premie aan voor bestaande woningen van (meer dan) 10 jaar en nieuwbouw.

De premie bedraagt maximaal 50 % van het bedrag op de factuur:

 • Categorie A: € 4250,00 / wooneenheid
 • Categorie B: € 4500,00 / wooneenheid
 • Categorie C: € 4750,00 / wooneenheid

Woningen gelegen in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) of in het SVG (Stadsvernieuwingsgebied) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %.

U vindt bijkomende voorwaarden op website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .

 • Inbedrijfstelling gedaan door Rescert gecertifieerde installateur voor installaties van minder dan 50 kW.
 • Voor residentiële woningen geld dat de premie niet geldt voor reversibele warmtepompen met een nominaal vermogen < 70 kW.
 • Minstens energieklasse A+.
 • Indien de warmtepomp niet Eurovent- of Dach-gecertificeerd is en geen ander door Leefmilieu Brussel erkend label draagt, moeten de prestaties van de warmtepomp worden aangetoond door een testrapport, afgeleverd door een onafhankelijk testinstituut, dat beantwoordt aan de norm EN 14511. Het testrapport moet door de fabrikant ter beschikking worden gesteld.
 • Voor meer voorwaarden verwijzen we graag naar de Gids C4 van Leefmilieu Brussel (PDF 0.3 MB) .

U kan deze premie aanvragen via volgend formulier (PDF 0.3 MB) .

Uw installateur heeft bij het invullen hiervan ook volgende documenten nodig:

Premieaanvragen voor een warmtepompboiler.

Het Brussels Hoofstedelijk Gewest heeft de particuliere aanvragers ingedeeld in 3 categorieën met als inkomensgrens:

 • Catergorie A (standaardcategorie):
  • voor alleenstaanden: > € 71.565,60
  • voor samenwonenden: > € 86.565,60 voor samenwonenden
 • Categorie B:
  • voor alleenstaanden: tussen € 35.782,80 en € 71.565,60
  • voor samenwonenden: tussen € 50.782,80 en € 86.565,60

 • Categorie C (voorkeurstarieven):
  • voor alleenstaanden: < € 35.782,80
  • voor samenwonenden: < € 50.782,80

Meer informatie over deze caterogieën (bvb. aangaande het voorkeurstarief) of voor professionele aanvragers raadpleegt u best de website van Leefmileu Brusssels .

De premie bedraagt maximaal 50 % van het bedrag op de factuur:

 • Categorie A: € 1400,00 / wooneenheid
 • Categorie B: € 1500,00 / wooneenheid
 • Categorie C: € 1600,00 / wooneenheid

Woningen gelegen in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) of in het SVG (Stadsvernieuwingsgebied) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %.

U vindt bijkomende voorwaarden op website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .

 • De warmtepompen van het type lucht/water (die werken met een warm water circuit in het verwarmde gebouw) zijn in aanmerking voor de premie.
 • De warmtepomp moet minstens tot energieklasse A behoren, overeenkomstig de gedelegeerde verordening (EU) nr. 811/2013 van de Commissie. Raadpleeg je installateur voor meer informatie.
 • De warmtepomp lucht/water moet beschikken over een externe luchtafvoer of afvoer buiten het beschermde volume of luchtafvoer via de ventilatie.
 • De warmtepomp moet gedimensioneerd zijn op de behoeften inzake sanitair warm water van het gebouw. Om dat te bewijzen, moet de aanvrager bij zijn aanvraag een vakkundig uitgevoerde dimensioneringsstudie voor de beoogde installatie voegen, die op zijn minst de volgende elementen bevat:
  • de energiebehoeften waarin met de investering moet worden voorzien en eventueel het effectief verbruik voor de investering;
  • de werkhypothesen;
  • de technische dimensioneringsberekeningen van de investering en de gebruikte referentiewaarden;
  • de technische kenmerken van de installatie;
  • een raming van de energiebesparing;
  • de berekening van het investeringsbedrag;
  • de verantwoording van de technische keuzes;
  • de normen en codes van gehanteerde goede praktijken;
 • In voorkomend geval, de installatie moet uitgerust zijn met elektrische doorstroommeters die toelaten het verbruik te meten t.g.v. het gebruik van de warmtepomp en de hulpapparatuur (d.w.z. de circulatiepompen, dompelaars en extra toestellen). Ze moet de EPB-reglementering naleven zoals beschreven in bijlage VIII m.b.t. de eisen betreffende de technische installaties.
 • Deze premie geldt niet voor warmtepompen die dienen om het water van een zwembad te verwarmen; of het nu volledig of gedeeltelijk is.
 • U vindt een volledig ovezicht van de voorwaarden in de Gids C5 van Leefmilieu Brussel (PDF 0.2 MB) .

Premieaanvragen voor een zonneboiler.

