Postępowanie krok po kroku

Czyli co zrobić by uzyskać dofinansowanie

Krok 2
Krok 2

Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go wraz z załącznikami zgodnie z wymaganiami regionalnego WFOŚiGW

Krok 3
Krok 3

Czekaj na kontakt osoby z WFOŚiGW w celu umówienia spotkania w miejscu inwestycji

Krok 4
Krok 4

Podpisz umowę o dofinansowanie

Krok 5
Krok 5

Złóż wniosek o płatności i czekaj na przekazanie środków (mogą być one wypłacane w kilku transzach po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji)

Krok 6
Krok 6

Czekaj na pozytywną weryfikację przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzającą zakończenie inwestycji

Krok 7
Krok 7

Rozlicz inwestycję