Zelená domácnostiam – Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Národný projekt Zelená domácnostiam je projektom podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch. Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Podporované sú zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a veterné turbíny, ako aj zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov. V rámci projektu Zelená domácnostiam môžu subjekty požiadať o príspevok na inštaláciu zariadenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie, ktoré spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení na stránke zelenadomacnostiam.sk

V zozname oprávnených zariadení sa pod značkou Buderus momentálne nachádzajú tepelné čerpadlá a slnečné kolektory. Kompletný zoznam oprávnených zariadení, ktoré predáva spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o., divízia Termotechnika – Buderus nájdete v tabuľkách nižšie.

Solárne kolektory Buderus

Označenie Nominálny výkon uvedený pre dotáciu Typ COP / Účinnosť
Možná výška dotácie
Logasol SKN 4.0-s1,478plochý591,20€
Logasol SKN 4.0-w1,45plochý580,00€
Logasol SKR 10 CPC,
2 Module
1,295trubicový518,00€
Dotácia platí pre 2ks kolektorov.

Tepelné čerpadlá Buderus

Označenie Nominálny výkon uvedený pre dotáciu Typ COP / Účinnosť Maximálna možná výška dotácie
Logatherm WPL 4 AR**
(ODU W 4 / IDU W 8**)
4vzduch - voda3,541360,00€
Logatherm WPL 6 AR**
(ODU 6i / IDU W 8**)
5vzduch - voda3,541700,00€
Logatherm WPL 8 AR**
(ODU 8i / IDU W 8**)
7vzduch - voda3,542380,00€
Logatherm WPL 11 AR**
(ODU 11i / IDU W 14**)
10vzduch - voda3,543400,00€
Logatherm WPL 14 AR**
(ODU 14i / IDU W 14**)
11vzduch - voda3,833400,00€
Logatherm WPLS 2.2***
(ODU Split 2 / IDUS 6***)
3vzduch - voda3,831020,00€
Logatherm WPLS 4.2***
(ODU Split 4 / IDUS 6***)
5vzduch - voda3,831700,00€
Logatherm WPLS 8.2***
(ODU Split 8 / IDUS 13***)
7vzduch - voda3,832380,00€
Logatherm WPLS 11.2***
(ODU Split 11 / IDUS 13***)
10vzduch - voda3,483400,00€
Logatherm WPLS 15.2***
(ODU Split 15 / IDUS 13***)
13vzduch - voda3,483400,00€
     
Logatherm WPL 6-17vzduch - voda3,482380,00€
Logatherm WPL 6K-17vzduch - voda3,482380,00€
     
Logatherm WPS 8-19zem - voda4,773060,00€
Logatherm WPS 8K-19zem - voda4,563060,00€
Logatherm WPS 10-111zem - voda4,683400,00€
Logatherm WPS 10K-111zem - voda4,373400,00€
Logatherm WPS 13-114zem - voda4,553400,00€
Logatherm WPS 17-119zem - voda4,553400,00€
Viac informácií: https://zelenadomacnostiam.sk/sk/