Directiva ErP privind proiectarea ecologică

Directiva ErP privind proiectarea ecologică

Aspecte generale

ErP înseamnă „Energy related Products“ (Produse cu impact energetic) – aşadar produse care sunt relevante în ceea ce priveşte consumul de energie. Aceasta desemnează noua directivă a Uniunii Europene (UE) privind proiectarea ecologică. ErP este o extindere a directivei UE privind „produsele consumatoare de energie (EuP)“ care reglementează consumul şi identificatorul de exemplu, al becurilor cu incandescenţă sau maşinilor de spălat.

Produse consumatoare de energie şi produse pentru sistemele care nu consumă energie, dar care, în corelaţie cu un alt produs consumator de energie, influenţează consumul de energie.

Loturile sunt grupe de produse pentru care sunt valabile cerinţe minime specifice, obligatorii în ceea ce priveşte eficienţa energetică.

Lotul 11 (pompe cu funcţionare în mediu umed până la 2,5 kW) – începând cu 01.08.2015

Loturile 1 şi 2 (cazane de încălzire cu combustibil lichid şi gaz, pompe de căldură, BHKW-uri şi boilere) – începând cu 26.09.2015.

UE are obiective climatice ambiţioase care trebuie aplicate până în anul 2020:

Astfel, emisiile de gaze care provin din efectul de seră în cadrul Uniunii Europene trebuie să scadă până în anul 2020 cu 20 de procente sub nivelul din anul 1990. Suplimentar, componenta energiilor regenerabile din formele de energie primară trebuie să crească până în anul 2020 cu 20 de procente, iar eficienţa energetică trebuie să crească până în anul 2020 cu cel puţin 20 de procente.

  • Lotul 1: aparate de încălzire a încăperilor şi combinate: eticheta 0-70 kW; cod CE 0-400 kW
    Cazan de încălzire, cogenerare, pompă de căldură, pompă de căldură NT, cazan combinat, pompă de căldură combinată, pachete sistem.
  • Lotul 2: instalaţie de încălzire cu apă şi boiler de apă caldă: eticheta 0-70 kW/0-500 l; cod CE 0-400 KW/0-2000
    Convenţional (electric sau cu ardere), instalaţie solară de încălzire cu apă, pompă de căldură, boiler de apă caldă, pachete sistem.
  • Lotul 3: pompe de recirculare cu funcţionare umedă : 0-2500 W
    Pompe de înaltă eficienţă cerinţe minime EEI 0,23 (indicele de eficienţă energetică înlocuieşte eticheta de eficienţă).

NU, pentru instalaţiile şi aparatele existente nu este necesară nicio etichetă.

Excepţie: în cazul unei modernizări parţiale, este necesară o etichetă de produs sau de sistem pentru componentele noi în funcţie de soluţia de încălzire utilizată.

Termen: ordonanţa pentru ventilatoare este valabilă începând cu 01.01.2016.

Etichetă: clasa de eficienţă energetică, nivelul maxim al puterii acustice în spaţii interioare, debitul volumetric maxim al aerului

Din punct de vedere matematic, nu. Instalaţia KWL este considerată un produs individual şi primeşte, prin urmare, o etichetă de produs proprie. Cu alte cuvinte, nu se acordă o etichetă de sistem comună cu celelalte componente – de exemplu, echipamentul de încălzire, automatizările sau boilerul.

Încă nu, cazanele cu biomasă sunt incluse în lotul 15 care se află momentan în pregătire.

Etichetă

Eticheta marchează gradul de eficienţă energetică al unui produs, precum în cazul aparatelor electrocasnice uzuale, de exemplu, maşini de spălat sau uscătoare. Aceasta este împărţită în nouă clase de eficienţă care se diferenţiază prin culori. În domeniul generării de căldură, toate produsele şi sistemele cu o putere termică totală de până la 70 kW trebuie să fie prevăzute cu o etichetă.

Aspectul etichetei este condiționat de tipul echipamentului: dacă avem în vedere produse individuale sau vorbim despre soluții de sistem – de exemplu, sisteme cu automatizare, boilere sau instalaţii solare.

Echipamentul de încălzire propriu-zis este considerat un produs. Imediat ce se adaugă o automatizare sau o altă componentă, este deja vorba de un sistem. Aparatele de încălzire cu automatizări integrate sunt considerate de asemenea un sistem.

1. Producător

2. Denumirea produsului, tipul de produs, codul de comandă

3. Funcția de încălzire a locuinței

4. Clasa de eficienţă

5. Nivelul de emisii sonore în interior

6. Nivelul de emisii sonore în interior

7. Eficienţa energetică de încălzire a încăperii în funcţie de anotimp

8. Puterea calorică

9. Anul de intrare în vigoare a Directivei

10. Numărul directivei

1. Producător

2. Denumirea produsului, tipul de produs, codul de comandă

3. Echipament de încălzire combinat

4. Combinaţie cu instalaţie solară, boiler de apă caldă, automatizare şi echipament de încălzire auxiliar

5. Funcţia de încălzire a încăperii

6. Funcţia de încălzire a apei calde

7. Clasa de eficienţă

8. Eficienţa energetică de încălzire a încăperii şi a apei calde în funcţie de anotimp pentru combinaţia formată din sistemul de încălzire, automatizare şi instalaţia solară

9. Anul de intrare în vigoare a Directivei

10. Numărul directivei

NU, valorile de consum condiţionate tehnologic sunt într-adevăr comparabile, însă există diferenţe considerabile în ceea ce priveşte proiectarea sistemului şi optimizarea, designul, precum şi modalităţile de acţionare. Soluţiile de sistem Buderus sunt nu doar integrate optim în reţea, ci sunt şi conectabile la internet şi sunt prevăzute cu sisteme de acţionare intuitive.

În cadrul aceleaşi tehnologii – da.

În cazul unor tehnologii diferite (de exemplu, pompă de căldură şi cazan), sunt decisive şi condiţiile limită, de exemplu, temperatura de lucru pentru eficienţă, respectiv costurile de exploatare. De aceea, la alegerea sistemului de încălzire corect nu trebuie să vă bazaţi exclusiv pe eticheta de eficienţă! Fiecare generator de căldură face parte dintr-un sistem care trebuie să conlucreze optim pentru a asigura permanent confort termic şi rentabilitate. Obiectivul trebuie să constea în realizarea unui sistem corelat la necesităţi. În acest caz, este necesară consultarea companiei Buderus sau a unui instalator.