Het Brussels Hoofstedelijk Gewest heeft de particuliere aanvragers ingedeeld in 3 categorieën met als inkomensgrens:

 • Catergorie A (standaardcategorie):
  • voor alleenstaanden: > € 71.565,60
  • voor samenwonenden: > € 86.565,60 voor samenwonenden
 • Categorie B:
  • voor alleenstaanden: tussen € 35.782,80 en € 71.565,60
  • voor samenwonenden: tussen € 50.782,80 en € 86.565,60
 • Categorie C (voorkeurstarieven):
  • voor alleenstaanden: < € 35.782,80
  • voor samenwonenden: < € 50.782,80

Meer informatie over deze caterogieën (bvb. aangaande het voorkeurstarief) of voor professionele aanvragers raadpleegt u best de website van Leefmileu Brusssels .

Voor deze premie komt in aanmerking iedere installatie die bestemd is voor de productie van sanitair warm water door middel van een zonneboiler met een apertuuroppervlakte van minstens 2 m².

De premie bedraagt maximaal 50 % van het bedrag op de factuur:

 • Categorie A: € 2.500,00 / tot 4 m² + € 200,00 / m² vanaf 4 m² (per wooneenheid)
 • Categorie B: € 3.000,00 / tot 4 m² + € 200,00 / m² vanaf 4 m² (per wooneenheid)
 • Categorie C: € 3.500,00 / tot 4 m² + € 200,00 / m² vanaf 4 m² (per wooneenheid)

Woningen gelegen in een R.V.O.H.R.-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van de Huisvesting en de Renovatie) of in het SVG (Stadsvernieuwingsgebied) wordt het premiebedrag automatisch verhoogd met 10 %.

U vindt bijkomende voorwaarden op website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest .

 • Voor de installaties van minder dan 50kWth moeten de werken door een door RESCERT erkend installateur worden uitgevoerd voor thermische zonnesystemen.
 • Het moet om gewoon vlakke plaatcollectoren of vacuümbuiscollectoren en deze moeten zoveel mogelijk naar het ZUIDEN (0°) gericht zijn, met een maximumhoek van 90° naar het oosten of het westen.
 • De collector moet een systeemtest ondergaan volgens de norm EN-12975 en volgens de voorschriften van de Solar Keymark label.
 • Het systeem moet beantwoorden aan de norm EN-12976 (fabrieksmatig geproduceerde installaties) en de norm EN-12977 (grote op maat gebouwde installaties).
 • Het thermische zonnesysteem moet een integrerende warmtemeter omvatten, die de geproduceerde hoeveelheid hernieuwbare energie moet kunnen bepalen en dat zowel op een bepaald ogenblik als gedurende de hele levensduur van de installatie.
 • De meter dient een goedkeuring van de Europese metrologie te hebben, d.w.z. dat de meter moet voldoen aan de bepalingen van het koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten, omzetting naar Belgisch recht van de richtlijn 2004/22/EG van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de meetinstrumenten. Met de energiemeter moet men de prestatie van het systeem kunnen nagegaan en moet men eventuele onregelmatigheden op het spoor kunnen komen.
 • Voor de individuele installaties moet de afmeting een zonnefractie van minstens 60% mogelijk maken. De installatie moet de volgende elementen bevatten:
  • Een gravimetrische of vortex debietmeter en 2 thermometers met naald die een onmiddellijke visuele controle van de werking van de installatie mogelijk maken (transparant deel in glas om het aflezen mogelijk te maken).
  • Een energiemeter. Deze laatste en zijn geïntegreerde of externe elektronica maken minstens gebruik van de temperatuursensor aan de uitgang van de zonnecollector en een temperatuursensor aan de uitgang van de boiler. De meter moet enerzijds het vermogen van de installatie op elk ogenblik aangeven en anderzijds de verzamelde energie op het zonnecircuit vanaf de inwerkingstelling. Bij de berekening moet rekening worden gehouden met het type en de concentratie van het antivriesmiddel. Hiervoor moet het mogelijk zijn de parameters te wijzigen.
  • Een sanitaire watermeter op het sanitaire circuit. Deze meter wordt geplaatst aan de ingang van de toevoer van sanitair koud water van de boiler; de thermostatische mengkraan blijft verplicht.
  • De temperatuursensor die zich in het onderste gedeelte van de boiler bevindt en die voor de sturing van de differentiële zonregulering dient, wordt idealiter in de warmtegeleidende vloeistof geplaatst, of indien het onmogelijk is, zo dicht mogelijk bij de koudste warmtegeleidende vloeistof en in ieder geval aan de onderkant van de accumulator.
 • De boiler moeten behoren tot de energieklasse A, conform de gedelegeerde verordening (EU) nr. 812/2013 van de Commissie. Raadpleeg je installateur voor meer info.
 • De installateur dient een werkingsgarantie van minstens 2 jaar af te leveren. Deze garantie MOET worden aangevuld met een "gegarandeerd zonneresultaat" (GZR), wanneer de zonne-installatie groter is dan 50 m².
 • Komen niet in aanmerking voor de premie, de installaties die uitsluitend dienen om het water van een niet-gemeenschappelijk of privézwembad te verwarmen.
 • Voor meer details verwijzen we graag naar de Gids C7 van Leefmilieu Brussel (PDF 0.2 MB) .

U kan deze premie aanvragen via volgend formulier (PDF 0.3 MB) .

Uw installateur heeft bij het invullen hiervan ook volgend document nodig: