Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie Gminy Rząśnia

Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie

Wymiana źródła ciepła na kotły gazowe, olejowe i na biomasę

  • kotły gazowe
  • kotły olejowe
  • kotły na biomasę (pellet i inne)

Dofinansowanie w 3 krokach:

  • złóż wniosek o udzielenie dotacji i czekaj na decyzję
  • podpisz umowę o udzielenie dotacji
  • rozlicz dotację (przekazanie dotacji na realizację zadania następuje po jego zakończeniu i akceptacji prawidłowego rozliczenia)

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami na wyżej wymienione przedsięwzięcie będzie można składać od 21 czerwca 2017 roku (środa) w Urzędzie Gminy w Rząśni pok. nr 15 – sala konferencyjna, we wtorki, środy i czwartki, w godzinach pracy Urzędu.

Wysokość dotacji:

  • kotły gazowe, z dofinansowaniem do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 18 000 zł brutto,
  • kotły olejowe, z dofinansowaniem do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 13 000 zł brutto,
  • kotły na biomasę (pellet i inne), z dofinansowaniem do 80% całości poniesionych przez Państwa kosztów (kwalifikowanych), ale nie więcej niż kwotę 18 000 zł brutto