Buderus Türkiye Kampanya “21 EKİM 2019 – 31 OCAK 2020”

Katılım Koşulları

 • Buderus Türkiye kampanyası, aşağıdaki şartları kapsar ve tüm Buderus Türkiye Websitesi (https://www.buderus.com/tr/tr/ ), Buderus Türkiye Instagram ve Facebook sayfası üzerinden paylaşılan katılım koşullarına uymayı peşinen kabul ve taahhüt ederler.
 • Buderus Türkiye kampanyasının katılma süresi 21.10.2019 günü saat 10.00’da başlayıp 31.01.2020 günü saat 23.59’da sona erecektir.
 • Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelinde (https://www.buderus.com/tr/tr/ ) websitesinden, https://www.instagram.com/buderus_turkiye (ücretsiz) ve https://www.facebook.com/buderustr/ (ücretsiz) sayfalarında yayınlanacak olan kampanya görseli üzerinde “Formu Doldur” butonu yada linkini tıklayarak karşısına açılan form üzerinden kendisinden istenen bilgileri (Ad, Soyad, İl, İlçe, Telefon, Email ve ek açıklamalar) yazan kişiler, kampanya başlangıç tarihinden itibaren kampanya bitiş tarihine kadar Buderus kombi satın almaları ve bunu ibraz etmeleri durumunda kampanyaya katılacaklardır.
 • Kazanan talihliler 07.02.2020 tarihinde Buderus Türkiye (https://www.buderus.com/tr/tr/) web sitesi üzerinden ilan edilecektir.
 • Formu dolduran kişiler; 21.10.2019 – 31.01.2020 tarihleri arasında Buderus kombi alımlarını, fatura ile Buderus Müşteri İletişim Merkezi'ne ( buderus.destek@tr.bosch.com ) ibraz eden ilk 150 kişi, alım sonrasında Bosch Termoteknik tarafından 200 TL değerindeki gıda hediye çekini kazanacaktır.
 • Kampanyaya katılmak için formdaki tüm bilgileri eksiksiz ve doğru doldurmak ve belirtilen kampanya tarihleri arasında Buderus kombi alarak bunu faturası ve kombi seri numarası ile beyan etmeleri esastır.
 • Belirlenen talihliler, 21.10.2019 – 31.01.2020 tarihleri arasında yaptıkları Buderus kombi alımlarını faturaları ve cihaz seri numaraları ile birlikte Bosch Termoteknik’in Müşteri İletişim Merkezi destek e-mailinden ( buderus.destek@tr.bosch.com ) ibraz ettikten sonra Bosch Termoteknik’in gerekli incelemeleri ve onayları sonrasında ikramiyeyi almaya hak kazanacaktır.
 • İkramiye teslimi için kazanan katılımcılarla iletişim, kampanyaya katılmak için doldurdukları form sırasında verdikleri iletişim bilgileri üzerinden gerçekleşecektir.
 • İkramiye kazanan talihli ikramiyeden bir kez faydalanabilir.
 • Verilen bilgilerin doğruluğunun ve geçerliliğinin sorumluluğu katılımcılara aittir.
 • İlan edilen asıl talihliler, kampanya süresince (21.10.2019 – 31.01.2020) fatura ibraz edememesi, fatura tarihlerinin kampanya süresi öncesinde yada sonrasında olması, iletişim bilgilerinin doğru olmaması yada alınan yeni kombinin Buderus marka olmaması nedenleri ile ödül kazansalar dahi bu haklarını kaybederler.
 • İlan edilen asıl talihlilerin kampanya süresince (21.10.2019 – 31.01.2020) fatura ibraz edememesi, fatura tarihlerinin kampanya süresi öncesinde yada sonrasında olması, iletişim bilgilerinin doğru olmaması, alınan yeni kombinin Buderus marka olmaması ve iletişim bilgilerinin eksik yada hatalı olması sebebiyle iletişim kurulamaması nedeniyle ikramiye teslim edilememesinden “Bosch Termoteknik” sorumlu değildir.
 • İletişim kurulamaması nedeniyle ikramiye teslim edilememesinin sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Kampanyaya katılım ve sitedeki işlemler ücretsizdir.
 • Asıl talihlilerin kampanya sayfasında ilan edilmesi, talihlilere/kişilere tebligat yapıldığı anlamına gelir. Talihliler, kampanya sonucunun tebellüğ etmediği veya geç ettiği gerekçesiyle herhangi bir hak iddia edemez. İnternet sitesinde/sosyal medya hesabında yapılan ilan tebliğ için yeterlidir.
 • Farklı isim-soy isim, email, telefon bilgilerini vererek aynı kişi tarafından yapılan farklı kayıtlar ve gerçek kişiler tarafından yapılmayan kayıtlar tespit edilmesi durumunda kampanyaya dahil edilmez.

