Táto webová stránka používa cookies na funkčné, komfortné a štatistické účely. Kliknutím na „Zmeniť“ môžete nastavenie pre cookies kedykoľvek zmeniť. Pokiaľ s používaním cookies súhlasíte, kliknite, prosím, na „Súhlasím“.

Zmeniť

Prehľad výhod

  • Komfortné ovládanie MEC2 na ovládanie regulácie z obytného priestoru, vrátane telemetrického prijímača
  • Modulárna stavba, podľa potreby možnosť rozšírenia
  • V spojení s príslušnými modulmi je možná regulácia až štyroch vykurovacích okruhov so zmiešavačom alebo solárnym zariadením.
  • Automatický výpočet a prispôsobenie vykurovacej krivky
  • Automatické prepínanie z letnej (len teplá voda) na zimnú prevádzku (vykurovacie teplo a teplá voda)
  • Voľba medzi rôznymi týždňovými vykurovacími programami na stanovenie časov a prestávok vykurovania so zreteľom na zvyklosti používateľa
  • Komfortné funkcie, ako funkcia Párty a Prázdniny na krátkodobé ovplyvnenie pravidelného vykurovacieho programu
  • Možnosť rozšírenia komponentmi systému diaľkového ovládania Logamatic na diaľkové sledovanie a parametrizáciu vykurovacieho zariadenia

Prehľad detailov

Montáž kontrolnej a ovládacej jednotky vykurovacieho zariadenia MEC2 na regulačnom prístroji alebo so súpravou na montáž v obytnej zóne

Možnosť rozšírenia funkčnými modulmi (2 voľné zásuvky): na reguláciu dvoch prídavných vykurovacích okruhov s a bez zmiešavača (max. 4), na reguláciu solárneho zariadenia s/bez podpory vykurovania

Rozhranie EIB

Pre napájacie systémy zásobníka

Na kontrolu nádrže/na pripojenie počítadla množstva tepla a na vydávanie súhrnných hlásení porúch

Prevádzka vykurovacieho kotla a vykurovacieho okruhu bez zmiešavača vedená vonkajšou teplotou

Riadenie jednostupňového, dvojstupňového alebo modulačného horáka

Regulácia teploty v zásobníku teplej vody a riadenie cirkulačného čerpadla teplej vody

Vykurovacie systémy majú dnes často viac ako jedno zariadenie na výrobu tepla. Aby efektívne spolupracovali a aby bola zaručená ich optimálna funkcia, musia byť riadené centrálne. Optimálnym riadením všetkých zapojených komponentov zabezpečí riadenia vykurovania Logamatic 4211 optimálnu prevádzku – každého jednotlivého komponentu a všetkých prístrojov v súčinnosti. Logamatic 4211 tak pomáha výrazne znížiť energetické náklady.

Logamatic 4121 má modulárnu stavbu a dá sa kedykoľvek rozšíriť o ďalšie komponenty vykurovacej techniky – regulácia vykurovania sa optimálne prispôsobí existujúcemu vykurovaciemu zariadeniu a vďaka možnosti rozšírenia rastie spolu so zariadením. Ovládanie je zabezpečené komfortne prostredníctvom diaľkového ovládania MEC2.