Taal


Subsidies en premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest | Buderus

Subsidies en premies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Naar de website van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Verwarmingspremies beschikbaar in Brussel.


Hieronder vindt u het bedrag van de verwarmingspremies en de voorwaarden voor de toekenning ervan in in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Alle relevante Buderus verwarmingssystemen komen in aanmerking voor de Brusselse subsidies.

Meer weten

Voor de installatie van een nieuwe Buderus warmtepompboiler - met een energielabel van minstens klasse A - kunt u genieten van een premie van 1.400 tot 1.600 euro.

Meer weten

Voor de installatie van een nieuwe gascondensatieketel met een vermogen tot 40 kW komt u in aanmerking voor een premie van 7.00 euro tot 1.200 euro, er is een bonus van 5 euro/kW voor condensatieketels met een vermogen van meer dan 40 kW.

Als u uw bestaande schoorsteen tubeert, en die aansluit op uw nieuwe verwarmingsketel, profiteert u van de Bonus tubering individuele schoorsteen.

Het bedrag van de premie wordt verhoogd met € 50/m buis tot € 70/m buis. Deze bonus is geplafonneerd op 10 meter per ketel.

Meer weten

Voor de installatie van een nieuwe Buderus temperatuurregeling met weekprogramma komt u in aanmerking voor een premie van 15 euro tot 100 euro.

Meer weten

Voor de installatie van een Buderus zonneboiler met een minimumoppervlak van 2 m² optisch oppervlak van thermische zonnepanelen komt u in aanmerking voor een premie van 2.500 euro tot 3.500 euro.

Meer weten

Voor de installatie van een nieuwe doorstromer op gas van energie-efficiëntieklasse A, zonder waakvlam en zonder voorraadvat voor warm water, komt u in aanmerking voor een premie van 500 euro tot 600 euro.

Meer weten

Als verschillende individuele verwarmingsketels op dezelfde gemeenschappelijke schoorsteen zijn aangesloten, vergt de vervanging van die ketels vaak een complexere en duurdere verbuizing.

De premie heeft betrekking op de renovatiewerken of de installatie van een gemeenschappelijke schoorsteen met het oog op de aansluiting van performante individuele ketels.

De plaatsing van een gemeenschappelijke schoorsteen met het oog op de vervanging van een gemeenschappelijke verwarmingsketel door individuele ketels komt niet in aanmerking voor de premie.

Mede-eigendommen met allemaal individuele verwarmingsketels kunnen die kaap dankzij de premie voor collectieve verbuizing gemakkelijker ronden.

De premies voorzien een terugbetaling van 30 tot 40% van de in aanmerking komende kosten op de factuur.

Meer weten