 • Katılımcılar, kendilerinden istenen bilgileri tam ve doğru olarak doldurmak zorundadırlar. Eksik ya da yanlış beyan edilmiş bilgilere sahip katılımcılar, ödül kazansalar dahi bu haklarını kaybederler.
 • Katılımcılar yarışmaya yalnızca kendileri adına katılabilirler. Başkası adına katılım yapılamaz.
 • Bir kişi birden fazla ikramiye kazanamaz.
 • İkramiye teslimi; Kampanya tarihleri arasında yapacağınız her yeni (1) bir Buderus kombi alımı sonunda faturasının ve cihaz seri numarasının Bosch Termoteknik’e ibrazı ile Bosch Termoteknik ve/veya Bosch Termoteknik’in yetkilendirdiği 3. Parti firma tarafından 200 TL gıda hediye çeki olarak gerçekleşecektir.
 • Bosch Termoteknik ikramiyenin teslim edilmesi için 3. Parti firma ve/veya firmalar ile çalışabilir. Kampanyaya katılan katılımcılar bu durumu katılım sırasında peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • İkramiye kazanan kişilerin ad, soyad ve iletişim bilgileri ikramiyenin teslim süreçleri ile ilgili bilgilendirilmeleri için Bosch Termoteknik tarafından yetkilendirdikleri 3. Parti firma ve /veya firmalarla paylaşabilir. Kampanya bitiminde kazanan talihlerinin ad, soyad bilgilerini Bosch Termoteknik’in ilgili sayfaları (web sitesi, Buderus Türkiye Instagram sayfası yada Buderus Türkiye Facebook sayfası) üzerinden yayınlanacaktır. Kampanyaya katılan katılımcılar bu durumu katılım sırasında peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • 18 yaşından küçükler, ve Bosch grubu çalışanları ve ilgili diğer ajans ve firma çalışanları kampanyaya katılamaz. Katılmış ve kazanmış olsalar bile ikramiyeleri verilmez.
 • İkramiyeye konu olan eşya ve/veya hizmetin bedeli içinde bulunan KDV+ÖTV gibi vergiler dışındaki vergi ve diğer yasal yükümlülük ve harcamalar talihliler tarafından ödenir.
 • Ödülü teslim alabilmek için, kampanya kayıtlarındaki bilgilerin doğruluğunun ispatı amacıyla nüfus cüzdanının ibrazı gereklidir.
 • Katılımcı, kendisinden başka izin almadığı hiçbir kişinin, kurumun, kuruluşun gizlilik hakkını, kişilik haklarını ya da yayın haklarını ihlal eden, fikri ve sınai mülkiyet hakları çerçevesinde korunan hiçbir içerik iletemez. Yasal yükümlülük doğuran durumlarda, söz konusu içeriği yükleyen/gönderen kişi/kişiler münhasıran sorumlu olacaklarını kabul ederler. Hakları kendisine ait olmayan bir içerik ile başvuran katılımcı diskalifiye edilir, ödül kazansa dahi ödül hakkını kullanamaz, ödül hakkı iptal edilir.
 • Katılımcılar, yarışmaya ilişkin katılım ve kazananların değerlendirilmesinde kampanya internet sayfası nihai sistem kayıtlarının esas alınacağını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
 • Kampanya esnasında, sonuçları lehlerine değiştirmek amacıyla bilgisayar teknolojilerini kötü niyetle kullanan kişilerin tespiti durumunda, bu kişilerin kayıtları sistemden hiçbir uyarıda bulunulmaksızın silinecektir.
 • Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş., kampanyaya katılımdan kaynaklanan hata ve veri kayıplarından, söz konusu bilgisayar ve bilgisayar sistemlerine üçüncü şahısların yetkisiz erişimi ile benzeri durumlardan doğabilecek sorun ve zararlardan dolayı sorumlu tutulamaz.
 • Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş., kampanyaya katılarak form dolduran kullanıcılara gerektiğinde pazarlama ve bilgi amaçlı e-posta vb. iletişim için mesajlar gönderme hakkına sahiptir.
 • Kampanya kapsamında ortaya çıkan her türlü uyuşmazlıkta, Bosch Termoteknik Isıtma ve Klima San. Tic. A.Ş. kampanya uygulama kayıtları esas alınacaktır.
 • Kampanyaya katılan herkes, yukarıdaki hükümleri kabul etmiş sayılır.