Taal


Wat maakt een verwarmingssysteem milieuvriendelijk?

Wat maakt een verwarmingssysteem milieuvriendelijk?

Kort samengevat: hoe minder CO2 uw verwarmingssysteem uitstoot, hoe milieuvriendelijker.
CO2 wordt vooral uitgestoten door de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas en stookolie. Hoe meer u het gebruik van fossiele brandstoffen kunt vermijden om uw woning te verwarmen, hoe milieuvriendelijker uw verwarmingssysteem zal zijn.

Hoe beter geïsoleerd, hoe minder te verwarmen.

Voordat u begint uw verwarmingssysteem milieuvriendelijker te maken, is het belangrijk om rekening te houden met deze simpele stelling: hoe beter uw woning geïsoleerd is, hoe minder u moet verwarmen.
U kunt dit zelf beïnvloeden door uw woning goed te isoleren. Hierdoor zult u minder warmte verliezen via de ramen, de muren en het dak en zal de nood om uw woning te verwarmen kleiner worden.

Kies het juiste afgiftesysteem.

Vloerverwarming is niet alleen zuinig, het zorgt ook voor een aangename warmteverspreiding over de hele ruimte. En nooit meer koude voeten!

Vervolgens is het belangrijk om het geschikte afgiftesysteem te kiezen. Dit is de manier waarop u de warmte in de verschillende ruimtes van uw huis verspreidt. De meest gebruikte afgiftesystemen in België zijn radiatoren, vloerverwarming en in mindere mate, convectoren. Niet iedereen wil uiteraard zijn bestaande afgiftesysteem veranderen. Het is ook perfect mogelijk om milieuvriendelijker te gaan verwarmen met bestaande radiatoren of convectoren.
Indien u dit toch wenst te veranderen, of indien u een nieuw huis aan het bouwen bent, is het verstandig in overweging te nemen dat vloerverwarming en overgedimensioneerde radiatoren op een lagere temperatuur werken dan klassieke radiatoren. Dit zorgt ervoor dat uw verwarmingssysteem op een lagere temperatuur kan werken en dus ook energiezuiniger wordt.

Hoe vermijdt u het gebruik van fossiele brandstoffen?

Nu bent u klaar om een milieuvriendelijk verwarmingssysteem te kiezen.
Hierbij is het belangrijk dat u een gekwalificeerd installateur onder de arm neemt. Deze expert berekent hoeveel verwarmingsvermogen uw woning nodig heeft om comfortabel verwarmd te worden.
Er bestaan een aantal alternatieven om milieuvriendelijk te verwarmen die geen gebruik maken van fossiele brandstoffen.

Warmtepompen.

Warmtepompen zijn hot. Ze zijn milieuvriendelijk en er bestaan verschillende types naargelang uw situatie. Bij een renovatie wordt er vaker gekozen voor lucht/water warmtepompen . Deze zijn eenvoudiger te plaatsen en er zijn minder ingrijpende aanpassingen nodig aan de woning. Voor nieuwbouw wordt vaak geopteerd voor een geothermische warmtepomp omwille van de hoge energie-efficiëntie. Dit type warmtepomp haalt de warmte uit de bodem, die een constantere temperatuur heeft dan de buitenlucht.

Meer hulp bij het kiezen van de juiste warmtepomp vindt u hier .

Zonne-energie.

De energie van de zon kan op verschillende manieren aangewend worden om woningen te verwarmen.

Fotovoltaïsche zonnepanelen kunnen het elektriciteitsverbruik van een woning opvangen, waardoor u niet (of minder) afhankelijk wordt van het elektriciteitsnet. Dit type van zonnepanelen helpt om het verbruik van eventuele elektrische radiatoren of een warmtepomp op te vangen.

Thermische zonnepanelen kunnen een zonneboiler voor sanitair warm water opwarmen en/of een buffervat met verwarmingswater om zo uw radiatoren of vloerverwarming te voorzien van warm water.

Twee zonnepanelen volstaan om een zonneboiler van 300 liter op te warmen.

Hybride systemen.

Bij renovaties kan het interessant zijn om te kiezen voor een combinatie van hernieuwbare energie en traditionele, fossiele brandstoffen. Dit komt zowel het milieu, uw energiefactuur, als uw comfort ten goede.

U kunt zowel gasketels als stookolieketels combineren met een warmtepomp of zonne-energie.
De intelligente regeling van Buderus zorgt er bovendien voor dat onder alle omstandigheden de meest economische energiebron voorrang zal krijgen.

Lees meer over de verschillende mogelijkheden om milieuvriendelijk te verwarmen in dit artikel.

Op de website van Buderus vindt u meer informatie over het gamma warmtepompen , zonne-energie en hybride systemen.