Postępowanie krok po kroku

Czyli co zrobić by uzyskać dofinansowanie

Krok 1
Zarejestruj się w Portalu Beneficjenta w swoim regionalnym WFOŚiGW
http://powietrze.mos.gov.pl/dofinansowanie

Krok 2
Wypełnij wniosek o dofinansowanie i złóż go wraz z załącznikami zgodnie z wymaganiami regionalnego WFOŚiGW

Krok 3
Czekaj na kontakt osoby z WFOŚiGW w celu umówienia spotkania w miejscu inwestycji

Krok 4
Podpisz umowę o dofinansowanie

Krok 5
Złóż wniosek o płatności i czekaj na przekazanie środków (mogą być one wypłacane w kilku transzach po zakończeniu poszczególnych etapów inwestycji)

Krok 6
Czekaj na pozytywną weryfikację przedstawiciela WFOŚiGW potwierdzającą zakończenie inwestycji

Krok 7
Rozlicz inwestycję