Zelená domácnostiam – Podpora využívania obnoviteľných zdrojov energie v domácnostiach

Zelená domácnostiam

Národný projekt Zelená domácnostiam je projektom podpory zameranej na využívanie tzv. malých obnoviteľných zdrojov v rodinných a bytových domoch. Realizátorom národného projektu je Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva hospodárstva SR. Podporované sú zariadenia na výrobu elektriny, konkrétne fotovoltické panely a veterné turbíny, ako aj zariadenia na výrobu tepla, ktorými sú slnečné kolektory, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Cieľom projektu je zvýšenie podielu využitia OZE v domácnostiach a súvisiace znižovanie emisií skleníkových plynov. V rámci projektu Zelená domácnostiam môžu subjekty požiadať o príspevok na inštaláciu zariadenia využívajúceho obnoviteľné zdroje energie, ktoré spĺňajú technické podmienky a sú zaregistrované v zozname oprávnených zariadení na stránke zelenadomacnostiam.sk´

V zozname oprávnených zariadení sa pod značkou Buderus momentálne nachádzajú tepelné čerpadlá a slnečné kolektory. Kompletný zoznam oprávnených zariadení, ktoré predáva spoločnosť Robert Bosch, spol. s r.o., divízia Termotechnika – Buderus nájdete v tabuľkách nižšie.

Solárne kolektory Buderus

Označenie Nominálny výkon uvedený pre dotáciu Typ COP / Účinnosť
Možná výška dotácie
Logasol SKN 4.0-s 1,478 plochý 591,20€
Logasol SKN 4.0-w 1,45 plochý 580,00€
Logasol SKR 10 CPC,
2 Module
1,295 trubicový 518,00€

Dotácia platí pre 2ks kolektorov.

Tepelné čerpadlá Buderus

Označenie Nominálny výkon uvedený pre dotáciu Typ COP / Účinnosť Maximálna možná výška dotácie
Logatherm WPL 4 AR**
(ODU W 4 / IDU W 8**)
4 vzduch - voda 3,54 1360,00€
Logatherm WPL 6 AR**
(ODU 6i / IDU W 8**)
5 vzduch - voda 3,54 1700,00€
Logatherm WPL 8 AR**
(ODU 8i / IDU W 8**)
7 vzduch - voda 3,54 2380,00€
Logatherm WPL 11 AR**
(ODU 11i / IDU W 14**)
10 vzduch - voda 3,54 3400,00€
Logatherm WPL 14 AR**
(ODU 14i / IDU W 14**)
11 vzduch - voda 3,83 3400,00€
Logatherm WPLS 2.2***
(ODU Split 2 / IDUS 6***)
3 vzduch - voda 3,83 1020,00€
Logatherm WPLS 4.2***
(ODU Split 4 / IDUS 6***)
5 vzduch - voda 3,83 1700,00€
Logatherm WPLS 8.2***
(ODU Split 8 / IDUS 13***)
7 vzduch - voda 3,83 2380,00€
Logatherm WPLS 11.2***
(ODU Split 11 / IDUS 13***)
10 vzduch - voda 3,48 3400,00€
Logatherm WPLS 15.2***
(ODU Split 15 / IDUS 13***)
13 vzduch - voda 3,48 3400,00€
Logatherm WPL 6-1 7 vzduch - voda 3,48 2380,00€
Logatherm WPL 6K-1 7 vzduch - voda 3,48 2380,00€
Logatherm WPS 8-1 9 zem - voda 4,77 3060,00€
Logatherm WPS 8K-1 9 zem - voda 4,56 3060,00€
Logatherm WPS 10-1 11 zem - voda 4,68 3400,00€
Logatherm WPS 10K-1 11 zem - voda 4,37 3400,00€
Logatherm WPS 13-1 14 zem - voda 4,55 3400,00€
Logatherm WPS 17-1 19 zem - voda 4,55 3400,00€