Táto internetová stránka používa cookies za účelom zabezpečenia funkcie, užívateľského pohodlia a zberu štatistických údajov. Toto nastavenie môžete kedykoľvek zmeniť kliknutím na nastavenie zmien. Ak súhlasíte s týmto používaním cookies, kliknite prosím na Áno, súhlasím.

Zmeniť nastavenia

Prehľad výhod

  • Plynový kondenzačný kotol podľa DIN 4702-6
  • Sedem veľkostí kotla s integrovaným kondenzačným tepelným výmenníkom s menovitým tepelným výmenníkom od 145 do 640 kW
  • Možnosť dodávky s horákom (Unit-vyhotovenie) alebo bez horáka
  • Unit-vyhotovenia vzájomne zosúladené s kotlom sú dodávané s dvojstupňovým plynovým horákomWeishaupt
  • Vysoký normovaný stupeň využitia (do 109%) a vysoká úspora energie
  • Všetky vykurovacie plochy a časti konštrukcie prichádzajúce do styku s kondenzátorom sú vyrobené z ušľachtilej ocele
  • Malá kompaktná konštrukcia s hore umiestnenou spaľovacou komorou a kondenzačným výmenníkom v spodnej časti.dva termohydraulicky oddelené vávody vratnej vody pre vysokoteplotné a nízkoteplotné vykurovacie okruhy.
  • Dva termohydraulicky oddelené vývody vratnej vody pre vysokoteplotné a nízkoteplotné vykurovacie okruhy
  • Nízke hodnoty škodlivých emisií v dôsledku použitia trojťahovej konštrukcie vedenia spalín a malé objemové zaťaženia spaľovacej komory

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Technické údaje