Táto webová stránka používa cookies na funkčné, komfortné a štatistické účely. Kliknutím na „Zmeniť“ môžete nastavenie pre cookies kedykoľvek zmeniť. Pokiaľ s používaním cookies súhlasíte, kliknite, prosím, na „Súhlasím“.

Zmeniť

Prehľad výhod

  • Prispôsobená systémová technika s prepojením s rôznymi zdrojmi tepla, ako solárne, alternatívne zariadenia na výrobu tepla a olejovým/plynovým vykurovacím kotlom
  • Optimalizované regulačné funkcie pre úspornú, efektívnu a ekologickú výrobu energie a jej rozdelenie
  • Jednoduché ovládanie všetkých komponentov Buderus jednotnou ovládacou jednotkou MEC2
  • Zobrazenie všetkých údajov zariadenia vrátane aktuálnych hodnôt teploty v ovládacej jednotke MEC2
  • Signál rádiových hodín pre čo najpresnejší čas a automatické prestavenie letného/zimného času
  • Automatické prepínanie z letnej (len teplá voda) na zimnú prevádzku (vykurovacie teplo a teplá voda)
  • Voľba medzi rôznymi týždňovými vykurovacími programami na stanovenie časov a prestávok vykurovania so zreteľom na zvyklosti používateľa
  • Komfortné funkcie, ako funkcia Párty a Prázdniny na krátkodobé ovplyvnenie pravidelného vykurovacieho programu
  • Modulárna stavba, podľa potreby možnosť vybavenia/dovybavenia
  • Možnosť rozšírenia komponentmi systému diaľkového ovládania Logamatic na diaľkové sledovanie a parametrizáciu vykurovacieho zariadenia

Prehľad detailov

Použitie ako:

Riadenie jednokotlového zariadenia EMS alebo

Rozšírenie funkcií modulárneho regulačného prístroja Logamatic 4000 alebo

Podriadená stanica bez privádzacieho čerpadla alebo

Autarkný regulátor vykurovacieho okruhu alebo

Rozšírením o funkčný modul FM456/FM457 sa hodí ako kaskádový regulátor pre všetky závesné vykurovacie kotly Buderus

Prevádzka vykurovacieho kotla a vykurovacieho okruhu so zmiešavačom vedená vonkajšou teplotou

Voliteľná regulácia ďalšieho vykurovacieho okruhu bez zmiešavača a teploty zásobníka teplej vody s riadením cirkulačného čerpadla teplej vody alebo regulácia ďalšieho vykurovacieho okruhu so zmiešavačom (Ohrev pitnej vody sa v tomto prípade reguluje univerzálnym horákovým automatom.)

Nástenná montáž regulačného prístroja Logamatic 4121

Montáž kontrolnej a ovládacej jednotky vykurovacieho zariadenia MEC2 na regulačnom prístroji alebo so súpravou na montáž v obytnej zóne

Možnosť rozšírenia funkčným modulom (1 voľná zásuvka)

Montážna súprava do miestnosti pre ovládaciu jednotku MEC2

Diaľkové ovládanie BFU na samostatné ovládanie vykurovacích okruhov z obytného priestoru

Vykurovacie systémy majú dnes často viac ako jedno zariadenie na výrobu tepla alebo integrujú viac nositeľ energie: olej, plyn, okolitý vzduch, slnko, tuhé palivá. Aby efektívne spolupracovali a aby bola zaručená ich optimálna funkcia, musia byť riadené centrálne. Optimálnym riadením všetkých zapojených komponentov zabezpečí riadenia vykurovania Logamatic 4121 optimálnu prevádzku – každého jednotlivého komponentu a všetkých prístrojov v súčinnosti. Logamatic 4121 tak pomáha výrazne znížiť energetické náklady.

Logamatic 4121 má modulárnu stavbu a dá sa kedykoľvek rozšíriť o ďalšie komponenty vykurovacej techniky – regulácia vykurovania sa optimálne prispôsobí existujúcemu vykurovaciemu zariadeniu a vďaka možnosti rozšírenia rastie spolu so zariadením. Ovládanie je komfortné prostredníctvom diaľkového ovládania MEC alebo BFU alebo aplikácie cez smartfón.