Cookies

Táto webová stránka používa cookies z dôvodu funkčnosti, pohodlia a štatistiky. Ak súhlasíte s týmto použitím cookies, kliknite prosím na „áno, súhlasím“.

Naše zásady ochrany osobných údajov

Áno, súhlasím

Prehľad výhod

  • Nízkoteplotný kotol na spaľovanie oleja alebo plynu podľa DIN EN 303 s nastaviteľnou teplotou vykurovacej vody, bez potreby minimálnej teploty vody v kotly pre štart horáka
  • Osem veľkostí kotla s menovitým tepelným výkonom od 511 do 1200 kW
  • Konštrukcia kotla uskutočnená technológiou Thermostream pre bezpečnú prevádzku zariadení bez zmiešavacieho čerpadla a regulácie minimálnej teploty spiatočky
  • Vodou chladená spaľovacia komora s malým objemovým zaťažením
  • Jednoduché čistenie kotla spredu umožnujú veľké výkopné dvere otvárajúce sa podľa potreby doľava alebo doprava)
  • Možnosť dodania v rozobratom alebo v zmontovanom stave
  • Vhodný pre vykurovací olej EL podľa DIN 51603, zemný plyn, kvapalný plyn, repkový olej alebo bioplyn, ako aj pre všetky olejové a plynové horáky podľa EN 267, EN 676 alebo so značkou CE
  • Vysoký normovaný stupeň využitia (94,5 %)
  • Zreteľná redukcia hluku pri prevádzke kotla pomocou tlmiacich podložiek kotla, tlmiča hluku horáka a komína (doporučnené príslušenstvo)