Euroopa ökodisaini direktiiv (sh ErP kalkulaator)

Euroopa ökodisaini direktiiv

EL-i uus ökodisaini direktiiv nõuab, et energiatarbimisega seotud toodete tootjad lisaksid tootele vastava andmesildi

Alates 26. septembrist 2015 on energiatarbimisega seotud kütteseadmete ja energiasalvestussüsteemide tootjad seadusega kohustatud lisama igale tootele ErP tootemärgise (ErP on „energiamõjuga tooted”).

ELi energiatõhususe direktiiv näeb ette, et toakütteseadmed ja kombineeritud kütteseadmed (gaasi- ja õlikatlad, tahkekütuse katlad ja soojuspumbad), kliimaseadmed, õhutusseadmed, soojuse ja elektri koostootmisüksused ning energiasalvestusseadmed (kuni teatud võimsuse või mahuni) tuleb märgistada ErP noolega.

Sildid on eri värvidega ja vahemikus A+++ kuni G. A+++ tähistab kõige energiatõhusamat klassi, G kõige vähem tõhusamat.

Põhimõtteliselt eristatakse suunistes tooteid ja integreeritud süsteeme: mõiste „süsteem“ kehtib juba toaküttesüsteemi kohta, mis on ühendatud teise komponendiga, nt juhtseadmega küttesüsteem. Samamoodi moodustab süsteemi ka mahutiga päikeseküttekollektor.

Süsteemi energiatõhususe klass võib olla kõrgem kui üksiku toote efektiivsus, nt kondensatsioonikatel (klass A) võib olla osa tõhusamast süsteemist (klass A+), kui see on ühendatud juhtseadme, salvestusmahuti ja päikeseküttekollektoritega.

Toote ja süsteemi sildid ning ErP nooled saate alla laadida siit:

Avage ErP kalkulaator